BardzoBrzydkaBeatka - Brudnopis

Intentyfikator podmiotu: SCP-PL-201

Klasa: Euclid Bezpieczne Euclid Keter Bezpieczne [ Roboczo przyjmijmy, że obiekt Bezpieczny z potencjałem Keter, dobrze? - O5██ ]

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na wysoką kolaborację obiektu, jej zrównoważenie psychiczne i brak możliwości skutecznego zabezpieczenia, obiekt jest traktowana jak obiekt Bezpieczny, mimo potencjalnego zagrożenia. Obiektowi za miejsce pobytu służy standardowy pokój w bloku mieszkalnym dla humanoidów klasy Bezpieczne stanowiących niski stopień zagrożenia i nie wykazujący zachowań agresywnych, tzw. Pensjonacie1. Pokój ma wymiary 3m x 3m, wyposażono go w łóżko, szafę, regał na książki i czasopisma wraz z rzeczonymi, krzesło komputerowe model ████████, biurko, komputer z monitorowanym dostępem do Internetu (dostęp do sieci Internetowej stanowi przywilej związany z silną kolaboracją obiektu), dywan, lampkę biurkową, lampę sufitową model ████████, zeszyty, przybory do pisania, oraz pomniejsze ozdoby, obrazy i plakaty. Pokój posiada na ścianie wschodniej podwójne, zabezpieczone kratą okno o wymiarach 2mx1,3m. Obiekt przed udaniem się na spoczynek jest zobowiązana zażyć dwie tabletki środka HM3 tłumiącego fazę snu REM. Obiekt posiada swobodny dostęp o pomieszczeń i obiektów wspólnych dla mieszkańców Pensjonatu min. Wewnętrznego Ogrodu, świetlicy, stołówki, toalet i umywalni. Monitoring obiektu, za wyjątkiem monitoringu łącza Internetowego, nie odbiera od standardowego monitoringu innych lokatorów Pensjonatu. Obiekt podlega standardowym protokołom bezpieczeństwa Pensjonatu. [ Tylko szkoda, że nie możemy od niej ich egzekwować, tylko ładnie prosić żeby była grzeczna – prof. dr. hab. Bartosz Tygiel ]. Ze względu na złe przyzwyczajenia żywieniowe obiektu, obiekt jest odżywiana zgodnie z zaleceniami dietetyków ośrodka. Zarówno personel jak i pozostali lokatorzy Pensjonatu zostali poinstruowani, aby obiektu nie dokarmiać. Ze względu na silnie „siedzący” tryb życia obiekt została zobligowana do wykonywania ćwiczeń fizycznych min. przez cztery godziny w tygodniu. Obiekt podlega regularnym badaniom psychologicznym, psychiatrycznym i medycznym ze szczególnym uwzględnieniem tych pierwszych. Sesje z psychologiem nie powinny się odbywać rzadziej niż raz w tygodniu.

Z obiektem nie powinni mieć kontaktu pracownicy o niższym stopniu upoważnienia niż 2.

Do raportu załączono Protokół Bezpieczeństwa Pensjonatu.

Obiekt, podobnie jak większość zdolnych do tego lokatorów Pensjonatu, wykonuje w dni robocze przez pięć godzin (5h) dziennie prace na rzecz Ośrodka. Są to prace porządkowe, ogrodnicze oraz – ze względu na wykształcenie obiektu – podstawowe prace laboratoryjne w pomieszczeniu monitorowanym obywające się zawsze pod nadzorem pracownika naukowego poziomu co najmniej 2 i dwóch (2) pracowników ochrony. Obecność pracowników ochrony, ze względu na ich niską skuteczność wobec obiektu, uznano za zbędną. [ Nie cierpimy na nadmiar personelu, zatem lepiej używać go tam, gdzie będzie mógł coś zdziałać - dr. hab. Bartosz Tygiel ]. Obiekt, na wniosek kierownika Ośrodka, prof. dr. hab. Mateusz Klimaszewskiego dr. hab. Bartosza Tygla lub pracowników z poziomem upoważnienia co najmniej 4 może być tymczasowo przydzielona do zadań pracowników Fundacji. Pracownicy z poziomem upoważnienia niższym niż 4 mają obowiązek złożyć pisemną prośbę do prof. dr. hab. Mateusz Klimaszewskiego dr. hab. Bartosza Tygla lub kierownika Ośrodka o skierowanie obiektu do danych zadań. Trwają rozważania nad przeszkoleniem obiektu pod kątem udzielania pomocy medycznej [ sugestia obiektu SCP-PL-034 po incydencie SCP-PL-201-b ] i „zatrudnieniu” jej w roli sanitariusza.

