Bartix2341.1
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu:SCP-PL-221

Klasa podmiotu:Thaumiel/Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:SCP-PL-221 powinien być trzymany w standardowym pokoju, podobnym do tych, które należą do standardowego personelu Fundacji. Obiekt może otrzymać dostęp do książek, o jakie poprosi. Należy też regularnie wyminiać bandaże, którymi zasłonione są jego oczy, standardowo raz na tydzień. Przemiszczanie się obiektu po Ośrodku [USUNIĘTO], w którym jest trzymany, jest dozwolone w towarzystwie jednego (1) uzbrojonego strażnika. Kontakt z podmiotem nie jest w żaden sposób ograniczany, pod warunkiem, że wyrazi on na to zgodę. Należy także trzy razy dziennie wydać mu standardowy posiłek ze stołówki Ośrodka.

Opis:SCP-PL-221 to mężczyzna rasy słowiańskie lub germańskiej (nie zastało ustalone), mający 1,85 m wzrostu. W momencie pozyskania obiektu 1/ ██/20██r. w [USUNIĘTO], Polska, miał on siedemnaście (17) lat. Mieszkał w lokalnym domu dziecka, gdzie według kobiety prozwadzące ośrodek pzyniósł go mężczyzna, prawdopodobnie ojciec (zobacz Raport pozyskania po więcej informacji). Oczy obiektu były cały czas zsłonięte bandażami, jednak nie utrudniało to podmiotowi poruszania się czy wykonywania cadziennych czynności.
Anomalną właściwością bytu jest między innymi widzenie bez konieczności otwierania oczu. Może on także, ja to sam określił, zobaczyć specjalną aurę wokół innych obiektów anomalnych. Kolejną taką właściwością jest negowanie anomalnych efektów znajdujących się w obszarze dwóch (2) metrów od obiektu.
SCP-PL-221 ma też zabójcze zdolności. Kiedy spojrzy na kogoś otwartymi oczami, osoba ta, w zależności od długości ekspozycji, zginie w inny sposób (zobacz Log eksperymentów oraz Sprawozdanie z incydentu 221-1).
Mimo niebezpiecznych właściwości obiekt często wyruszał na misję poszukiwania i zabezpieczania innych obiektów SCP z różnymi Mobilnymi Formacjami Operacyjnymi.
Obiekt przeprowdzał także wywiady z innymi podmiotami, także z poza polskiej Filli Fundacji.

Raport pozyskania

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License