Dak Zibbon

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-192

teczka_mini.png

Teczka zawierająca oryginał SCP-PL-192

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Oryginał znajduje się w skórzanej teczce o standardowych wymiarach na kartki A4 w szafie przechowawczej w biurze doktora Szatyara, a elektroniczne transkrypcje znajdują się na pamięci USB w tej samej szafie. Każda osoba, która chce użyć Obiekt kopię Obiektu (patrz: Dodatek PL-192-1) do eksperymentu, wymaga zgody doktora Szatyara, a w przypadku jego nieobecności, dowolnego pracownika z co najmniej 4 stopniem upoważnienia.

Opis: SCP-PL-192 to 27-stronicowy manuskrypt napisany w języku polskim. Analiza składu papieru i atramentu pozwoliła określić czas powstania dzieła na lata ██ XX w, a jego autorem jest [ZMIENIONO]. Opis tekstu jest nieznany, a wszelkie działania mające na celu odczytanie treści tekstu wiążą się z jego aktywacją. Tekst opisuje historię życia [ZMIENIONO] od ukończenia przez niego █ roku życia do ukończenia przez niego ██ roku życia, a transkrypcja tekstu na ekran zajęła łącznie 57 stron zapisanych standardową czcionką- styl narracji w tekście wskazuje na autobiografię. Obiekt aktywuje swój efekt anormalny w momencie przeczytania jednej, dowolnej strony dzieła1. Od tego momentu osoba, która efekt aktywowała (nazwana odtąd SCP-PL-192-A) odczuje niepowstrzymaną chęć przeczytania całości dzieła. W trakcie czytania podmiot będzie ignorował wszystkie zewnętrzne bodźce. Gdy przeczytanie dzieła zostanie w jakikolwiek sposób uniemożliwione (czy to przez odebranie podmiotowi obiektu, uszkodzenie obiektu, czy przez niekompletność dzieła), PL-192-A wejdzie w stan furii, chcąc zadać jak największe obrażenia wszystkim żywym istotom w zasięgu wzroku. Jedynym sposobem na powstrzymanie furii jest zabicie podmiotu.
W sytuacji, gdy podmiot przeczyta całość dzieła, ułoży kartki w teczce lub zamknie okno z tekstem (w przypadku przeczytania dzieła na ekranie), a następnie zaśnie na okres ok. trzech (3) godzin. Po przebudzeniu się, podmiot będzie zgłaszał podwyższoną temperaturę i przytępienie umysłowe, przez co przesłuchanie go będzie utrudnione. W każdym przypadku, SCP-PL-192-A umrze w ciągu dwóch (2) godzin po przebudzeniu się, a pomiar temperatury ciała podmiotu wykaże ponad ██°C (███°F), czyli temperaturę zdecydowanie przekraczającą możliwą do przeżycia przez człowieka.

Pozyskanie obiektu: Obiekt został pozyskany z antykwariatu ██████ w miejscowości ██████, województwo małopolskie przez agenta polowego Adama Plecakowicza po przechwyceniu zgłoszenia o ludziach, którzy "otwierali teczkę, następnie zaczytywali się w tekście, który był w niej, po czym zasypiali i gotowali się żywcem". Sprzedawcy zaaplikowano preparat amnezyjny klasy A, a przeszukanie antykwariatu nie ujawniło żadnych innych anormalnych obiektów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License