SCP-PL-201 zobowiązała się do dobrowolnego udziału w eksperymentach niezagrażających jej bezpieczeństwu oraz spełniających warunki natury etycznej określonych w stworzonym przez obiekt Protokole Moralnym stanowiącym dobrowolną umowę pomiędzy SCP-PL-201 a Fundacją. Jeżeli jakiekolwiek planowane doświadczenie może złamać Protokół Moralny bądź zagrozić bytowi obiektu, należy poprosić ją o zgodę na wzięcie udziału eksperymencie. Eksperymenty łamiące Protokół Moralny bądź zagrażające dobrobytowi obiektu wymagają zgody SCP-PL-201. Po incydencie SCP-PL-201-c KATEGORYCZNIE zabronionym jest wykonywania „kontrowersyjnych” eksperymentów z udziałem obiektu bez jej zgody.

W razie zmiany zachowania obiektu i/lub stosunku do Fundacji oraz zaistnienia z jej strony realnego niebezpieczeństwa dla pracowników Fundacji i/lub tajności Fundacji należy wprowadzić w życie Specjalnych Strategii Bezpieczeństwa przechowywanych poza terenem Ośrodka do wglądu wyłącznego dyrektora placówki oraz członków rady O5. Jeżeli niebezpieczeństwo płynące z działań obiektu jest wynikiem jego tymczasowej niepoczytalności mającej źródło czynnikach zewnętrznych, niezależnych od obiektu należy wprowadzić Instrukcję B. Jeżeli działania obiektu są w pełni świadome należy wprowadzić Instrukcję A. Instrukcje mają być wydawane na bieżąco. Instrukcji nie należy przechowywać w pobliżu miejsca przebywania obiektu w formie jakiegokolwiek długotrwałego zapisu. Jeżeli proponowane w nich działania mające na celu zabezpieczenie obiektu nie przyniosą oczekiwanych skutków, należy podjąć wszelkie wysiłki, aby dokonać terminacji obiektu. Ze względu na hipotetyczne znaczenie obiektu i jej potencjalny, silny związek z rzeczywistością, terminacja stanowi absolutną ostateczność. Jeżeli dojdzie do konieczności terminacji, należy uczynić to w jak najszybszy i możliwie bezbolesny sposób, aby uniknąć zbędnego ryzyka.

Obiekt została pozyskana dnia trzynastego listopada 2016 r. samej zgłaszając się do Fundacji. Nie wiadomo, skąd obiekt dowiedziała się o istnieniu Fundacji. Obiekt odmawia udzielenia informacji w tym zakresie.

Opis: Obiekt to urodzona w 1993r. na terenie Rybnika kobieta rasy kaukaskiej, Agata ██████, o pochodzeniu słowiańsko-germańskim. Włosy jasnobrązowe, tęczówki ciemnoszare z brązowymi przebarwieniami, wzrost 1,71[m], masa w dniu przybycia do ośrodka dziewięćdziesiąt osiem kilogramów (98 kg) [ skutecznie zmniejszona do 72 kg i nadal ulegająca redukcji dzięki zarządzonym ćwiczeniom fizycznym oraz diecie – dr. Olaf Bartniak ]. Brak znamion i innych cech charakterystycznych. Badania medyczne zarówno obiektu jak i jej bliskich nie wykazują żadnych anomalii. Badania genetyczne obiektu oraz osób spokrewnionych nie wykazują żadnych anomalii. Obiekt nie emituje żadnego możliwego do zarejestrowania promieniowania czy też fal. Historia rodziny obiektu nie wskazuje na obecność w rodzie anomalii.

