Luckman's sandbox
ocena: 0+x

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-xxx ma być przechowywany w sześciennym pojemniku dostosowanym do łatwego transportu. Kostka musi znajdować w standardowej komorze przechowawczej dla obiektów metamorficznych klasy C1. Do przechowalni ma prowadzić tylko jeden korytarz ze śluzą otwieraną tylko, za okazaniem pisemnej zgody z podpisem członka zarządu ośrodka.

Każde wejście i wyjście z korytarza musi być odpowiednio rejestrowane i zapisywane. Raz w tygodniu wszelkie rejestry powinny być odsyłane do archiwum placówki. Systemy te mają być poddane comiesięcznemu przeglądowi technicznemu.

Każda grupa, która ma przejść do przechowalni podmiotu musi liczyć: dwóch funkcjonariuszy ochrony, badacza i tylu członków personelu klasy D ilu potrzeba do danego testu.

Jeżeli podmiot przełamie zabezpieczenia, należy wezwać dr L███, który przeprowadzi działania procedury przechowawczej.
W wyniku przełamania zabezpieczeń przez SCP-PL-xxx, w dniu 08.04.20██, pozwolenie na rozmowę z podmiotem ma tylko dr L███ oraz personel, który dostał zgodę od zarządu ośrodka. Takie rozmowy muszą być przeprowadzane przez system wewnętrznej komunikacji głosowej. Każda rozmowa przeprowadzona z SCP-PL-xxx musi być nagrywana i odesłana zarządowi ośrodka.

Opis: SCP-PL-xxx jest bytem metamorficznym, który, jeśli znajdzie się w szczelnym pomieszczeniu, dostosuje się do jego kształtu i całkowicie go wypełni. Jeżeli obiekt znajdzie się w nieszczelnej przestrzeni, będzie wyglądał jak czarna i gęsta ciecz o dużej lepkości i matowej powierzchni o kształcie zbliżonym do kuli. Spowodowane to może być wysokim napięciem powierzchniowym podmiotu. Obiekt ma stałą masę 15 kg i zdolny jest do zmiany swojej objętości, a w konsekwencji gęstości. Byt jest rozumny i wysoce komunikatywny. Podmiot wykazuje dużą skłonność do kooperacji, niezależnie od formy w której się znajduje.

SCP-PL-xxx umie przyjąć kształt osoby z której skórą nawiązał kontakt fizyczny, bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu dla tej osoby. Podmiot potrafi odwzorować większość detali człowieka z którym wszedł w kontakt. Jedynymi różnicami są zmiany w głosie, który staje się wysoki i chrapliwy, oraz gałki oczne, które są pozbawione pigmentu. Pomimo tego, testy optyczne nie wykazują problemów ze wzrokiem. Po pewnym czasie byt wróci do swojego domyślnego stanu.

Jeżeli anomalia wydostanie z przechowalni, będzie próbowała wydostać się na światło słoneczne, które stymuluje jej rozrost. Efekt ten zaobserwowano, tylko przy świetle słonecznym. Obiekt wróci do swoich naturalnych rozmiarów, gdy pozostanie bez dostępu do światła naturalnego. Obecnie nie jest wiadomym, dlaczego tak się dzieje


Dr L███ i badacz Henryk Malinowski sprawdzili listę powodzi i dowiedli, że SCP-PL-XXX może pochodzić z Wrocławia bądź Poznania. Następne przesłuchanie zostało już zaplanowane, którego celem będzie sprawdzenie, czy obiekt posiada wiedzę o swoich przemianach w świetle słonecznym.
Dodatek: [ZMIENIONO] Z powodu Incydentu Ψ dodatek jest nieaktualny.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License