Ah tak

Included page "component:black-highlighter-theme-dev" does not exist (create it now)

ocena: 0+x
1730warning.png
Item#: 1730
Level3
Containment Class:
neutralized
Secondary Class:
none
Disruption Class:
none
Risk Class:
none

warehouse.png

Głowna kancelaria SCP-1730. Główne wejście do poziomów podziemnych jest pod tą strukturą.


location.png

Park Stanowy Big Bend Ranch, TX, USA.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Ustanowiono okrągły perymetr 2km od SCP-1730, a strefę kwarantanny 1km od SCP-1730. Personel mający wejść do SCP-1730 musi przejść przez czynności przygotowawcze Ryzykownego Kontaktu Klasy VII, włączając aplikację zmodyfikowanego wzmacnianego hermetycznego kombinezonu do materiałów niebezpiecznych "Maxwell-Harden". Aplikacja tych środków ochronnych może odbywać się wyłącznie w głównej bramie kwarantanny Prowizorycznego Ośrodka-23.

Osoby próbujące wyjść ze strefy kwarantanny muszą najpierw poddać się dokładnym protokołom dekontaminacji zgodnie z nakazem personelu ochronnego kwarantanny. Osoby niespełniające parametrów ekstrakcji z kwarantanny mają być poddane dalszej dekontaminacji bądź, w przypadku gdy dalsza dekontaminacja będzie niewykonalna, terminacji.

Aktualizacja Przechowywania ██.██.████: Niebezpieczne istoty biologiczne i będące zagrożeniami poznawczymi spowodowały wysoką liczbę ofiar w zespołach ratowniczych. Mobilna Formacja Operacyjna Zeta-9 "Mole Rats" została przypisana do wszystkich obecnych prób eksploracji.


Aktualizacja Przechowywania ██.██.████: Ze względu na wydarzenia opisane w Logu Eksploracji 7, wszystkie przyszłe eksploracje SCP-1730 zostały zawieszone na czas nieokreślony, w oczekiwaniu na aprobację Nadzorców.


Aktualizacja Przechowywania 01.02.2016: Ze względu na informacje zebrane przez fundacyjne drużyny monitorujące, eksploracje i próby odzyskania w Ośrodku-13 nie są już zawieszone. Szczegóły będą dostępne według potrzeb. Przydzielone jednostki Mobilnych Formacji Operacyjnych zostaną powiadomione przez swoich oficerów przełożonych.


Aktualizacja Przechowywania 15.05.2017: Mobilne Formacje Operacyjne Apollo-3 "Game Wardens" i Tau-5 "Samsara" są aktywowane i przydzielone do eksploracji SCP-1730. Zobacz Dodatek 1730.8 po szczegóły.


Aktualizacja Przechowywania 22.06.2017: Ze względu na wydarzenia opisane w Dodatku 1730.9, SCP-1730 został przeklasyfikowany na ZNEUTRALIZOWANE. Dodatkowe starania badawcze są w trakcie. Raporty podsumowujące będą dostępne po ich odtajnieniu.


OGŁOSZENIE FILESERV:


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ PLIK SCP-1730 SPRZED JEGO REKLASYFKACJI NA ZNEUTRALIZOWANY. MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W NIM PEWNE NIEŚCISŁOŚCI.


Opis: SCP-1730 jest dużym kompleksem struktur zlokalizowanym 15km na północny zachód od granicy Amerykańsko-Meksykańskiej, na obszarze Parku Stanowego Big Bend Ranch, odkrytym 5 czerwca ████. Ze względu na odizolowaną naturę kompleksu i niską przeżywalność osób wchodzących z nim w kontakt możliwe jest, że SCP-1730 był wcześniej odkryty, ale nie został zgłoszony.

SCP-1730 posiada znaki identyfikujące i zawiera dokumenty wspierające tezę, że SCP-1730 w przeszłości był fundacyjnym Ośrodkiem-13, oryginalnie zlokalizowanym w pobliżu Nome, Alaska. Kłóci się to z obecnymi zapisami pokazującymi, że Ośrodek-13 był projektem, którego stworzenie rzeczywiście planowano w Nome, jednak został odrzucony na rzecz większego i bardziej zaawansowanego Ośrodka-19 i nigdy nie został ukończony. Flora zlokalizowana na miejscu została wykazana na rodzimą florę regionu alaski. W jaki sposób SCP-1730 znalazł się w swojej obecnej lokalizacji jest nieznane.

power.jpg

Elektrownia SCP-1730.