Anomalność obiektu ma charakter trwały i w większej mierze pasywny. Jak wyżej wykazano nie można jej powiązać z jakimkolwiek rejestrowanymi i mierzalnym oddziaływaniem. Sama SCP-PL-201 określa się mianem najbardziej rzeczywistego i najrealniejszego „czegokolwiek” we wszechświecie. Wykazywane przez obiekt właściwości anormalne, według samej SCP-PL-201, mają wiązać się z tą właściwością. Mimo swojej instynktownej i dogłębnej pewności, co do powyższej właściwości SCP-PL- 201 nie potrafi określić posiadanych przez nią anormalnych właściwości i możliwości, innych niż te, które sama wcześniej zaobserwowała, jednocześnie przyznając, że może posiadać jeszcze nieodkryte "talenty".

Właściwości anormalne obiektu można podzielić na częściowo zależne od jej woli oraz całkowicie niezależne od jej woli.

Dotychczas zaobserwowane właściwości anormalne niezależne od woli obiektu:

- Obiekt pozostaje niewrażliwa na większość oddziaływań mimetycznych, mentalnych i parapsychicznych innych obiektów anormalnych, w szczególności tych mogących zaszkodzić jej woli bądź mieć wpływ na percepcję czy też stan emocjonalny. Przykładem może być kompletną niewrażliwość na oddziaływania: SCP-PL-007, SCP-PL-008, SCP-PL-014, SCP-PL-039, SCP-PL-044, SCP-PL-050, SCP-PL-056. Obiekt wykazuje wrażliwość na oddziaływania obiektów SCP-PL-028, SCP-PL-051 i częściową wrażliwość na SCP-PL-085. Sprawozdania z wybranych eksperymentów załączone do raportu.

- Obiekt może wykazywać odmienne reakcje na niektóre właściwości anormalne innych obiektów SCP. Do tej pory odnotowane reakcje „niestandardowe” tyczą obiektów SCP-PL-003, SCP-PL-021 oraz SCP-PL- 023. Sprawozdania z wybranych eksperymentów załączone do raportu.

- Jeżeli obiekt nieświadomie zażyje toksynę czy też substancje medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju środków psychotropowych, może wykazywać na nie niewrażliwość, częściową niewrażliwość bądź reakcję odmienną od założonej. Obiekt może wykazywać różne reakcje na ten sam specyfik zależnie od swojego stanu psychicznego, fizycznego, jak również sytuacji zewnętrznej. Mechanizm stojący za ową wybiórczością reakcji nie jest znany. Po incydencie SCP-PL-201-d kategorycznie zabrania się nieświadomego podawania obiektowi leków. [ Naćpany, niemożliwy do kontrolowania „przenikacz rzeczywistości”, to nie to, czego potrzebuje Fundacja. I tak powinniśmy dziękować wszelkim dostępnym Bogom, że „odlot” obiektu miał formę radosnej manii, a nie np.: zaprawionego agresją epizodu psychotyczno-depresyjnego. Jeżeli ktokolwiek złamie ten zakaz zostanie podany eksterminacji szybciej niż zdąży powiedzieć „ale ja…”. Do cholery jasnej, chociaż raz pomyślcie o możliwych konsekwencjach! – O5-██ ] Do raportu załączono protokół incydentu SCP-PL-201-d.

