AlphaVersionSandbox
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-195

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt przechowywany jest na terenie Ośrodka ██ w pomieszczeniu o wymiarach 3[m] × 3[m] × 2[m], w którym umieszczony jest ul typu ████████. Przechowalnia podniotu musi być pilnowana przez co najmniej dwóch (2) strażników ze znianą co 6 godzin. Nowo narodzone osobniki należy terminować przed osiągnięciem pierwszego (1) tygodnia życia.

SCP-PL-195%20a.k.a.%20D%C5%82ugie%20%C5%BC%C4%85d%C5%82o%20Plik%201.

Prawdopodobnie SCP-PL-195 przed osiągnięciem dorosłości i pełnej anomalności uchwycony na zdjęciu przez jednego z agentów

Opis: SCP-PL-195 jest to przedstawiciel gatunku Apis Mellifera przez starszych stażem pracowników nazywana potocznie Mendi, jednak różniącą się dłuższymi o ██ [cm] oraz ubarwionymi na czerwono skrzydłami. Mimo, że jest królową matką, to jednak posiada i często używa swojego długiego na █.5 [jednostkę utajniono] żądła.

Podmiot wykazuje mieć zasób inteligencji odpowiedniej dla ucznia █ klasy, a także rozum(patrz Log Eksperymenu PL-195-2). Ponadto, gdy atakuje, zadaje obrażenia celowo, czasami z przemyślanym planem. Wyraża wielką chęć ucieczki z przechowalni (patrz Incydent PL-195-A).

W cyklu trwającym średnio co 7 miesięcy (a może być o wiele krócej) Mendi wydaje na świat potomstwo od 1 do 3 nowych osobników. Noworodki nie wykazują anomalności poza podobnymi do matki skrzydełkami. Dzieci obiektu nie mogą osiągnąć siódmego (7) dnia życia, inaczej osiągną dorosłość i staną się nowymi instancjami.

Testerzy poddani na działanie żądła bytu w większości skarżyli się na ból nadgarstka bądź brzucha od razu po wbiciu, choć obiekt umieszcza żądło najczęściej na ramieniu lub nodze. Ofiara umiera w ciągu od 30 minut do około ██ godzin , w zależności od [Usunięto]. Anomalny proces jest podzielony na 5 etapów:
Etap 1(początek): Wbicie żądła podmiotu do ciała ofiary
Etap 2(2,3 sekundy po rozpoczęciu): Krystalizacja krwi ofiary w miejscu ataku (Jeżeli Mendi nie wbiła się do zamierzanego miejsca, powtarza proces)
Etap 3(5 sekund po etapie 2): Kryształki krwi najczęściej rozprzestrzeniają się w stronę jednego z tych miejsc: Aorty serca, tętnicy szyjnej albo w stronę jelita cienkiego, najczęściej w celu zatrzymania niezbędnych procesów organizmu człowieka. Etap ten trwa mniej więcej 25 minut
Etap 4: W przypadku aorty i tętnicy osoba pada na ziemię martwa w ciągu 30 minut. Jeżeli krystalizowana krew obrała za cel jelito cienkie (miejsce wchłaniania pokarmu do krwi) ofiara będzie stopniowo odczuwać słabość z powodu niedostarczania pokarmu do krwi, w przeciągu
██ godzin również umrze.
Etap 5 (██ minut po etapie 4): Krew po śmierci ofiary zostanie całkowicie zkrystalizowana, a ciało rozłoży się w mniej więcej tygodnia.

Dodatki:
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License