Another

scarab-regular-ebay.jpg

Maska noszona przez Omarine Herringbone

Maledictus Meum
Typ Anomalii: Modyfikacja Biologiczna
Klasyfikacja wdg. Fundacji: Bezpieczne
Typ Zagrożenia: Zagrożenie kontaktowe |
Opis: Anomalia polega na częściowo kontrolowanej modyfikacji ciała i jego procesów biochemicznych na wzór arachnoidów i insektów. Twoja anomalia ogranicza się do zdolności biernej i aktywowanej. Bierną jest wyostrzony zmysł węchu i refleks, a także równowaga i zdolność do zawisania na suficie. Drugą częścią biernej jest kontrolowane wytwarzanie jadu, może zostać on podany jedynie doustnie lub poprzez wstrzyknięcie w tętnice, co jednak wymaga transformacji kłów. Z aktywowanych anomalia pozwala na przekształcenie aparatu wzroku, obejmując przebarwienie całych oczu na czarno i powstanie swoistego pęknięcia ciągnącego się do brody od każdego oka, pęknięcie ukrywa 3 dodatkowe pary oczu również całe czarne przez co wygląda jak nieruchome czarne łzy. Taki proces pozwala na obserwacje z większych odległości i zwiększone pole widzenia. Procesem modyfikacyjnym będącym ostatecznością jest wykształcenie do 4 pajęczych kończyn z placów, proces ten jest bolesny. Jeżeli nie nastąpi konsumpcja ludzkiej krwi przez 5 dni zacznie wchodzić w stan agresji i zatraty cech ludzkich, proces przyśpieszany przez otrzymywanie obrażeń.
Użytkownicy: Herringbone Omarine (żywa) |


In Vita Proxima Amicus
Typ Anomalii: Manipulacja Bytowa, Artefaktyczna
Klasyfikacja wdg. Fundacji: Euclid
Typ Zagrożenia: Zagrożenie Przechowawcze | Zagrożenie Kontaktowe | Zagrożenie Pośrednie |
Opis: Anomalia polega na zdolności do kontroli i bycia odbieranym jako cel obronna przez byt/byty pozawymiarowe manifestujące się jako prawdopodobnie nieograniczona ilość wyszarzałych i częściowo zakrwawionych rąk. Ręce są w stanie osiągać nienaturalną długość ale ich wytrzymałość jest ograniczona i po otrzymaniu większych obrażeń wycofają się do portalu jednostronnego z którego się wyłoniły (forma kałuży krwi). Pol korzystający z anomalii poprzez jej przekaźnik czyli drewniany amulet niepokojąco rozciągniętej gęby jest w stanie wydywać obiektom rozkazy, lepiej działają słowne, oraz odbierać od nich wiadomości. Pomniejszymi akcjami które można wykonać jest pochłonięcie osoby do wymiaru istot, przechodzenie przez niego (ostateczność ze względu na jego wyniszczające działanie) a także dokonywanie procedury podsłuchu poprzez wystawianie palca jednej z istot w danym miejscu. Anomalia jest ograniczona im dalej od artefaktu jesteś, jeżeli artefakt zostanie zniszczony stracisz status Pol'a. Może zdarzyć się niesubordynacja kiedy stwierdzą że Pol jest zagrożony.
Użytkownicy: Bucken Zygard (martwy) |


Vocat Regem
Typ Anomalii: Manipulacja Psychiczna
Klasyfikacja wdg. Fundacji: Keter
Typ Zagrożenia: Zagrożenie Przechowawcze | Zagrożenie Kontaktowe | Zagrożenie Pośrednie |
Opis: Anomalia to zdolność do nadawania częściowo zbiorowej inteligencji i szczątkowej rozumności osobnikom ptaków z rodziny Corvus corax i podobnych. Bierną stroną anomalii jest naturalny wabik dla tych zwierząt w użytkowniku. Strona aktywna to zdolność do narzucenia woli i nasilenia wabika jedynie za pomocą umysłu. Wystawione zwierzęta są w pełni kontrolowane. Wspomniane nadanie szczątkowej inteligencji może obejmować zaledwie kilka osobników naraz i działa on jak nadanie im zdolności o rozumienia pojęć śledzenia/kradzieży itp. Zauważalną zmianą jest chwilowe zabarwienie oczy zarówno użytkownika jak i wystawionych zwierząt na kolor czerwony.
Użytkownicy: Nieznany użytkownik, pseudonim "Scarecrow" (odzyskany) |


HoaL3Qc.jpg

Maska noszona przez Lene Enton

Ardentis Alas
Typ Anomalii: Manipulacja i Tworzenie Elementarystyczne
Klasyfikacja wdg. Fundacji: Euclid
Typ Zagrożenia: Zagrożenie Kontaktowe |
Opis: Anomalia to zdolność do bez-źródłowego wywoływania nieanomalnego płomienia w określonych ilościach i zasięgu. Może zostać ona bezpośrednio otworzona na np ręce lub na pobliskim obiekcie, co jednak jest wysoce ograniczone. Podstawą bierną anomalii jest oczywisty brak reakcji spalania ciała użytkownika na wszelki rodzaj ognia. Zarówno wytworzony jak i osobny płomień może być manipulowany np poszerzając go, gasząc lub nienaturalnie szybko rozprzestrzeniając w danym kierunku. Wykrzesanie ognia na obiekcie z którym nie ma się kontaktu fizycznego ogranicza się do stworzenia płomyka rozmiarów tego na świecy. Anomalia jest niekontrolowanie przyległa do emocji i może się zamanifestować sama lub przybrać określoną formę podczas odczuwania poszczególnych uczuć. Przykładem niekontrolowanych manifestacji podczas wybuchów emocji może być zmiana koloru włosów lub pojawienie się określonych kształtów z ognia przy użytkowniku.
Użytkownicy: Enton Lena (żywa) |