- Obiekt w czasie trwania fazy snu REM jest w stanie wykreować fizyczne obiekty mające związek z aktualnie śnionym przez nią snem. Obiekty wyśnione mogą posiadać właściwości anormalne zależne od treści snu SCP-PL-201 . Obiekty są kreowane w sposób losowy i całkowicie nieprzewidywalny. Czy sen zapoczątkuje kreację obiektu wyśnionego nie zależy od jego długości, intensywności ani związanych z nim emocji. Większość obiektów wyśnionych ulega rozpadowi po upływie czterdziestu ośmiu godzin (48h). Dotąd znanymi wyjątkami reguły czterdziestu ośmiu godzin są obiekty SCP-PL-201-1 oraz SCP-PL-201-2 związany z incydentem SCP-PL-201-a. Od czasu incydentu SCP-PL-201-a badania nad kreacjonizmem sennym obiektu zostały zawieszone do odwołania, a wobec obiektu zarządzono obowiązek zażywania środka HM3 przed snem. Obiekt SCP-PL-201-2 został zniszczony. Do raportu dołączono opis obiektu SCP-PL-201-1 oraz sprawozdanie z incydentu SCP-PL-201-a.

- Obiekt pozostaje niewrażliwa na wszelkiego rodzaju promieniowanie oraz fale o charakterze i/lub intensywności mogącemu zagrozić jej zdrowiu bądź życiu. Obiekt nie da się napromieniować.

- Obiekt pozostaje niewrażliwa na wszelkiego rodzaju infekcje mogące w znacznym stopniu zagrozić jej zdrowiu czy też życiu tj. obiekt może zachorować na niegroźną odmianę grypy, jednakże nigdy nie zakazi się dżumą, ospą prawdziwą czy HIV. Drobnoustroje stanowiące zbyt wielkie zagrożenie dla organizmu obiektu, po wniknięciu do niego przestaną istnieć przed upływem piętnastu sekund (15 s), nie wywołując żadnej reakcji ze strony układu odpornościowego.

- Niektóre obiekty SCP np.: SCP-PL-009 instynktownie unikają kontaktu z SCP-PL-201 bądź wstrzymują się od agresywnych zachowań wobec niej. Sprawozdanie z eksperymentu załączone do raportu.

- Obiekt opisując przedmioty i wydarzenia mimowolnie wpływa na psychikę słuchacza „malując przed oczyma jego wyobraźni dokładnie to, co chce”. SCP-PL-201 argumentuje owo zjawisko tym, że jej wypowiedzi są bardziej realistyczne niż innych osób, ponieważ sama jest najrealniejsza i najbardziej rzeczywista.

- Obiekt pozostaje niewrażliwa na środki amnezyjne.

Dotychczas zaobserwowane właściwości anormalne częściowo zależne od woli obiektu:

- Obiekt potrafi fizycznie ignorować istnienie różnorakich elementów otoczenia czy też szeroko pojętej rzeczywistości uznając je świadomie bądź nie za mniej rzeczywiste od siebie. Działanie owo może być świadome, gdy obiekt np. zechce przejść przez ścianę czy też inne ciało fizyczne. Świadome działania obiektu wymagają od niej w tym względzie pewnego skupienia i niejakiego wysiłku. [ Coraz mniejszego, bo wy – idioci – trenowaliście ją! Przez was może sobie teraz chodzić niepowstrzymanie po terenie całego Ośrodka, wchodzić do cel innych obiektów, o możliwości ucieczki nie wspominając. Uczenie potencjalnego Keter jak być jeszcze bardziej niebezpiecznym, „genialne” posunięcie! – dr. hab. Bartosz Tygiel ]. Obiekt nieświadomie ignoruje istnienie przedmiotów lub oddziaływań mogących w znacznym stopniu zagrozić jej funkcjonowaniu, zdrowiu i życiu np.: obiekt zignoruje wystrzelony w jej kierunku pocisk z karabinu snajperskiego. Przechodząc przez ciało obiektu pocisk przestanie tymczasowo istnieć/zawiesza swoje istnienie, po to, aby się ponownie zmaterializować opuszczając je. Podświadome oddziaływanie obiektu w tym zakresie ignoruje zagrożenia „małe”: obiekt może uderzyć się o biurko, nabijając sobie guza, potknąć i zwichnąć kostkę, doznać niewielkich poparzeń, przeciąć papierem, niegroźnie skaleczyć o ostrą krawędź. W 99,8% przypadków przedmioty, energie (np. ogień) i organizmy przebywające w obrębie ciała SCP-PL-201 w stanie „zawieszonego istnienia” dłużej niż dziesięć minut (10 min.) ulegają dezintegracji, czy też – jak obiekt sama to określa – wymazaniu z rzeczywistości. Dezintegracji nie towarzyszą żadne mierzalne i rejestrowalne oddziaływa.

