Arbiter stoi i patrzy
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-███

2389824264_52d44843e0.jpg

SCP-PL-███-1

Klasa podmiotu: Bezpieczne Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:


Obiekt reklasyfikowany jako SCP-PL-█-1 może być przechowywany w obrębie standardowego gabinetu personalnego nr. 19 w ośrodku badawczym ██-██ w szufladzie zamykanej na standardowy, elektroniczny zamek szyfrowy. Zaleca się, aby wraz z obiektem przechowywane były standardowa ładowarka elektryczna z możliwością podłączenia do ściennego gniazdka elektrycznego o napięciu 220V i wtyczką kompatybilną z telefonami marki ██████.
Kombinacja zamka szyfrowego powinna być generowana losowo przy pomocy algorytmu ██████-E i zmieniana co każde 168 godzin.

Dostęp do obiektu powinien być zabroniony, za wyjątkiem przeprowadzania badan zatwierdzonych przez dyrektora ośrodka.
Podania o wykorzystanie obiektu powinny być składane do dyrektora ośrodka ██-██ z jednodniowym tygodniowym wyprzedzeniem.

Z powodu przewidywanego rozmiaru anomalii sklasyfikowanej jako SCP-PL-███-2 i trudności wynikających z brakiem bezpośredniego dostępu do niej, cały obiekt został przeklasyfikowany na Euclid z datą ██-██-████.

Opis: Obiekt SCP-PL-███ to telefon komórkowy marki █████ pozwalający na odbiór i wysyłanie wiadomości tekstowych i nawiązywanie połączeń głosowych. Obiekt umożliwia połączenie się z globalną siecią przy użyciu standardów połączeń bezprzewodowych 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n.
Urządzenie mimo wyraźnych śladów użytkowania i pomniejszych uszkodzeń obudowy jest w dobrym stanie, bateria pozwala na nieprzerwaną pracę przez ██ godzin.
Dodatkowe funkcje zgodne z dostarczoną przez producenta specyfikacją modelu ████ █████ i nie będą tutaj przepisywane.
co każde ██ dni.
W momencie pozyskania lista kontaktów podmiotu była pusta. Jeżeli przy jego pomocy były wykonywane połączenia, informacje na ten temat zostały utracone w wyniku automatycznego czyszczenia rejestru połączeń.

Pierwotnie uznany za nieanomalny, obiekt sklasyfikowano jako przedmiot SCP przez prof. F███ w wyniku obserwacji poczynionych pomiędzy ██-██-19██ a ██-██-20██. Uważa się, że na przeprowadzone obserwacje miało miejsce nasilenie się u profesora F███ [USUNIĘTO].
Szczegóły opisane w dokumencie ███/12/1.

Właściwości anomalne obiektu objawiają się w sposób losowy gdy zostanie nawiązane, lub odebrane połączenie ze standardowym numerem telefonicznym poprzedzonym prefiksem 00██1.
Następuje wówczas wejście obiektu w fazę wzbudzoną trwającą do chwili zakończenia połączenia. Osobę rozmawiającą przez SCP-PL-███ określa się do zakończenia rozmowy jako SCP-PL-███-λ. Po zakończeniu rozmowy nie odnotowano negatywnych zmian fizycznych ani psychicznych u użytkowników obiektu, chociaż w trakcie połączenia (fazy wzbudzonej) i do godziny po jej zakończeniu obserwowano u instancji SCP-PL-███-λ odpowiednio:

  • Pobudzenie
  • Rozdrażnienie
  • Podwyższone tętno i rozszerzone źrenice
  • Euforię
  • Efekty labilne
  • Objawy lekkiej depresji
  • Senność
  • Podniecenie seksualne
  • Niekontrolowane drżenie mięśniowe

Zgonie z zeznaniami badaczy1 po nawiązaniu połączenia poprzez SCP-PL-███-1 możliwe jest prowadzenie rozmowy z osobą spodziewaną po drugiej stronie łącza telefonicznego, jednak zachowującą się w sposób nieoczekiwany, lub anormalny w trakcie trwania całej rozmowy.

Notatka dr. K███████ z dnia ██-██-████

Ładny eufemizm. Nazywanie czegoś co pozwala dzwonić do swoich zmarłych rodziców "zachowaniem nieoczekiwanym lub anormalnym…"

Zapisy z nagranych rozmów są dostępne w dokumentach od ███/12/2 do ███/12/██.

