Agent_Anoniusz

ocena: 0+x
SCP-PL-XXX
Poziom3
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
ekhi
Poziom ryzyka:
wysoki

Zdj%C4%99cie%20SCP-PL-XXX

Zdjęcie SCP-PL-XXX.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-XXX jest ogrodzony wysokim na 4 metry, betonowym płotem zakończonym drutem kolczastym, okalającym obiekt w promieniu 5 metrów. Wewnątrz strefy zamkniętej nie powinny się znajdować stale żadne obiekty zwierające ciecz z 50% zawartością H2O, za wyjątkiem personelu. W tym celu, powinno się raz w tygodniu, zraszać ziemię w strefie odgrodzonej preparatem chwastobójczym.

Terenu wokół obiektu całą dobę pilnuje uzbrojony strażnik w stroju lokalnej firmy ochroniarskiej. Dodatkowo, cały budynek jest od zewnątrz oznaczony jako grożący zawaleniem. We wnętrzu obiektu, przy wejściach do windy na piętrze 10 i w piwnicy musi pełnić ciągłą wartę co najmniej jeden strażnik z poziomem upoważnienia 3 lub wyższym. W razie dostania się na teren obiektu osób nieuprawnionych, należy je natychmiast przechwycić, zaaplikować preparat amnezyjny klasy A i odtransportować do najbliższego ośrodka miejskiego, daleko od obszaru zamkniętego.

W przypadku samoczynnego, niepoprzedzonego serią ostrych dźwięków wydobywających się z szybu, uruchomienia windy personel powinien zostać natychmiast ewakuowany, a następnie MFO Tau-17.1 musi wykonać procedurę XXX "Sahara", po czym zabezpieczyć teren wokół nowo powstałej strefy i zadbać aby w jej pobliżu nie znalazł się jakikolwiek obiekt zawierający ciecz, w której skład w ponad 50% wchodzi woda.

W Pustyni XXX, na piętrze 10 oraz w piwnicy, musi stale znajdować się jedna z sekcji MFO Tau-17, której co najmniej raz na tydzień należy dostarczać zapas wody, prowiantu oraz amunicji. Sekcje powinny być zmieniane nie rzadziej, niż co trzy miesiące miesiąc. Sekcja powracająca ze zmiany, powinna zostać poddana badaniom psychologicznym, z uwagi na możliwe oddziaływanie memetyczne obiektu.

MFO ma za zadanie nie dopuścić aby jakakolwiek instancja SCP-PL-XXX-1 dostała się do budynku (Patrz: Log incydentu XXX-C). W tym celu formacja ma prawo użyć wszelkich dostępnych jej środków, jak również wystąpić z prośbą o przydział potrzebnego wyposażenia. Wszelkie wnioski związane ze sprzętem dowódca MFO Tau-17 kpt. Jędrzejczak powinien kierować do kwatermistrza Strefy 7, mjr. Hasika.

W przypadku dostania się instancji SCP-PL-XXX-1 do wnętrza obiektu, należy poddać je natychmiastowej terminacji, przy użyciu broni zapalającej. W wypadku niepowodzenia prób odzyskania kontroli nad obiektem, jednostka ma nadać jednorazowy sygnał poprzez wysłanie ostrych dźwięków o częstotliwości co najmniej 18 500 Hz w szybie windy, a następnie natychmiast się ewakuować.

Opis: SCP-PL-XXX to dziesięciopiętrowy wieżowiec wybudowany najprawdopodobniej w latach 70-tych XX w. i tak jak inne budowle z tego okresu jest pokryty betonowymi prefabrykatami, ma drewniane (obecnie zniszczone) okna i drzwi z przerdzewiałymi zawiasami. Mieszkania znajdują się w stanie surowym, nie noszą śladów jakichkolwiek prac wykończeniowych. W budynku nie ma prądu ani wody, jedynym funkcjonującym urządzeniem jest winda, która działa jedynie na piętrach -1 i 10. Na wnętrze składa się dziesięć poziomów, z trzema mieszkaniami na każdym, piwnica z kotłownią oraz pralnią i poddaszem.

Obiekt znajduje się w środku łąki, w okolicach miasta ████████ w województwie Zachodniopomorskim. Odkryty został przez lokalnych mieszkańców, podczas wyjścia na grzyby, w którym uczestniczył będący na urlopie agent Fundacji. Obiekt został zabezpieczony, a pozostałym uczestnikom wypadu podano preparaty amnezyjne.