- Istoty żywe, których istnienie SCP-PL-201 zignorowała przechodząc przez ich głowę bądź przez ponad 56% ciała giną. W 92% przypadków przyczyna śmierci jest niemożliwa do zidentyfikowania – organizmy „zignorowanych” istot zwyczajnie zaprzestają funkcjonowania. Innymi przyczynami śmierci mogą być: niewydolność wielonarządowa, gwałtowny rozpad komórkowy, szok. Do raportu załączono sprawozdanie z eksperymentów.

- Obiekt w ograniczonym stopniu potrafi manipulować właściwościami świadomie zażywanych przez siebie leków i innych substancji.

Niedługo przed incydentem SCP-PL-201-c obiekt z nieznanego źródła otrzymała kopie raportów zawierających szczegółowe dane na temat instancji, z którymi przeprowadzono na niej eksperymenty, co odkryto tuż przed rzeczonym incydentem. Obiekt oświadczyła, że nie ukradła rzeczonych raportów, a zapis monitoringu potwierdził, że zbliżała się do archiwów. Wedle słów SCP-PL-201 raporty miały się „znikąd” pojawić w szufladzie jej biurka. Regularne przesyłanie raportów do obiektu – zwane dalej Nadawaniem Dekonspiracyjnym - trwa nieustannie do dnia obecnego, mimo wysiłków pracowników Ośrodka. Próby przechwycenia Nadań Dekonspiracyjnych albo zniszczenia przed przeczytaniem przez obiekt nie odnoszą skutku, gdyż przechwycone pojawiają się w „niestandardowej formie” np. wżartego w ścianę napisu, odtwarzanego w pętli nagrania z ukrytego odtwarzacza, czy też monologu wypowiedzianego przez przebywającego obok SCP-PL-201 innego obiektu anormalnego, bądź pracownika Fundacji. Wygłaszający monologi pracownicy/obiekty zeznali, że chociaż w trakcie wydarzenia zachowywali świadomość, nie zdawali sobie sprawy, że „mówią coś nietypowego”. Nadania Dekonspiracyjne zwykle zawierają drażliwe informacje zdające się mieć na celu podburzenie SCP-PL-201, zburzenie jej zaufania i zdyskredytowanie w jej oczach Fundacji. Działania mające na celu odciąć SCP-PL-201 od raportów i ich treści porzucono na rzecz wzmożonych poszukiwań nadawcy bądź nadawców. Podejrzany sabotaż z udziałem obiektów anomalnych bądź udział/spisek obiektów konspiracyjnych. Podejrzewany udział obiektów SCP-PL-029 i SCP-PL-037.

Na obiekcie SCP-PL-201 wywarto obietnicę, aby z nikim nie dzieliła się treścią raportów, w szczególności z innymi obiektami anormalnymi oraz pracownikami klasy D. Obiekt uparcie odmawia nieczytania podrzucanych mu raportów.

Projekt nadzoruje prof. dr. hab. Mateusz Klimaszewski dr. hab. Bartosz Tygiel. Wszelkie propozycje eksperymentów z udziałem SCP-PL-201 czy też użyczenia jej poza obręb Ośrodka powinny być kierowane do niego lub kierownika Ośrodka. Pełne sprawozdania z wszystkich eksperymentów przeprowadzanych z udziałem SCP-PL-201 są dostępne u dyrektora Ośrodka i dr. hab. Bartosza Tygla.

ZAŁĄCZNIKI:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License