Dr. Jakub Klamka
ocena: 0+x

Identifikator podmiotu: SCP-PL-012
Klasa podmiotu:Bezpieczne
Specjalne Czynności PrzechowawceSCP-PL-012 jest przechowywany w pomieszczeniu 6m-6m-2m, wyłożonym kafelkami. Wejścia pilnuje 1 strażnik. Dostęp posiadają pracownicy z upoważnieniem poziomu 3. Nie ma konieczności obserwacji podmiotu.
Opis:SCP-PL-012 jest wentylatorem marki ███, o wymiarach 20cm-20c-20cm. Obiekt wykonany jest w całości z aluminium. Byt przy podłączeniu do prądu wydziela gaz „Szczęścia” który powoduje nadmierna radość bez względu na okoliczności. Śmiech nie ustaje aż do przestania wdychania gazu, lub śmierci. Śmierć następuje po █ minutach od wystawienia na działalność podmiotu, najczęściej przez uduszenie. Wyjątek stanowi Dr. ████ kryptonim: Zeus, na którego gaz nie ma wpływu. Trwa ustalenie powodu braku reakcji.
Pozyskanie Obiektu:Obiekt został pozyskany w restauracji ███, gdy w czasie stypy ludzie nagle zaczynali się śmiać. Dwoje członków trafiło do szpitala. Incydent został zatajony. Wszyscy goście dostali środek amnezyjny klasy A.
Dodatek 1:
Dr.████ Zeus
Nie wieżę, że rada nadzorcza przypisala mnie do takiego bytu. Moje długoletnie doświadczenie z keterami pozwala mi na większą odpowiedzialność, niż praca nad obiektami klasy Bezpieczne
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License