Scp-Pl-112-Automat
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-112

Klasa podmiotu:Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zamknięcie podmiotu w celi szklano- aluminiowej i zalanie cieczą lepką na bazie oleju. W razie wydostania się obiektu z celi, odciąć dopływ wody do sektora. W razie bezpośredniego kontaktu zaleca się zachować odległość co najmniej ośmiu[8] metrów[m] trzynastu[13] metrów[m]. Każdego pracownika po kontakcie z obiektem poddać badaniu na obecność metalu w ciele. Jeśli wynik okaże się pozytywny: rozstrzelać. W wypadku spotkania jednego z obiektów pochodnych należy strzelać doń amunicją ostrą typu pp

Opis: Obiekt jest humanoidalną maszyną, wysokości ok. jednego i ośmiu dziesiątych[1,8] metra[m], o nie naturalnie długich ramionach zakończonych siedmio[7] centymetrowymi[cm] pazurami. Według znanych nam informacji jest w stanie komunikować się werbalnie. Obiekt potrafi tworzyć własne elementy, jak i obiekty pochodne: Scp-Pl-112b i Scp-Pl-112c, z materiałów znalezionych przez niego dzięki czemu może wchłaniać umiejętności innych obiektów przy okazji neutralizując je. Część z jego fragmentów jest utworzona z materii organicznej( w tym fragmentów ciał pracowników fundacji i wchłoniętych artefaktów). Obiekty pochodne Scp-Pl-112b posiadają formę małych mechanicznych pajęczaków. Kiedy znajdą żywą ofiarę wgryzają się w brzuch ofiary gdzie pobierają materiał budulcowy, przechodząc w stadium Scp-Pl-112c. Podmiot pochodny Scp-Pl-112c jest maszyną przypominającą pół węża, pół człowieka. Podmioty pochodne tak jak podmiot główny, są w stanie wchłaniać inne podmioty.(dopisano) Po incydencie 112-2 zyskał zdolność do powodowania halucynacji u ofiar w odległości dwunastu i pół[12,5] metra[m]. Obiekty pochodne nie wykazują takich samych umiejętności

Dodatek: Podmiot powtarza ciągle o nijakim doktorze, prawdopodobnie jego twórcy. Według psychologów obiekt wykazuje zaburzenie psychiczne przypominające psychozę. Wszelkie testy którym poddano obiekt, kończyły się śmiercią bądź ciężkimi ranami badaczy oprócz kontrolowanych rozmów z naukowcami. Poniżej podany został raport jednego z badań oraz spis dialogu przy jednym z takich przysłuchań:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License