Boże chroń Niebieską
ocena: 0+x

Raport SCP-PL-193 dostępny jest dla pracowników z poziomem upoważnienia od 1 do 3 w formie ocenzurowanej. Żadna, niektóre bądź wszystkie informacje mogą być nieprawdziwe. Procedura ta ma zapewnić komfort psychiczny pracownikom nieprzypisanym do projektu SCP-PL-193.

Identyfikator Podmiotu: SCP-PL-193

Klasa Podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-193 Znajduje się w Ośrodku █, w celi do której prowadzi ██ metrowy korytarz. Ściany korytarza i celi przechowalniczej są dźwiękoszczelne. Inspekcja ich stanu musi się odbywać raz na miesiąc, bądź podczas wykonywania testu przez personel badawczy. Drzwi do korytarza korzystają z zamka elektrycznego, reagującego na komendę głosową, która jest szyfrem składającym się z █ cyfr i ██ liter. Szyfr ten zmieniany musi być co tydzień oraz po zakończeniu każdego testu, przez głównego nadzorcę projektu - dr. ████. Tylko pracownicy z upoważnieniem poziomu 4/193 i 5/193 mają możliwość poznania szyfru, jeżeli złożyli podanie do dr. ████ w celu przeprowadzenia testu i podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. W razie awarii zasilania drzwi mają pozostać zamknięte. Drzwi mają się zamykać od razu po wejściu personelu badawczego. Drzwi do korytarza strzec musi dwóch uzbrojonych strażników. [EDYTOWANO] Po incydencie SCP-PL-193/Δ strażnicy muszą mieć założone hełmy z przyciemnianymi szybami oraz modyfikatorem głosu, co ma chronić ich tożsamość. Strażnicy przydzieleni do pilnowania SCP-PL-193 mają być zmieniani co tydzień dwa dni, po czym przejść muszą obowiązkową kontrolę stanu psychicznego, a w przypadku zajścia takiej potrzeby - terapii psychiatrycznej.

Opis: SCP-PL-193 składa się z ████████ dalej nazywanych SCP-PL-193-1, SCP-PL-193-2, ███████████████████████████████████████████████████████████████████.

SCP-PL-193-1 to drewniana skrzynka o wymiarach 1x0,5x0,5m. Wykonana jest z drewna brzozowego i posiada zamek na stalową, posrebrzaną zasuwkę. Wewnątrz instancji znajduje się wyblakłe zdjęcie wywołane Polaroidem, dalej nazywane SCP-PL-193-2.

SCP-PL-193-2 to polaroid przedstawiający młodą kobietę. Jej wizerunek przypomina ███████. Sylwetka postaci otoczona jest ██████████.

Oba obiekty wykazują własności memetyczne. W losowych interwałach czasowych obiekty zaczynają wibrować, wzbudzając drgania powietrza, przez ludzi odbieranych jako głos. Człowiek który wejdzie w kontakt z wibrującym powietrzem usłyszy głos młodej kobiety, oraz zobaczy w głowie obraz ███████. Zanotowane zdania "wymawiane" przez kobietę to █████████████. Długotrwałe wystawienie na działanie obiektów skutkować będzie odchodzeniem od zmysłów, zaburzeniami psychicznymi podobnymi do zaawansowanego stadium ███████.

Pod żadnym pozorem nie należy rozdzielać SCP-PL-193-1 i SCP-PL-193-2 na odległość większą niż 5 metrów. W przeciwnym wypadku ██████████, co doprowadzi do śmierci personelu, który w momencie przekroczenia granicy był w bezpośrednim, oraz co wykazały testy - pośrednim kontakcie fizycznym z którymkolwiek z tych obiektów.

SCP-P [OCENZUROWANO]

Pełna, nieocenzurowana wersja raportu, oraz dalsza jej część dostępna jest wyłącznie dla personelu z upoważnieniem poziomu 4 lub wyższego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License