Abominacja

UWAGA!
Ten plik jest uszkodzony, może
nie przechowywać pełnych danych, oraz
!!!ZAWIERA ZAGROŻENIE POZNAWCZE!!!
Dostęp do raportu posiada personel
TYLKO I WYŁĄCZNIE poziomu 4, lub wyższego.

Czy akceptujesz zagrożenie?

(TAK) (NIE)

(Zaakceptowano)

(Ładowanie pliku…)

(Plik Załadowany!)

Identyfikator podmiotu: SCP-XXX
klasa Podmiotu: Keter?

Specjalne Czynności Przechowywacze: Samego podmiotu
nie da się zabezpieczyć, ze względu na jego
anomalne właściwości. Wszystkie manifestacje
podmiotu mają być lokalizowane i udaremnione.
Nie udaremnienie manifestacji podmiotu może skutkować zaburzeniem
rzeczywistości. Nie można mówić o podmiocie, gdyż skutkuje
to mini manifestacją podmiotu.

Opis: SCP-XXX to byt z innego wymiaru, który manifestuje się w Ameryce Pn. oraz w Azji
powodując duże zniszczenia, przywołując rozmaite stworzenia oznaczone jako SCP-XXX-2 do
SCP-XXX-8. Nie wiadomo kiedy został odkryty,gdzie i przez kogo.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License