Biuro (sandbox) Dr_Blackpeace

Ostatnia edycja starego sandboxa: wersja strony: 1494, ostatnia edycja: 21 Jan 2017, 12:52

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-057

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie osoby wykazujące oznaki rozpoznawania SCP-PL-057-1 muszą być poddane natychmiastowemu pozyskaniu. Należy kontrolować publiczne środki masowego przekazu celem lokalizowania i zabezpieczania takich jednostek. W przypadku wystąpienia symptomów u personelu Fundacji, należy postępować z poszczególnymi podmiotami jak w przypadku pozostałych. Dokument 440 opisuje postępowanie z personelem poziomu 4 i 5.

W przypadku pozyskania materialnego czynnika anomalnego, należy wszcząć postępowania odpowiednie dla konfrontacji z obiektem o wysokim zagrożeniu poznawczym.

Opis: Czynnik odpowiadający za występowanie manifestacji anomalii jest dotychczas nierozpoznany przez Fundację. Ze względu na tę niedogodność, niemożliwe są sterowane eksperymenty z udziałem wybranych podmiotów testowych. Wszelkie informacje dotyczące charakterystyki SCP-PL-057 pochodzą z przesłuchań i obserwacji osób, do których Fundacja zdołała dotrzeć. Powołany Oddział Polowy Agentów OPA-31 "Dżentelmeni" zajmuje się lokalizacją osób dotkniętych przez SCP-PL-057.

Osoby będące pod wpływem anomalii, zwane dalej "obserwatorami", dostrzegają byt oznaczony jako SCP-PL-057-1. Obserwacje dokonywane są nagminnie, bez zauważalnej przerwy pomiędzy kolejnymi. Opisywany byt pojawia się w miejscu przebywania przypadkowej osoby w zasięgu wzroku obserwatora, całkowicie ją zastępując. W rzeczywistości, osoba ta pozostaje niezmiennie na swoim miejscu, anomalia obserwowana jest tylko przez podmioty dotknięte SCP-PL-057. W przypadku kilku podmiotów, obserwacja dokonywana jest wobec tej samej osoby. Przerwanie percepcji wzrokowej powoduje zniknięcie SCP-PL-057-1, który pojawia się po chwili "zamiast" innej osoby. Osoby rzekomo będące SCP-PL-057-1 nie są świadome anomalii, nie odczuwają również żadnych zmian związanych z nią. Jednakże, z nieznanych im samym przyczyn, za dyskomfortowe uznają przechodzenie pod obiektami na wysokości około 1,9 metra i niżej. Odczucie to trwa tak długo, jak długo postrzegane są jako SCP-PL-057-1. Manifestacje SCP-PL-057-1 dotyczą także wszelkich innych sytuacji, w których obserwator może zauważyć byt. Są to głównie odbicia na powierzchniach gładkich, zarówno innych osób jak i obserwatora, bądź fotografie, na których pozują.

Ze względu na charakter manifestacji SCP-PL-057-1, obserwatorzy często cierpią na zaburzenia obsesyjne, z pogłębiającymi się patologicznymi odchyłami wobec anormalnego bytu. Charakterystyka psychologiczna obserwatorów wyprowadziła 3 podstawowe zachowania:

  • Obserwacja — pierwsza faza towarzysząca wejściu pod wpływ SCP-PL-055. Podmioty zaczynają dostrzegać SCP-PL-057-1 zgodnie z naturą jego manifestacji. W praktycznie każdym przypadku, obserwacja początkowo uznawana jest za halucynację. Z czasem przekonanie to mija, u podmiotów obserwuje się powtarzalne zachowania, jak spuszczanie głowy lub szybkie mruganie. Wraz z upływem czasu, w zależności od usposobienia psychicznego obserwatorów, wyszczególniane jest jedno z poniższych zachowań.
  • Ignorancja — obserwatorzy starają się ignorować postać SCP-PL-057-1, zazwyczaj unikają sytuacji sprzyjających manifestacji bytu, czyli jednocześnie unikają kontaktu z innymi ludźmi. Powoduje to wystąpienie zjawisk aspołecznych, reagowaniem agresją i strachem na obecność osób w swoim otoczeniu. Dodatkowo, unikają wszelkich innych czynników mogących wywołać pojawienie się SCP-PL-057-1, niwelując je ze swojej codzienności. Najbardziej patologiczne przypadki kończyły się samo-oślepieniem lub atakami na losowe osoby, będące według obserwatora SCP-PL-057-1.
  • Akceptacja — obserwatorzy godzą się z manifestacjami SCP-PL-057-1, akceptują go jako element ich codzienności. Nie odczuwają strachu czy niepokoju, prowadzą na własną rękę "badania", skupiające się wokół bytu. Jednocześnie, poszukują innych osób będących pod wpływem SCP-PL-057-1, głównie poprzez pomniejsze internetowe witryny społecznościowe. Osoby te są najbardziej skore do współpracy z Fundacją, lecz jednocześnie ich aktywność przed przechwyceniem powoduje możliwość wystąpienia akcji dekonspiracyjnych (Dokument 621 opisuje operację przeprowadzoną przez Fundację wobec masowego rozprzestrzenienia wizerunku SCP-PL-057-1 w jednej z państwowych stacji telewizyjnych). Stan akceptacji, pomimo swych pozytywnych aspektów, traktowany jest jako odchylenie patologiczne.

Jak zostało wspomniane, źródło anomalii SCP-PL-057 jest nieznane, co za tym idzie — pozostaje poza kontrolą Fundacji. Przesłuchania pozyskanych osób pozwoliły jedynie ustalić, jako by pierwsze manifestacje SCP-PL-057-1 były obserwowane nagle, niespodziewanie, lub potocznie "w biały dzień". Nie określono dokładnie postaci źródła, lecz najwyraźniej nie jest ono pojedyncze.

Opisy SCP-PL-057-1 są zgodne, przedstawiając byt jako wysokiego humanoida w długim, czarnym płaszczu, eleganckich czarnych butach, noszącego białe rękawiczki i niezwykle wysoki cylinder. Głowa osłonięta jest czarną chustą, twarz zakryta jest pod białą maską o prostych rysach. Według obserwatorów, budowa maski nie umożliwiałaby oddychania, mowy ani widzenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License