Dr Foxu Sandbox
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-140

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot przechowywany jest w zamkniętym pomieszczeniu o wymiarach 7 [m] x 7 [m] x 7 [m] w strefie ██. Przeprowadzanie eksperymentów na obiekcie jest dozwolone tylko za pozwoleniem dr. ███████████ zakazane, chyba, że otrzymano polecenie z dowództwa centralnego lub rady O5. Ponadto osoby przeprowadzające eksperyment muszą posiadać co najmniej 3 4 poziom upoważnienia. Próba nieautoryzowanego dostępu do obiektu ukarana zostanie natychmiastową terminacją. Osoby, które weszły w bezpośredni, fizyczny kontakt z podmiotem, muszą zostać poddane działaniu środka amnezyjnego klasy D terminacji.

Opis: SCP-PL-140 to stara księga oprawiona w [ZMIENIONO] skórę i bogato zdobiona kryształami niewiadomego pochodzenia i składu chemicznego. Do okładki podmiotu przytwierdzony jest klucz wykonany z niezidentyfikowanego materiału przypominającego złoto. Klucz jest przytwierdzony do okładki podmiotu w taki sposób, że usunąć da się go tylko po otwarciu podmiotu.
Każda osoba, która znajdzie się w odległości co najmniej 2 metrów [m] od podmiotu SCP-PL-140, poczuje silną potrzebę otworzenia podmiotu i ekscytację na myśl o nim. Tą fazę działania podmiotu określa się jako FK-1. Nie stwierdzono, aby podmiot wydzielał gazy, bądź związki chemiczne o mogące w jakikolwiek sposób wpłynąć na zachowanie człowieka. Po otwarciu SCP-PL-140, osoby znajdujące się w odległości co najmniej 3 metrów [m] od podmiotu zaczną słyszeć różne głosy i szepty niewiadomego pochodzenia (patrz: Dodatek 1). Ta faza jest określana jako FK-2

Osoby będące pod długotrwałym wpływem fazy FK-2 poczują ogromną potrzebę użycia klucza przytwierdzonego do księgi (patrz: Eksperyment 1). Wykonują one nim w powietrzu ruchy przypominające otwieranie drzwi, co prowadzi do rozpoczęcia fazy FK-3. (patrz: Incydent 1)

Faza FK-3 to ostatnia zbadana faza działania SCP-PL-140. Rozpoczyna się ona od wykonania w powietrzu ruchu otwierania drzwi za pomocą klucza dołączonego do podmiotu. Wtedy to, w miejscu użycia klucza, utworzy się obiekt przypominający wyglądem wrota. Wnętrze tych wrót jest całkowicie czarne, nie posiadają one drzwi oraz wyglądają identycznie z obu stron. Ta manifestacja wywołuje powstanie silnych prądów powietrznych, wciągających do wrót wszystkie, fizyczne obiekty w niezbadanej odległości od manifestacji. Fazę FK-3 można zakończyć tylko poddając osobę, która dokonała ruchu kluczem, natychmiastowej terminacji. Podczas trwania fazy FK-3 występują także inne anomalie (patrz: Anomalie podczas trwania FK-3)

Anomalie podczas trwania FK-3:
A1-PL-140 Wysoki mężczyzna, ubrany w czarny granitur i kapelusz, trzymający w ręku laskę, spacerujący wolno po korytarzach strefy ██. Zniknął po zakończeniu Incydentu 1.
A2-PL-140 Kobieta o czarnych włosach, ubrana w białą, ślubną suknię, spacerująca po █████████, mieście, znajdującym się najbliżej strefy ██, pytająca się przechodniów, czy słyszeli wspaniałe wieści. Zniknęła na oczach wielu świadków o godzinie ██:██, w tym samym momenice, kiedy zakończył się Incydent 1.
A3-PL-140 Antropomorficzne zwierzę, które próbowało skierować pracowników strefy ██ w kierunku wrót (patrz: Incydent 1)

Dodatek 1: Oto lista zdań i wyrazów usłyszanych przez pracowników klasy D poczas Eksperymentu 1:
-Już czas…
-Oto wspaniałe wieści…
-Przestąp próg i odpocznij…
-Wolność…
-Wejdź i stań się [ZMIENIONO], tylko tak osiągniesz szczęście…
-Chodź…
-Klucz jest twoim wybawieniem.

Eksperyment 1: Dnia 18.07.20██r. o godzinie ██:██ do przechowalni wprowadzono trzy osoby z personelu klasy D (D-8375, D-8036, D-2387). Jedna z nich (D-8375) otrzymała polecenie, aby otworzyć SCP-PL-140. Po wykonaniu czynności wszystkie trzy osoby zaczęły słyszeć głosy (patrz: Dodatek 1). Pracownik D-8375 podniósł klucz, który został uwolniony z okładki SCP-PL-140 i wykonał nim ruch otwierania drzwi w powietrzu, co doprowadziło do Incydentu 1.

