amnestia

Identyfikator podmiotu : SCP-PL-183

Klasa podmiotu : Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze : Instancję SCP-PL-183 należy utrzymać w przechowalni o wymiarach 2x2x2.5m pokrytej od środka pianką wyciszającą o grubości 24mm. W razie wydostania się istoty, należy zachować absolutną ciszę aż do momentu uspokojenia się podmiotu. W przypadku przedłużonej aktywności agresji SCP-PL-183 należy sprowadzić obiekt do pomieszczenia, którego temperatura wynosi -40°C.

Opis : SCP-PL-183 to podgatunek nietoperza z nienaturalnie dużymi skrzydłami. Obiekt mierzy około 57cm. Obiekt nie posiada oczu co wiąże się z brakiem zmysłu wzroku. Skóra SCP-PL-183 stworzona jest z gładkiej faktury dotykiem przypominającej kamień. Obiekt zamiast zębów posiada 4 grube kości przypominające siekacze zrośnięte z dolną szczęką.

W momencie usłyszenia przez obiekt dźwięku przewyższającego 22dB SCP-PL-183 wpada w stan furii próbując tym samym zniszczyć źródło dźwięku. Obiekt nie wykazuje podstawowych potrzeb takich jak głód, pragnienie czy sen. W przypadku śmierci, SCP-PL-183 dokona regeneracji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License