HoaLKGiW.png

Maska noszona przez Donquixote'a Doflamingo

Puppeteer Esuriit
Typ Anomalii: Modyfikacja Biologiczna
Klasyfikacja wdg. Fundacji: Bezpieczne
Typ Zagrożenia: Zagrożenie Kontaktowe |
Opis: Anomalia polega na zdolności do wypuszczania z palców u rąk długich na maksymalnie 7 m nici o grubości ludzkiego włosa, składających się z przeźroczystego organicznego materiału, którego wytrzymałość porównywalna jest do nici wędkarskich. Ucięta nić jest zdolna do regeneracji w szybki sposób. Nicie stają się możliwe do kontroli w kontakcie z ruchomym obiektem, są wtedy zdolne do oplątania go. Zacisk nici musi być wspomagany przez użytkownika. Biernym efektem anomalii jest zwiększenie się zmysłu równowagi i zdolności wspinaczkowych/skokowych, ale także anomalia w budowie szkieletu skutkująca lekkim garbieniem się i wydłużeniem nóg. W przypadku w którym nie skonsumujesz w ciągu 5 dni co najmniej 150 g ludzkich włosów z głowy twoje zdolności do wypuszczania nici z palców zanikną a na twoich ustach pojawią się nici układające się w wzór szwów. Podczas tego głodu jesteś zdolny do wypuszczenia nici z ust z dużych ilościach. Włosy analogicznie rozkładają się w twoim żołądku identycznie co normalne pożywienie. Nici po odcięciu lub dobrowolnym odłączeniu od reszty ciała rozłożą się po około 18 godzinach.
Użytkownicy: Doflamingo Donquixote (żywy) |


HoaMmQj.png

Maska noszona przez Reshiego Tomoto

Oculi Pondus
Typ Anomalii: Manipulacja Psychiczna
Klasyfikacja wdg. Fundacji: Bezpieczne
Typ Zagrożenia: Zagrożenie Kontaktowe | Zagrożenie Pośrednie |
Opis: Anomalia polega na zdolności wpływania na tok myślenia i decyzje innych istot poprzez gest funkcjonujący na zasadzie coognitohazardu. Może on nastąpić w przypadku możliwości obserwacji oczu ofiary przez użytkownika. Po użyciu nastąpi krótkie zabarwienie (1-2 sek) oczu obu stron na biało i chwilowa podatność ofiary na polecenia i słowa użytkownika. Czas trwania efektu jak i jego siła jest zazwyczaj losowa lecz może się przeważyć gdy ofiara jest szczególnie niskiej inteligencji/pijana/zmęczona. Gest może prezentować niewłaściwe działanie na osobie dotkniętej anomalią lub szczególnie asertywnej. Gest zdaje się działać także na istoty świadome nie-humanoidalne lecz efekt tego może być nieprzewidywalny. Gest traci na sile lub w ogóle przestaje działać gdy zostaje użyty 2 lub więcej razy na tym samym celu.
Użytkownicy: Tomoto Reshi (żywy) |


HoaN5Si.jpg

Maska noszona przez Acesa Fakback'a

Macello Inferos
Typ Anomalii: Manipulacja Fizyczna
Klasyfikacja wdg. Fundacji: Keter
Typ Zagrożenia: Zagrożenie Kontaktowe |
Opis: Anomalia polega na zdolności wkroczenia pod stałe podłoże na głębokość równą wzrostowi użytkownika. Razem z tobą może wejść jak i wyjść ubranie i mniejsze przedmioty. Zanurzenie może trwać dowolną ilość czasu. Wynurzenie może być ograniczane do wyłonienia jedynie części ciała. Zauważono zdolność do wciągnięcia innej żywej istoty do podłoża kiedy ta jest w stanie konającym. Podczas zanurzenia prędkość użytkownika się zwiększa, następuje wtedy jednak też modyfikacja biologiczna skutkująca chwilowymi przebarwieniami skóry i pomniejszą zmianą struktury kostnej dłoń. Biernym efektem anomalii są skłonności do różnorakich chorób psychicznych użytkowników, najczęściej jednak przejawiające się osłabionymi napadami żalu lub odwrotnie radości lub agresją. Użytkownik cierpi także na postępujący światłowstręt, możliwy jednak do ograniczenia prostymi sposobnymi.
Użytkownicy: Fakback Aces (żywy) |


Audiens Aeternam
Typ Anomalii: Symulacja Synoptyczna
Klasyfikacja wdg. Fundacji: Euclid
Typ Zagrożenia: Zagrożenie Dekonspiracyjne |
Opis: Anomalia polega na zdolności do wejścia w stan transu w którym użytkownik potrafi połączyć się z dowolnym przekazem, telefonicznym czy innym elektronicznym za pomocom woli i spełnionych warunków. Warunkiem podstawowym jest obecność słuchawek elektronicznych dowolnego rodzaju przy użytkowniku, kiedy ten spełni ten warunek będzie on w stanie wejść w trans w którym będzie on wypowiadał wszystkie słowa podsłuchiwanej rozmowy. Użytkownik podczas tego procesu nie może odbierać żadnych bodźców poza wzrokowym z otoczenia. Przedłużenie lub podsłuchiwanie rozmowy większej ilości osób może skutkować większym wysiłkiem użytkownika i krwotokami z nosa lub uszu.
Użytkownicy: Brief Eryk (żywy) |


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License