BajoJajo Piaskownica
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt należy przechowywać w stalowej skrzyni. Nie zatwierdzona aktywacja obiektu jest zabroniona. Wniosek o udostępnienie podmiotu w celach badawczych do Dr. Anny Nowak może złożyć każdy naukowiec z przynajmniej 2 poziomem upoważnień. Obecnie obiekt znajduje się w Strefie-PL-XXX.

Projekt „Archiwum” jest w trakcie realizacji, o szczegóły należy zwrócić się do Dr.Anny Nowak.

Opis: SCP-PL-XXX jest urządzeniem zmieniającym się w zależności od aktualnie dostępnych nośników informacji. Cechami stałymi pomiędzy różnymi formami podmiotu jest obecność miejsca na nośnik informacji do którego aktualnie przystosowany jest obiekt oraz przełącznika z opcjami „out” oraz „in”. Transformacja obiektu pomiędzy formami następuje niezauważalnie dla ludzkiego oka. Wszelkie nagrania obiektu w momencie transformacji przerywają się, wznowienie nagrania następuje po kilku sekundach. Z tego powodu nagranie transformacji obiektu jest niemożliwe.

Obecną formą obiektu jest metalowy pierścień o średnicy 24 cm z kablami przewleczonymi przez okrąg na wzór łapacza snów. Na spodzie obiektu znajduje się port USB natomiast po lewej stronie pierścienia znajduje się przełącznik z dwoma opcjami oznaczonymi „out” oraz „in”.

Poprzednie znane formy obiektu posiadały miejsce na kasetę VHS oraz płytę CD.

Manifestacja anomalnych właściwości podmiotu nastąpi, gdy zostanie do niego włożony odpowiedni nośnik informacji oraz w obrębie 20m będzie znajdował się śpiący człowiek. Obiekt nie jest w stanie działać na dwie osoby jednocześnie. W wypadku takiej sytuacji podmiot losowo wybierze jedną z dostępnych osób.

W zależności od opcji wybranej na przełączniku wydarzą się dwie różne rzeczy:

W wypadku wybrania opcji „out” pamięć osoby poddanej działaniu obiektu, tzw. celu zostanie skopiowana na nośnik informacji włożony do obiektu. Obecnie pamięć kopiowana jest do plików wideo w nieznanym formacie. Format ten pozwala na przechowanie pliku wideo bardzo wysokiej jakości nawet przy minimalnych ilościach dostępnego miejsca. Pliki takie można edytować oraz kopiować na inne urządzenia. Cała poprzednia zawartość znajdująca się na nośniku zostanie bezpowrotnie stracona.

W wypadku wybrania opcji „in” informacje na nośniku informacji włożonym do obiektu zostaną skopiowane do pamięci osoby poddanej działaniu obiektu. Do pamięci celu można kopiować pliki każdego rodzaju. Użycie plików pozyskanych za pomocą opcji „out” jest nieszkodliwe. Użycie jakiegokolwiek innego pliku powoduje poważne problemy z pamięcią celu.

UWAGA W ZWIĄZKU Z INCYDENTEM SCP-PL-XXX-ALPHA DOKUMENT ZOSTAJE ZAKTUALIZOWANY

UWAGA W ZWIĄZKU Z INCYDENTEM SCP-PL-XXX-BETA ORAZ BADANIAMI DR. KOTA DOKUMENT ZOSTAJE ZAKTUALIZOWANY

DECYZJĄ RADY O5 DOKUMENT SCP-PL-XXX ZOSTAJE ZAKTUALIZOWANY

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License