"Maska Błazna" Crown Clown
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-4110

Klasa podmiotu: Keter

Mask.jpg

SCP-4110

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-4110 należy przechowywać w gablocie skonstruowanej z przeźroczystych materiałów. Pomieszczenie musi być strzeżone przez co najmniej jednego (1) uzbrojonego strażnika. Strażnicy pod żadnym pozorem nie mogą otwierać gabloty. Naukowcom nie wolno dotknąć podmiotu, chyba że uzyskali oni wyraźną zgodę rady O5.
Opis: SCP-4110 to ważąca około 400 gramów, biała maska błazna, z otworami pokrywającymi oczy i usta osoby która w danej chwili nosi SCP-4110. Podmiotu nie da się uszkodzić żadnymi znanymi sposobami. SCP-4110 zmienia swoje wymiary w zależności od osoby z którą ostatnio obiekt miał styczność. Otwory wypełnione są materiałem, który wykazuje właściwości zbliżone do lustra półprzepuszczalnego. Scp-4110 utrzymuje zmienną temperaturę z zakresu od -215 °C do 40 °C niezależnie od warunków otoczenia. Fizyczny kontakt z obiektem wywołuje spory stres który zanika dopiero paru minutach.

Dodatek 4410-1: SCP-4110 został znaleziony w biurze dr ██████ w tekturowym pudełku z podpisem "Send to Dr. Jack Bright!"

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License