BoxSand

[[tabview]]
[[SCP-PL-182]]

ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-182

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na właściwości obiektu, jego zabezpieczenie jest niemożliwe. Wszelkie procedury mają na celu zredukowanie szansy kontaktu ludzi z podmiotem do minimum.

Teren w promieniu 10 [km] od miejsca występowania SCP-PL-182 musi zostać ogrodzony i zakamuflowany jako teren wojskowy. Ogrodzenie musi posiadać wysokość co najmniej 5 [m] oraz być zbudowane z materiału nie przepuszczającego światła. Co 500 [m] wzdłuż ogrodzenia powinna
znajdować się wieża strażnicza, a co 1 [km], posterunek z zapewnionym wyżywieniem i miejscem na odpoczynek. Do każdej wieży przydzielonych powinno być po dwóch snajperów, zmieniających się co 3 godziny. Cywile, którzy dostaną się na obszar przechowawczy SCP-PL-182, muszą być niezwłocznie poddani terminacji.

Obszar wokół podmiotu należy podzielić, ze względu na odległość od obszaru występowania, na 4 strefy: czarną, czerwoną, żółtą oraz zieloną( więcej w dodatku SCP-PL-182-1. Osoby przebywające w strefie żółtej i czerwonej, muszą nosić opaski na oczy i nie zdejmować ich pod żadnym pozorem. Wszelkie prace konserwacyjne w strefach żółtej i czerwonej wymagające zmysłu wzroku, mogą być wykonywane wyłącznie przez wyznaczonych pracowników klasy D, poddawanych później terminacji. Nieautoryzowane zdjęcie opaski lub wejście do strefy czarnej poskutkuje natychmiastową terminacją, niezależnie od posiadanych uprawnień.

Wszyscy członkowie personelu podejrzewani o bycie pod wpływem SCP-PL-182 muszą zostać poddani terminacji.

Opis: SCP-PL-182 to byt, byty lub zjawisko występujące w lesie ██████, niedaleko ████████████, ██████. W pierwotnej formie podmiot ukazuje się jako strumień jaskrawego, przypominającego słoneczne, światła. Ustalenie, czy obiekt posiada ciało fizyczne jest niemożliwe ze względu na niemożność bezpośredniego lub pośredniego( przez obraz wideo) spojrzenia na niego. Z tego powodu, niewykonalne jest również dokładne zbadanie czy SCP-PL-182 to stworzenie( bardziej prawdopodobne, ze względu na dowody wskazujące na posiadanie przez podmiot świadomości), czy też anomalia. Nieznana jest również liczba obiektów.

Gdy w pobliżu nie znajduje się żaden człowiek, podmiot pozostaje nieaktywny.

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License