Opis pozyskania: Obiekt SCP-PL-███ wszedł w posiadanie fundacji za pośrednictwem prof. F████ który w czasie wolnym od obowiązków służbowych asystował podczas pomocy przy mającym nieanomalne podłoże wypadku samochodowym. Zgodnie z zeznaniami świadków jak i samego zainteresowanego, prof. F███ podczas udzielania pierwszej pomocy jednemu z poszkodowanych schował do kieszeni telefon komórkowy, który wypadł z kieszeni poszkodowanego. W związku z rozległymi obrażeniami wszystkich uczestników wypadku2 profesor F███ przez roztargnienie nie zwrócił telefonu właścicielowi, o czym przekonał się dopiero pod wieczór. Następnie, w związku z trudnościami w namierzeniu pacjenta (telefon był wyłączony i rozładowany), prof. F███ podjął decyzję o przewiezieniu przedmiotu do biura w ośrodku badawczym ██-██, gdzie był przechowywany w szufladzie biurka3 aż do ██-12-19██ (przyjęcie bożonarodzeniowe dla pracowników ośrodka ██-██).
W trakcie przyjęcia prof. F███ udał się do swojego gabinetu, gdzie według jego późniejszego zeznania, pierwszy raz zaobserwował anomalne właściwości obiektu przeprowadzając rozmowę z [USUNIĘTO].
Własności anomalne SCP-PL-███ potwierdzili później niezależnie dr. K██████ i dr. ████████, jako że podejrzenia o [ZMIENIONO] prof. F███ budziły zbyt wielkie wątpliwości co do stanu badania.
Od tego momentu SCP-PL-███ stał się popularnym bezpiecznym obiektem, chętnie używanym przez załogę ośrodka badawczego do celów prywatnych.

Notatka dyrektora ośrodka, prof. Cz███████ z dnia ██-██-████

Słuchajcie, to przechodzi ludzkie pojęcie! Dzisiaj znowu przyłapałem jednego z agentów w gabinecie z opuszczonymi spodniami, SCP-PL-███ w jednym ręku i swoim [OCENZUROWANO] w drugiej. Na prawdę, jeżeli taka sytuacja raz jeszcze się powtórzy, wprowadzę zakaz używania SCP-PL-███ do celów innych niż badania. Na razie jego użytkowanie będzie możliwe dopiero po przedstawieniu stosownego podania. I nagrywane! Koniec z telefonami do swoich byłych dziewczyn i licealnych miłości!

Obiektu nie da się wyśledzić poprzez numer IMEI. Karta SIM jest biała i gładka, bez żadnych oznaczeń dewelopera usług telekomunikacyjnych.
Śledztwa agentów polowych wykazały, że żadna z zarejestrowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych spółek telekomunikacyjnych nie dostarcza usług dla numeru ███-███-███. Próby odczytania połączeń anomalnych poprzez bilingi rozmów nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

Dokument ███/12/1:

Nagrane zapisy rozmów:

Addendum: Obiekt redesygnowano jako SCP-PL-███-1 po odkryciu przez Agenta A█████ H█████████ w związku z wydarzeniem SCP-PL-███-S opisanym poniżej.
Wydarzenie to jednoznacznie potwierdza teorię dr. K█████ o istnieniu alternatywnego do naszego świata z mieszkańcami którego można porozmawiać poprzez SCP-PL-███-1. Wydarzenie SCP-PL-███-S sugeruje także istnienie możliwości podróży do tamtej rzeczywistości, ale pozostaje to wciąż w sferze spekulacji aż do zdobycia dodatkowych, pewniejszych danych.

Wydarzenie SCP-PL-███-S: Obiekt pierwszy raz odebrał wiadomość inną niż połączenie głosowe podczas rozmowy prowadzonej przez agenta A█████ H█████████. Agent zeznał, że telefon nagle się rozgrzał, zawibrował, a połączenie zostało przerwane. Po spojrzeniu na wyświetlacz agent zwrócił uwagę, że została odebrana najpierw wiadomość graficzna, a wciągu kilku sekund później wiadomość tekstowa.

37821955744_830fca4060_b.jpg

Treść wiadomości tekstowej:

Sebastianie! Nie widziałem cię ostatnio, a nasze miejsce jest puste! Wydaje mi się, że ktoś próbuje cię namierzyć. Było dużo dziwnych połączeń z i na twój numer. Musimy się spotkać. Bądź w naszym zwykłym miejscu. Krzyż.

Próby namierzenia nadawcy wiadomości nie przyniosły rezultatu. Próby namierzenia poszkodowanego mężczyzny, któremu prof. F████ udzielał pomocy i od którego pozyskał telefon również się nie udały.
Szpital Kliniczny w Ł█████ przekazał agentom fundacji kompletną dokumentację medyczną ofiar wypadku z ██-██-████, ale nie odnaleziono w niej śladu po opisanym przez prof. F████ mężczyźnie.

"Celular / Mobile phone / Nokia" by santiago nicolau is licensed with CC BY-NC-SA 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
"Trembling woods" by JCB200 is marked with CC0 1.0

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License