Blender
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt powinien być przechowywany w sejfie o wymiarach 20cm na 20cm na 40cm, a dostęp do podmiotu powinien mieć tylko personel z poziomem uprawnień 3 lub wyższym.

Opis: SCP-PL-XXX to niewielki blender marki █████, o wymiarach 15cm na 15cm na 35cm. Anomalne zdolności podmiotu objawiają się gdy włożona do niego substancja zostanie zmielona, przybiera wtedy miano SCP-PL-XXX-1. Instancja SCP-PL-XXX-1 przypomina śliską maź o kolorze zależnym od koloru obiektu z którego powstała lecz nie zachowuje cech chemicznych i fizycznych. Substancja ta jest w anomalny sposób odpychana od materiału z którego została stworzona a jeśli się z nim zetknie wybucha i rozbija się na mniejsze fragmenty.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License