adosmon

SCP 999-B

Procedury: SCP 999-B ma być ciągle zamknięty w pomieszczeniu średniej wielkości. Pomieszczenie SCP-999-B ma być pilnowany przez 2 strażników oraz jednego personelu medycznego.

Opis: SCP-999-B to masa bez kształtu przypominająca SCP-999. SCP-999-B podczas kontaktu z personelem klasy D oraz personelem fundacji obiekt zachowuje się bezpiecznie lecz kiedy zobaczy jaki kolwiek niebiezpieczny przedmiot stanie się agresywny w stosunku do personelu. Personel który utrzymywał kontakt z SCP-999-B musi poddać się kontroli medycznej co 2 miesiące.

SCP-999-B Log-1
Podmiot: D-4463
Przebieg: D-4463 wchodzi do pomieszczenia z SCP-999-B.
D-4463 wyciąga mały scyzoryk po zobaczeniu SCP-999-B.
SCP-999-B staje się agresywny, powoli podpełza do D-4463.
Po dotarciu blisko D-4463, SCP-999-B zaczyna tulić się do D-4463.
SCP-999-B po chwili tulenia zaczyna wchodzić na D-4463.
Po 5 minutach D-4463 upada na ziemie a SCP-999-B wraca do konta swojej przechowalni

Wynik: D-4463 zmarł w skutek zadławienia się mazią SCP-999-B

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License