Bunkier Khnybera
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-061

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie instancje SCP-PL-061 należy zabezpieczyć na miejscu ich odkrycia. Wokół obiektów należy stworzyć mini-strefy przechowawcze, w których muszą stacjonować adekwatne do instancji oddziały zapobiegawcze, składające się z 5 osób, mające na celu unicestwić aktywowane byty jak najszybciej jest to możliwe. Tereny mini-stref przechowawczych zostały odgrodzone w celu zmniejszenia ilości wtargnięć cywilnych. W przypadku klęski terminacji obiektu lub jego ucieczki wezwana zostanie Mobilna Formacja Operacyjna Lambda-1 ("Sprinterzy") mająca na celu terminacje bytu. Wszelkie aktualnie dostępne środki są stosowane, aby odkryć niezabezpieczoną instancje SCP-PL-061.

Opis: SCP-PL-061 to określenie na aktualnie ██ marmurowych sarkofagów znajdujących się na terenie całej Polski. Rozmiary obiektów są różne w zależności od bytu, który przechowują. W każdym sarkofagu znajduje się ruchomy i ekstremalnie agresywny byt, do czasu aktywacji, pozostający jednak w uśpieniu. Byty należy desygnować jako SCP-PL-061 od A do dalej. Byty posiadają różny wygląd i możliwości jednak łączą je następujące cechy:

 • Są ściśle związane z sarkofagami. Przez aktualnie nieznany okres czasu spędzają w owych obiektach czas w stanie hibernacji.
 • W różnych odstępach czasu byty budzą się, usiłując wydostać się z sarkofagu. Owa czynność udaje się w ███% przypadków.
 • Każdy byt jest żywy i zdolny do ruchu po wydostaniu się z sarkofagu.
 • Każdy byt jest wrogi wobec wszystkich istot żywych w pobliżu.
 • Każdy byt ignoruje wszelkie próby komunikacji.
 • Każdy byt mimo braku organów rozrodczych wydaje się być płci męskiej.
 • Każdy byt może zostać zneutralizowany, co skutkować będzie jego ponownym zmaterializowaniem się w sarkofagu i zapadnięcie w stan bierny na okres minimum 6 miesięcy.
 • Każdy byt jest niezwykle niebezpieczny.

Sarkofagi desygnowane A, B i C były odnajdywane, będąc skute srebrnymi łańcuchami.

Aktywacja bytów może zostać wywołana przedwcześnie, jeżeli:

 • Sarkofag zostanie uszkodzony.
 • Sarkofag zostanie wyniesiona na dalej niż 4 metry od oryginalnego miejsca pobytu.
 • W pobliżu sarkofagu będzie hałas głośniejszy niż 90 dB.
 • Jeżeli w pobliżu sarkofagu będzie przebywało więcej niż 8 osób.
 • Sarkofag zostanie otwarty.
 • Sarkofag zostanie sfotografowany.

Odkrycie SCP-PL-061 nastąpiło po otrzymaniu przez dr. █████ ████████ anonimowego listu. W liście umieszczono lokacje SCP-PL-061 od A do C. Transkrypt listu poniżej.

(Lokalizacja SCP-PL-061-A)
(Lokalizacja SCP-PL-061-B)
(Lokalizacja SCP-PL-061-C)
Przepraszam. Nie dałem rady.

Dodatek: Spis bytów i ich lokacji. Informacje o nowo odkrytych instancjach należy umieszczać w logu w podanym formacie. Wymagany 3 poziom upoważnienia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License