Coś?

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-XXX musi być przechowywany w Szczelnej klatce o kształcie kuli zrobionej z aluminium oraz pokrytej gumą po zabezpieczeniu obiektu. Żeby takowy obiekt zabezpieczyć wystarczy tylko włożyć do klatki zgrzewkę napoju grappa ice, po zabezpieczeniu klatka pokrywana jest szczelnie gumą, dla dodatkowego bezpieczeństwa. Klatka musi być zaopatrzana w 3 butelki grappy ice co 5 godzin, inaczej SCP-PL-XXX nie będzie chętny do zostania w swojej przechowalni.

SCP-PL-XXX jest obiektem anomalnym o nieokreślonym kształcie, masie, wzroście oraz wyglądzie.
Jest niewidoczny, jest czymś ale nie jest niczym, jest jak tlen, ale nawet tlen można zobaczyć, gdy jest zamrożony w temperaturze ~-220 stopni Celsjusza. Odkryto, iż wyczuwa on napój Grappa Ice z odległości 2438,74m. Napój ten jest używany by zwabić go osrodka.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License