Incydent 1: Incydent 1 miał miejsce podczas trwania Eksperymetu 1. Rozpoczęcie incydentu miało miejsce w momencie wykonania w powietrzu ruchu otwierania drzwi prez D-375. Nastąpiła manifestacja, która miała formę wrót. Wyglądały one identycznie z obu stron a ich wnętrze było całkowicie czarne. Wystąpiły potężne prądy powietrzne, które wciągnęły do wrót pracowników D-8036 I D-2387, zninęli oni wszystkim z widoku w momencie dotknięcia wrót. Nastąpiło pęknięcie ścian przechowalni i zagrożenie życia personelu przeprowadzającego eksperyment oraz personelu ochraniającego przebieg eksperymetu. Kamery zarejestrowały anomalie na terenie strefy i poza nią (patrz: Anomalie podczas trwania FK-3). Anomalia A3-PL-140 próbowała zachęcać pracowników strefy ██ do udania się do wrót. Kiedy się to nie udało, próbowała użyć siły. Nastąpiła terminacja obiektu. Rzeźba ciała sugerowała, że anomalia była płci męskiej, wyglądała jak antropomorficzny lis.
Pracownik D-8375 wydostał się z przechowalni SCP-PL-140 poprzez pękniętą szybę (jej destrukcja nastąpiła poprzez działanie prądu powietrznego). D-8375 wskazał na dr. ██████████ prowadzącego eksperyment i powiedział "Choć ze mną, znam drogę." Podjęto decyzje o przesłuchaniu D-8375 w warunkach polowych (patrz: Przesłuchanie 1). Po przesłuchaniu obiekt został poddany terminacji. W tym momencie zamknęły się też wrota. Sporządozono raport dla administratora strefy ██.

Przesłuchanie 1:

Przesłuchiwany: Pracownik D-8375
Przesłuchujący: dr.████████
Wstęp: Przesłuchanie (w warunkach polowych) Pracownika klasy D podczas Incydentu 1
<Początek logu, 18.07.20██r. godz.██:██>
Przesłuchujący: Czemu mam z tobą iść, dokąd drogę znasz?
D-8375: Znam drogę do szczęścia, wieczności, ona jest za bramą, której nikt nie może już zamknąć.
Przesłuchujący: Nie wiem o jakim szczęściu mówisz, ale rozpętało się tu piekło! Zaraz to coś wciągnie nas wszystkich, czy wiesz jak to skończyć u licha? *głos w tle* Przecież to tylko pracownik klasy D, doktorze, on nic nie może wiedzieć!
Przesłuchujący: MILCZ! Wolę się upewnić. Zanim dotrą tu zbrojni, będziemy już po drugiej stronie! Wiesz jak to skończyć, czy nie?
D-8375: Nie da się tego skończyć, to było tu zawsze, istniało razem z nami, tuż pod naszym nosem. Istniało wewnątrz nas, chociaż wypieraliśmy się istnienia tego. Już czas, aby stanąć z tym twarzą w twarz. Z nowym, lepszym, wspaniałym światem. Nadszedł czas, aby zakończyć to co stare. Niech płonie! *D-8375 zaatakował dr.███████████ i został poddany natychmiastowej terminacji przez pracownika ochrony.*
<Koniec logu, 18.07.20██r. godz.██:██>
Podsumowanie: D-8375 był najwyraźniej pod silnym wpływem SCP-PL-140. Twierdził, że to co stało się podczas Incydentu 1, to tylko manifestacja tego, co istniało od zawsze, wewnątrz "nas". D-8375 zaatakował dr.███████████ i został poddany terminacji. W tym też momencie manifestacja się zakończyła.

Notatka 1: Manifestacja zakończyła się z momentem terminacji pracownika D-8375. Incydent zgłoszono administracji. Zakazano przeprowadzania eksperymetów na podmiocie SCP-PL-140, chyba że dowództwo centralne bądź rada O5 postanowi inaczej. Zmnieniono klasę podmiotu z Euclid na Keter. Wszystkie osoby, które wejdą w bezpośredni, fizyczny kontakt z podmiotem mają być poddawane natychmiastowej terminacji. Odbudowano i dodatkowo zabezpieczono przechowalnię podmiotu.

Wyciąg z archiwum:
SCP-PL-140 został odnaleziony podczas badań archeologicznych w ruinach świątyni Majów. Na wykoplaliskach otworzono podmiot, czym doprowadzono do rozpoczęcia fazy FK-2. Faza FK-3 się nie rozpoczęła, ponieważ niecodzienne zachowanie ███████ ███████ zgłoszono przełożonym. O podejrzanym wpływie podmiotu na ███████ ███████ powiadomiono Fundację, która zabezpieczyła podmiot.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License