Agent Apollonellon SCP

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-175
Klasa podmiotu: Thaumiel
Poziom zagrożenia: Niebieski
Specjalne czynności przechowawcze:
SCP-PL-175 ma być przechowywany w ośrodku ████████,Polska. Obiekt musi być przechowywany w tytanowym, posrebrzanym od środka sześcianie o wymiarach jeden na jeden na jeden metr. Do przechowalni może mieć dostęp tylko personel poziomu trzeciego i wyższego. Pod żadnym pozorem [poza celowym użyciem] nie może mieć dostępu do żadnego źródła energii i internetu. W sześcianie ma się znajdować klapa ze szkła pancernego o grubości czterech centymetrów. Ma ona służyć do wyjmowania obiektu przez personel klasy D, który musi być nadzorowany przez wyżej wymienionych. Obiekt musi być monitorowany przez całą dobę. Wszystkie rolki obiektu muszą być przetrzymywane w całkowicie czarnym, hermetycznym pomieszczeniu. Do pomieszczenia z rolkami może mieć dostęp tylko personel poziomu czwartego i piątego. W czasie przechowywania obiektu, jego bateria powinna przebywać poza jego przechowalnią, lecz w tym samym ośrodku.
Opis:
Obiekt to stary aparat kliszowy sygnowany logiem Cannon. Model aparatu nie jest znany, ponieważ oficjalnie nie ma na świecie takiego urządzenia. Wedle informacji widniejących na aparacie, został on wyprodukowany w 1980 roku. Podmiot miał w sobie w chwili odnalezienia 22 klisze z 24 w rolce. Jest zasilany za pomocą baterii typu AAA. Sam podmiot posiada taką baterie, która według badań posiada nieskończoną ilość energii. Każda osoba trzymająca go w ręce staje się jego właścicielem – SCP-PL-175-1. Gdy właściciel wykona zdjęcie za pomocą trzymanego podmiotu, a wszystko, co znajdowało się na fotografii zniknie ze świata realnego oraz pojawi się na kliszy podmiotu – SCP-PL-175-2. Po zapełnieniu wszystkich kliszy w rolce, wypada ona z aparatu, a sam podmiot ulega samozniszczeniu. Zanim jednak to nastąpi, wszystkie SCP-PL-175-1 przemieniają się w kopie SCP-PL-175. Każda z tych kopii jest od tego momentu nazywana SCP-PL-175,[numer kopii]. Każdy z nowo powstałych obiektów posiada całą nie zapełnioną rolkę kliszy oraz wszystkie funkcje i zdolności anomalne ich pierwowzoru.
Sposoby użytkowania:
Obiekt może być używany tylko przez personel klasy D pod nadzorem personelu poziomu czwartego lub wyższym w obecności dwóch pracowników ochrony. Należy używać obiektu tylko w sytuacjach takich jak m.in. ucieczka obiektu klasy Keter lub każdego z poziomem zagrożenia czerwonym i wyższym. Najlepiej, gdyby obiekt był obsługiwany tylko przez jednego właściciela. Po zakończeniu użytkowania należy bezzwłocznie umieścić obiekt w jego przechowalni. Uwaga! Pod żadnym pozorem nie można używać obiektu na SCP-096, gdyż jego anomalne zdolności nie pozwalają na uwięzienie go na kliszy.
Logi:
1. Raport z odnalezienia
SCP-PL-175 został odnaleziony 22.08.█████ w Polskim miasteczku ████████ niedaleko miasta Gdańsk. Gdy Agenci dotarli na miejsce, odnaleźli obiekt na plaży oraz wielką prostokątną dziurę w niebie, przez którą widać było kosmos. Najprawdopodobniej poprzedni właściciel podmiotu wykonał nim selfie. Świadkowie twierdzą, że pewna młoda para wykonała sobie zdjęcie obiektem. Gdy chłopak nacisnął przycisk wykonywania zdjęcia, on i jego dziewczyna wraz z kawałkiem nieba zniknęli. Po zebraniu zeznań, świadkom został zaaplikowany środek amnezyjny klasy A.
2. Raport o skutkach powstania dziury w niebie:

Dziura sama się załatała, lecz nie do końca. Została ona odkryta przez cywilne media mimo tuszowania sprawy przez fundację. Stała się pierwszą dziurą ozonową i przyczynom powstania ruchów ekologicznych na całym świecie.

3. Raporty o eksperymentach z udziałem SCP-PL-175:

Eksperyment nr1
Został wykonany dnia 5.09. █████. Polegał na wykonania zdjęcia klatki, w której znajdowały się żywe małpy. Właścicielem obiektu stał się członek personelu klasy D o numerze D-1521. Po wykonaniu zdjęcia, klatka wraz z małpami oraz kawałkiem ściany znikneły. Eksperyment potwierdził tezę, według której obiekt mógł przenosić do kliszy obiekty ożywione jak i nie ożywione.

Eksperyment nr2
Został wykonany dnia 13.09. █████. Polegał na wykonaniu zdjęcia ręki członka personelu klasy D. Zdjęcie wykonał członek personelu klasy D o numerze D-1521. Kawałek ręki zniknął wraz z fragmentem stołu. Zaobserwowano, że członek personelu klasy D, którego rękę sfotografowano, czuje ją i może nią poruszać, mimo że znajduje się ona w kliszy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License