dr. Lastrange
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-133

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-133 przechowywany jest w Ośrodku ██, w █ pomieszczeniu przechowawczym, na które wyposażenie składa się szafka na klucz i dwa krzesła. Aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie testów należy skontaktować się z nadzorcą projektu (aktualnie doktorem Lastrangem). Testy muszą odbywać się w towarzystwie minimum dwóch (2) uzbrojonych strażników.

Opis:SCP-PL-133 to (E). Podczas manifestacji efektów anomalnych przedmiotu w oczach wszystkich obserwatorów wygląda tak jak postrzegał go tester. Efekt ten mija zaraz po zakończeniu manifestacji. Kiedy ludzki tester założy obiekt straci on przytomność na około 40 sekund i jeżeli będzie spełniał warunki wypowie w swoim ojczystym języku prawdopodobnie frazę poetyczną o zawsze w jakiś sposób związaną z treścią tekstu.

Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać pełną manifestacje obiektu.

  • Tester musi być aktualnie zdolny do mowy.
  • Tester musi być w jakikolwiek sposób powiązany z Fundacją (nie musi być świadom jej znaczenia ani istnienia, wystarczy żeby przykładowo wkroczył na teren należący do Fundacji).
  • Tester musi trzymać pisemny lub elektroniczny dokument dotyczący Fundacji.

Jeżeli tester spełnia warunki, po utracie świadomości wstanie i wypowie daną frazę składającą się najczęściej z dwóch zdań dotyczącą tego co było na materiale. Podczas recytowania zdania oczy testera emanują żółtym światłem a obiektu nie można zdjąć z twarzy testera. Zaobserwowano nienaturalne zmiany głosu u testerów podczas użytkowania artefaktu. Manifestacja SCP-PL-133 nigdy nie odbywa się dwa razy na ten sam dokument, nawet jeżeli jego treść czy forma zostaną racjonalnie zmienione. Po zakończeniu wymawiania zdania nastąpi manifestacja niegroźnych losowych efektów anomalnych, SCP-PL-133 najczęściej spadnie z testera a sam tester o ile przeżyje obudzi się bez żadnych negatywnych efektów pamiętając wydarzenia z przed dwóch (2) sekund od założenia obiektu.

Dodatek 133-A-3: SCP-PL-133 został pozyskany z domu dr. M█████ po tym, jak został on uznany za zaginionego. Po tym jak odział Agentów polowych wkroczył do domu doktora, aby usunąć możliwe ślady odkryli oni SCP-██, SCP-███ oraz SCP-███ które zostały uznane za utracone podczas przełamania zabezpieczeń w Ośrodku ██. Agenci zostali następnie zaatakowani przez dr. M█████, który został zastrzelony podczas wymiany ognia. W jego piwnicy odkryli zapas żywności i wody oraz zaawansowaną aparaturę do ████████ która była wyraźnie używana po dokładnym zbadaniu odkryto przy niej wiele anomalnych substancji, między innymi tych z wyżej wymienionych obiektów. W sejfie, który również znajdował się w piwnicy znaleziono SCP-PL-133 i jego dokumentacje sporządzoną przez dr. M█████, wedle której miał on być "Narzędziem przyszłości w rękach Fundacji".

Dodatek 133-B-1-5:
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License