CYBEK07
ocena: 0+x
%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%92%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D1%81.jpg

Zdjęcie figurki SCP-PL-112.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-112

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-112 powinien być umiejscowiony na zwykłym stojaku w lekko oświetlonym pomieszczeniu, które będzie wyposażone w system wentylacyjny celem utrzymania odpowiedniego stopnia wilgoci. Po wystąpieniu incydentu "ICD 01" należy dodatkowo przykryć obiekt nieprzezroczystym materiałem. Pomieszczenie powinno być również monitorowane przy użyciu dwóch kamer wraz z urządzeniami odbiorczo-nadawczymi celem obserwacji oraz umożliwienia dokonywania badań na obiekcie.

Opis: SCP-PL-112 jest to drewniana figurka o wysokości 50 cm przedstawiająca humanoida z rogami oraz ogonem siedzącego na skale. Na spodzie figurki jest wydrążony kołowrót (słowiańska swastyka). Datowanie radiowęglowe wykazało, iż obiekt ma około 1800 lat.

Podmiot został zabezpieczony przez agentów Fundacji w muzeum historii w Brodnicy dnia █/█/2017 r. Zabezpieczenie miało miejsce po rozpowszechnieniu się informacji o anomalnych właściwościach jednego z obiektów muzealnych znajdującego się w zbiorach muzeum.

Oprócz zabezpieczenia podmiotu przeszukano również archiwa muzeum celem znalezienia informacji na temat pochwyconego obiektu. W wyniku przeszukania okazało się, że:

  • Podmiot został pozyskany podczas prac archeologicznych niedaleko miasta ███████ a następnie dnia █/█/1982 r. przekazany muzeum.
  • Figurka została odkopana w nienaruszonym stanie bez żadnych oznak starości czy jakichkolwiek uszkodzeń.
  • Nie znaleziono zapisków świadczących o anomalnych właściwościach obiektu.

Notatka Dr. Michalskiego (specjalisty w zakresie slawistyki):

Figurka ta pochodzi najpewniej z okresu kultury zarubinieckiej oraz przedstawia Welesa czyli słowiańskiego podziemnego boga magii i klątw oraz władcę zaświatów. Weles był bóstwem czczonym głównie na terenach dawnej Rusi Kijowskiej.

Obiekt powoduje, iż każdy człowiek, który choć raz ujrzy podmiot, wykaże nieodpartą chęć jego dotknięcia. Badania wykazały, że przebywanie w pobliżu obiektu bez jednoczesnego kontaktu wzrokowego z podmiotem nie wpłynie na psychikę tej osoby. Zauważono również, że po pierwszym, zakończonym kontakcie wzrokowym z obiektem osoba nadal będzie wykazywać przemożną chęć jego dotknięcia.

Kontakt fizyczny z obiektem spowoduje paraliż całego ciała oraz silne i bardzo realistyczne halucynacje, które będą trwały od 10 do 20 minut. To, jak będą wyglądać omamy, zależne jest od wewnętrznych fobii osób.

Incydent "ICD 01":
Początkowo SCP-PL-112 nie był dodatkowo zabezpieczony i był wystawiony na widok agenta █████. Agent z czasem zaczął donosić o coraz większej chęci dotknięcia podmiotu, w szczególności jeśli obserwował obiekt przez monitor. Dnia █/ █/2017 r. Agent █████ zajmujący się obserwacją pomieszczenia z obiektem wszedł do pomieszczenia bez uprzedniego poinformowania swojego przełożonego oraz dotknął obiektu. Po 2 godzinach agent został znaleziony nieprzytomny w przechowalni SCP-PL-112. Próby reanimacji zakończyły się niepowodzeniem.

Notatka Dr. Czumy:

Agent █████ zmarł w wyniku rozległego zawału serca.

Notatka Dr. Kowalskiego:

Obiekt jest jednak groźniejszy niż myśleliśmy. Uważam, że dobrym pomysłem byłoby rozpoczęcie badań nad obiektem celem ujawnienia wszystkich możliwości SCP-PL-112.

Dodatek badawczy A1:

Dodatek badawczy A2:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License