Aby wywołać anomalny efekt obiektu należy wejść do windy na 10 piętrze lub piwnicy i wcisnąć sekwencję przycisków składającą się na 66█5█6█1█6█64█5, a następnie odczekać aż winda wjedzie na wszystkie zaznaczone piętra. Jeśli sekwencja została wprowadzona poprawnie, winda na koniec nie pojedzie na 5, lecz na 10 piętro lub na poziom -1, w zależności od wybranego punktu wejścia (Szczegóły odkrycia procedury w dodatku XXX-A). Winda jest w stanie pomieścić jednorazowo do 6 humanoidów, lub obiekt o wymiarach 2x2 metry.
Ograniczenia te nie dotyczą jednak instancji SCP-PL-XXX-1, które winda może przewieźć w dowolnej ilości, modyfikując swój rozmiar proporcjonalnie do liczby obiektów, oraz nie wymaga przy ich transporcie wprowadzenia kodu.

Po wyjściu, osoba jadąca windą znajdzie się w wymiarze, zwanym odtąd "Pustynią XXX". W tej rzeczywistości SCP-PL-XXX jest nadal tym samym budynkiem, lecz do wysokości 9 piętra zakopanym w piasku, który pokrywa cały zbadany dotąd obszar Pustyni XXX. Teren ten wydaje się być całkowicie płaski, eksploracja przy użyciu maszyn bezzałogowych, w promieniu do 50 kilometrów nie wykazała jakichkolwiek innych zabudowań, a jedynie pojedynczy obiekt przypominający górę (Szczegóły w raporcie kpt. Jędrzejczaka).

Komunikacja z wymiarem jest niemożliwa, zarówno drogą radiową jak i kablową. Jedynie dźwięki o częstotliwości ponad 18 000 Hz są przepuszczane przez szyb windy. Na Pustyni XXX panują wysokie temperatury, oscylujące w okolicach od 28 do nawet 35°C. Cykl dnia i nocy zmienia się i jest mocno nieregularny, co źle wpływa na osoby przebywające w świecie obiektu (Więcej w raporcie kpt. Jędrzejczaka). Jedynymi zaobserwowanymi formami życia są instancje SCP-PL-XXX-1.

Instancje SCP-PL-XXX-1 to humanoidalne istoty o całkowicie wysuszonej, kredowobiałej skórze oraz równie zniszczonych organach wewnętrznych.
Są całkowicie pozbawione owłosienia, w miejscu ust posiadają przyssawkę, którą bez przerwy wodzą po ziemi. W miejscu pępka mają narośl przypominającą niemowlęcą pępowinę, która ciągnie się na odległość nawet do 100 m, po czym zagłębia się w ziemi. Instancje SCP-PL-XXX-1 cały czas poszukują płynów, nie wszystkich jednak, a wyłącznie tych, które składają się w, co najmniej 50% z H20. Poruszają się powoli i metodycznie omiatają przyssawką kolejne centymetry piasku.

Jeżeli jednak jakakolwiek substancja spełniająca wymóg zawartości wody dotknie piasku na Pustyni XXX, wszystkie instancje SCP-PL-XXX-1 wejdą w stan aktywny i ruszą w jej stronę celem pochłonięcia. Gdy to się stanie, istoty znów wejdą w stan uśpienia i powrócą do przeczesywania piasku (Więcej w logu eksperymentu XXX-B).
Jeśli natomiast ilość wody, lub płynu ją zawierającego będzie przekraczać litr, instancje rozpoczną proces replikacji w stosunku jedna nowa instancja, na jeden litr płynu (Patrz: Log incydentu XXX-C)

Instancje SCP-PL-XXX-1 potrafią również wyczuć znajdującą się pod powierzchnią ziemi wodę (jednak wyłącznie w przypadku, gdy wybija ona na powierzchnię, bądź z wód gruntowych czerpie znajdująca się na powierzchni roślina) oraz skroploną w powietrzu wodę, lub inną ciecz, która ją zawiera. Jednakże nie powoduje to ich wejścia w stan aktywny. Dzieje się to dopiero w momencie gdy instancje znajdą się w odległości 20 metrów od miejsca występowania skroplonego płynu.

Z tego powodu dość często podchodzą pod SCP-PL-XXX i próbują dostać się do miejsc zabezpieczanych przez operatorów MFO. Analiza raportów z tych incydentów wykazała dużą skuteczność działania ognia na instancje SCP-PL-XXX-1, broń konwencjonalna nie wydaje się wyrządzać instancjom większej szkody, mimo fizycznych zniszczeń powodowanych przez pociski, instancje poruszają się i atakują tak, jakby nic im się nie stało.
« SCP-PL-x | SCP-PL-x | SCP-PL-x »

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License