Alex_2Pi.Strych

Obiekty:

Opowiadania:

Pomysły:

Dane Dr. Alex_2Pi

ocena: 0+x

+Nasiona Rzeczywistości

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczne (wybierz jedną klasę)

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nasiona należy

Opis: (opis podmiotu)

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)
[[footnoteblock]]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License