Chowające się w cieniu

Identyfikator Podmiotu: SCP-PL-150

Klasa Podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-150 musi być trzymany w standardowym pomieszczeniu przechowawczym dla humanoidów w strefie niższego nadzoru.
Do pomieszczenia przechowawczego SCP-PL-150 nigdy nie może dostać się światło naturalne ani światło sztuczne. Do pilnowania SCP-PL-150 przydzielony musi być co najmniej jeden ochroniarz z poziomem upoważnienia drugim lub lub wyższym. Gdy SCP-PL-150 przełamie zabezpieczenia należy zapalić wszystkie światła w ośrodku w w którym znajduje się podmiot. Jeśli to nie zadziała to do pomieszczenia przechowawczego SCP-PL należy wprowadzić jednego członka personelu klasy D. Po wejściu Klasy D do pomieszczenia należy gasić wszystkie światła. Po nieokreślonym czasie podmiot zmaterializuje się w pomieszczeniu przechowawczym, wtedy należy zamknąć przechowalnie.
SCP-PL-150 musi być trzymany w strefie wyższego nadzoru w pomieszczeniu przechowawczym dla humanoidów o podwyższonych zabespieczeniach

Opis: SCP-PL-150 jest to istota przypominająca humanoida z świecącymi czerwonymi oczyma. Wzrost SCP-PL-150 szacowany jest na 1,3 metra lecz nie można być pewnym ponieważ zmierzenie podmiotu jest nie możliwe ze względu na anormalne zdolności obiektu. Obiekt materializuje się tylko nieoświetlonych kątach pokojów. Gdy obiekt zmaterializuje się przy jakiejkolwiek osobie ta bezzwłocznie musi oświetlić miejsce w którym pojawił się SCP-PL-150, jeśli osoba nawiedzona przez podmiot SCP-PL-150 w ciągu 2 minut od zmaterializowania się podmiotu miejsce nie zostanie oświetlone osoba nawiedzona przez SCP-PL-150 zginie a ciało ofiary zostanie zabrane przez podmiot i najprawdopodobniej do innego wymiaru (więcej w teście 150-PL-001). Dodatkowo przez czas od zmaterializowania się obiektu SCP-PL-150 do zgonu osoba nawiedzana odczuwa ból który wzrasta wraz z każdą minutą.

Test 150-PL-1:

Osoba nadzorująca eksperyment: Dr.[Zmieniono].

Data eksperymentu: 09.11.20██r.

Przebieg eksperymentu: Jeden członek personelu klasy D (Identyfikator: D-1896-PL) wyposażony w nadajnik został wprowadzony do przechowalni SCP-PL-150. Po upływie 2 minut D-1896 umiera a jego ciało zostało zabrane przez podmiot SCP-PL-150 i wciągnięte do innego wymiaru. Nadajnik D-1896-PL wskazuje miejsce wciągnięcia ciała D-1896 do wymiaru SCP-PL-150. Po 20 minutach sygnał nadajnika znikną, możliwe że został w jakiś sposób uszkodzony.

Wniosek: Wymiar SCP-PL-150 jest najprawdopodobniej miejscem gdzieś poza czasem i przestrzenią i nadajnik nie jest w stanie przekazać nam swojej pozycji.

Test 150-PL-2:

Osoba nadzorująca eksperyment: Dr.[Zmieniono].

Data eksperymentu: 10.04.20██r.

Przebieg eksperymentu: Jeden członek personelu klasy D (Identyfikator: D-1897-PL) wyposażony w kamerkę o rozdzielczości 1048 pikseli na 1048 pikseli przymocowaną do ubrania D-1897-PL został wprowadzony do przechowalni SCP-PL-150. Po upływie 2 minut D-1897 umiera a jego ciało zostało zabrane przez podmiot SCP-PL-150 i wciągnięte do innego wymiaru. Kamera przymocowana do ciała pokazała wielką czarną powierzchnię pokrytą szarą trawą i sporadycznie niewielkimi drzewami oraz krzakami. Niebo w wymiarze SCP-PL-150 jest ciemnoszare z czarnymi jak smoła gęstymi chmurami. Po 5 minutach wokół ciała D-1897 zaczęły pojawiać się dziwne humanoidalne istoty podobne do SCP-PL-150 jednak bardziej zwierzęce. Po upływie kolejnych 2 minut obiekty określane teraz jako SCP-Pl-150-2 rozerwały ciało D-1897 uszkadzając kamerę.

Wniosek: SCP-Pl-150-2 najprawdopodobniej rozdzielają ciało dostarczone im przez SCP-PL-150 żeby mogły się nim pożywić ale to jest kwestią sporną. Od teraz wymiar SCP-PL-150 będzie określany nazwą ciemnia. Zaobserwowano pojawienie się kolejnej instancji SCP-PL-150-2 podobną do D-1896. Na tej podstawie stwierdzono że SCP-Pl-150-2 powstają z ofiar SCP-PL-150 wciągniętych do ciemni.

Incydent 150-PL-2018-A:

Data incydentu: 11.12.20██r.

Incydent: Z cienia wyszły SCP-PL150-2 które wraz z SCP-PL-150 przełamały zabezpieczenia zabijając przy tym personel przydzielony do pilnowania przechowalni. SCP-PL-150-2 uszkodziły system świateł żeby SCP-PL-150 mógł swobodnie poruszać się po strefie niższego nadzoru. SCP-PL-150-2 zabiły cały personel strefy niższego nadzoru a SCP-PL-150 zabierał ich ciała. SCP-PL-150 udało się zabezpieczyć dopiero 2 godzin później kiedy udało się wybić wszystkie SCP-PL-150-2.

Skutki incydentu: W wyniku incydentu 150-PL-2018-A przemieszczono celę przechowawczą SCP-PL-150 do strefy wyższego nadzoru i podwyższono jej zabezpieczenia, dodatkowo Dr.████ wnosi o zmienienie klasy podmiotu na Keter, wniosek tymczasowo odrzucono ponieważ uznano że podmioty nie stwarzają tak dużego zagrożenia. Przesłuchanie dowódcy mobilnej formacji PI-08 biorącej udział w incydencie 150-PL-2018-A zaplanowano na 01.03.20██r.

Opis SCP-PL-150-2: SCP-PL-150-2 to zezwierzęcony zgarbiony humanoid przypominający SCP-PL-150. SCP-PL-150-2 zachowuje kilka cech ofiary SCP-PL-150 (wysokość, szerokość w biodrach i wysokość). SCP-PL-150-2

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License