Biuro (sandbox) Dr_Blackpeace

Ostatnia edycja starego sandboxa: wersja strony: 1494, ostatnia edycja: 21 Jan 2017, 12:52

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rura_Crookesa

https://en.wikipedia.org/wiki/Cockcroft%E2%80%93Walton_generator

https://www.flickr.com/photos/esparta/4111703709/ — przyda się

https://fr.rabarbar.org/wiki/Automate_m%C3%A9canique#/media/File:Complimentarius-face_Bremen-16th_century.jpg

https://search.creativecommons.org/photos/2ef7d3e8-2d1c-439c-b0f8-97fcf201a485

https://www.flickr.com/photos/34938397@N08/3423911009 garaż
https://pxhere.com/en/photo/1200364 cieńocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-187

Klasa podmiotu:

Poziom zagrożenia: Pomarańczowy

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Opis:

SCP-PL-187 wydaje się być nieokreślonym bytem bądź samodzielnym zjawiskiem oddziałującym na określoną przestrzeń. Anomalia posiada zdolność fizycznej absorbcji światła niezależnie od jego natężenia. Energia dostarczana wydaje się być całkowicie pochłaniana oraz wbrew zasadzie zachowania energii nie oddawana w żaden stwierdzony pomiarami sposób.

SCP-PL-187 nieustannie pozostaje w obrębie swojej przechowalni. Ze względu na oddziaływanie anomalii jakiekolwiek rozświetlenie pomieszczenia jest niemożliwe. Silne reflektory metalohalogenkowe, początkowo zainstalowane w przechowalni, zostały z niej usunięte ze względu na brak wpływu na anomalię. Źródła światła są doskonale widoczne jedynie wówczas znalezienia się w bezpośrednim kontakcie z obserwatorem, ich widoczność maleje gwałtownie wraz z odległością i przestaje być stwierdzana po osiągnięciu około metra.

Oprócz właściwości pochłaniania światła, nie stwierdzono żadnych innych fizycznych śladów egzystencji SCP-PL-187 — analizy wykazują brak istnienia obcych ciał i substancji chemicznych wewnątrz przechowalni.

Przebywanie w pomieszczeniu zajętym przez SCP-PL-187 powoduje szereg różnych zjawisk, do których należą m.in:

  • Obserwacja świetlistych smug i kształtów, określanych przez część personelu jako ''meduzopodobne'';1
  • Pojedyncze trzaski dochodzące z nieznanego, odległego źródła;
  • Dźwięk określany jako woda kapiąca w głębi jaskini;
  • Odległe podmuchy wiatru;
  • Odgłosy charakterystyczne dla zmiany temperatury w grzejnikach żeliwnych;
  • Szelest przypominający powolne, okazjonalne przesuwanie ciężkiego przedmiotu po żwirze;

Należy zaobserwować, że pomieszczenie przechowawcze w żaden sposób nie umożliwia samoistnego wytwarzania wymienionych zjawisk, podobnie jak podczas konfrontacji oprócz badanej osoby wewnątrz przechowalni nie znajduje się nikt inny.

Osoby znajdujące się wewnątrz pomieszczenia skarżą się często na dyskomfort związany z niemożnością nawiązania kontaktu wzrokowego z dowolnym obiektem, nierzadko pogłębiony po odkryciu braku skuteczności posiadanych źródeł światła. Obserwuje się występowanie u podmiotów badanych oznak niepokoju wywołanych wrażeniem znajdywania się nieokreślonego bytu za ich plecami.

Anomalne zjawiska związane z SCP-PL-187 szczególnie nasilają się w nocy, gdy personel znajdujący się poza przechowalnią, a przebywający w jej bezpośrednim otoczeniu zgłasza, jako by da się odczuć niewyraźne, chłodne powiewy dochodzące z drzwi wejściowych pomieszczenia oraz dźwięki przypominające powolny chód wewnątrz przechowalni, mimo iż nikt aktualnie nie znajduje się wewnątrz. Standardowe zjawiska charakterystyczne dla bytu są nasilone na swojej częstotliwości występowania, stając się bardziej uciążliwymi i wpływającymi na samopoczucie psychiczne badanego wewnątrz pomieszczenia.

Osoby przebywające wewnątrz SCP-PL-187 z niewyjaśnionej przyczyny są niezdolne do zaśnięcia. Badania EEG wykazały niezrozumiały brak możliwości przejścia mózgu w fazę NREM, nawet podczas sztucznych metod jego wywołania. Osoby próbujące zasnąć wewnątrz przechowalni skarżą się na uciążliwe uczucie bycia obserwowanym oraz zjawisko towarzyszące zamknięciu oczu, polegające na wrażeniu, iż nieokreślony byt/osoba stoi bezpośrednio obok badanego. Brak zdolności do zaśnięcia zanika krótko po opuszczeniu przechowalni.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License