SCP-1730 jest w stanie ciężkiego zaniedbania i wygląda na to, że był przez długi czas opuszczony. Elektrownia budynku kontynuowała pracę w uszkodzonym stanie pomimo wielu wycieków paliwa i pożarów w całej placówce. Skutkowało to w okresowych awariach zasilania w obiekcie, co utrudniało wysiłki eksploracyjne i ratownicze.

Pochodzenie SCP-1730, jak również wielu anomalnych bytów w nim się znajdujących jest nieznane. Potwierdzono, że podziemne poziomy od 2 do 151 były wykorzystywane do zabezpieczania bytów, jednak stan tych zabezpieczeń znacznie się pogorszył.

bleed.jpg

Wiadomość zlokalizowana na południowo-zachodniej klatce schodowej prowadzącej do trzeciego poziomu podziemnego.

Wierzy się, że gdzie głęboko w niższych poziomach podziemnych znajduje się kontyngent ocalałych ludzi. Wewnątrz ośrodka znaleziono wiadomości napisane w języku angielskim, w formie ostrzeżeń takich jak "niebezpieczeństwo" i "tutaj śmierć" i inne wiadomości takie jak "nie moje ciało" i "krwaw". Powtarzająca się wiadomość, "Co się stało z Ośrodkiem-13?", została znaleziona w wielu różnych lokalizacjach w podziemiach.

Pozyskano wiele logów informacji z pozostałych działających terminali w ośrodku; istotne informacje zostały zawarte w dodatkach poniżej. Warte odnotowania są nieścisłości pomiędzy logami a tym, co wykazano podczas eksploracji, włączając w to układ ośrodka, skład personelu i zabezpieczone anomalie.


Dodatek 1730.1: Odzyskany Log


Dodatek 1730.2: Odzyskana Automatyczna Wiadomość


Dodatek 1730.3: Transkrypty Logu Eksploracji


Dodatek 1730.4: Dane Odzyskane z Terminalu Elektrowni


Dodatek 1730.5: Zebrane Logi Danych


Dodatek 1730.6: Odebrana Transmisja Audio

The following audio transmission was picked up on monitoring equipment on the morning of February 1st, 2016. The transmission, both speech and an encrypted signal that followed, has been repeating on a continuous loop since it was first detected. The contents of the transmission are accessible below.

explo.jpg

SCP-1730 research area access.


Dodatek 1730.7: Zaktualizowane Memorandum Eksploracyjne

In light of recent information gathered by Foundation surveillance teams, it has been deemed pertinent to once again send exploration and recovery teams into Site-13. By order of Overwatch Command, SCP-1730's containment procedures have been updated. Mobile Task Force Tau-5 ("Samsara") is currently under consideration for deployment. Details to follow.


Dodatek 1730.8: Transkrypty Logów Eksploracji i Odzyskania


Dodatek 1730.9: Transkrypty Logu Ekstrakcji


Dodatek 1730.10: Raport Podsumowujący Misję Ekstrakcji

SCP-1730 - Co się stało z Ośrodkiem-13?

audio konstrukcja pozawymiarowość stworzone-przez-fundację zneutralizowane scp czasoprzestrzeń tłumaczenie

Oryginał autorstwa djkaktusdjkaktus. Niektóre fragmenty tej pracy mogą się opierać na nieskończonym tłumaczeniu wanna-amigowanna-amigo.


Sklasyfikowane z upoważnienia
Rady Nadzorczej Fundacji SCP
Ten dokument i wszystkie powiązane dokumenty są własnością Fundacji SCP i podlegają wymaganiom klasyfikacyjnym i ograniczeniom w nich zawartym. Ten dokument może, bądź nie, zawierać śmiercionośne memetyczne środki ochronne. Próba dostępu i rozpowszechniania tego dokumentu bez odpowiedniej i wystarczającej autoryzacji jest karane śmiercią.


IDENTYFIKATOR: 1730

POZIOM3
POUFNY

KLASA PODMIOTU:
ZNEUTRALIZOWANE

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License