Dr-SnowFox#Rising
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne czynności przechowawcze: Z powodów braku możliwości przeniesienia podmiotu SCP-PL-XXX, fundacja została zmuszona do wybudowania placówki wokół lokacji podmiotu.Od tego momentu placówka będzie nazywana numerycznie XC- ████. W placówce muszą funkcjonować przynajmniej dwa oddziały MFO w pełni uzbrojonych i gotowych do terminacji instancji SCP-PL-XXX-1 ponadto należy wyposażyć oddziały w granaty zapalające i miotacze ognia. Dodatkowa w placówce musi znajdować się grupa naukowa, która będzie na bieżąco monitorować wszelkie ruchy bytu pod powierzchnią ziemi. Wszelkie takowe ruchy należy zapisać oraz zgłosić do Dr. ████ lub Dyrekcji placówki, w razie dotarcia korzeni podmiotu do strefy A należy wpuścić silnie skoncentrowany kwas solny, który zmusi podmiot do wycofania się. Co miesiąc należy sprawdzać mury pod względem każdej najmniejszej usterki, po czym należ zgłosić je do odpowiedniej osoby.
Wygląda na to że do samego SCP-PL-XXX można się zbliżać.
Zmienione po incydencie████████ patrz dodatek C-234E -na polecenie o5- ██
Żaden organizm żywy nie ma już prawa zbliżać się do SCP-PL-XXX bliżej niż na około 20 metrów, każda takowa zaobserwowana próba będzie skutkowała natychmiastową terminacją.

Opis: SCP-PL-XXX wygląda jak stare duże drzewo nieznanego gatunku ani pochodzenia, jego kora jak i liście mają smolisty czarny kolor a gałęzie pokrywają czernie. Materiały pobrane z podmiotu nie są obecnie znane i wciąż są badane. Zauważono, że obiekt wydziela ciemnobrązową substancję, która posiada słodkawy, stęchły zapach trochę przypominający gnijące owoce. Po wnikliwej analizie zauważone, że substancja pozostawia korozję na wszelkiej materii żywej. Ziemia w okręgu podmiotu jest jałowa a wszystko co tam jakimś cudem wyrosło posiada niezdrowy zgniły kolor. Wszelkie próby zniszczenia podmiotu zawiodły, jednakże wydaje się że silnie skoncentrowany kwas solny jest w stanie powstrzymać byt przed rozrastaniem się systemu korzeni, co nie ma większego wpływu na sam podmiot.

SCP-PL-XXX jest w stanie tworzyć instancje, od tej pory nazywane SCP-PL-XXX-1, które są skrajnie agresywne wobec organizmów żywych oraz władają ogromną siłą i szybkością, ów podmioty należy podać terminacji od razu po zaobserwowaniu. Instancje te, to wysokie humanoidalne istoty, pozbawione twarzy a ich skóra jest pokryta tą samą korodującą substancją co byt SCP-PL-XXX. Instancje są wrażliwe na ogień w przeciwieństwie do obiektu, dlatego zaleca się terminację podmiotów za pomocą miotaczy ognia i granatów zapalających. SCP-PL-XXX odkryto na terenie Województwa Podlaskiego w miejscowości ████████ po tym jak Fundacja zainteresowała się “Przeklętym miasteczkiem”. Po dokładnym zbadaniu sprawy odkryto anormalne właściwości bytu oraz miasteczko wypełnione instancjami SCP-PL-XXX-1 SCP-PL-XXX-3 -aktualizacja na polecenie Dr.████ więcej na ten temat w dodatku C-234E oraz w dodatku C-233A. Rozpoczęto ewakuację mieszkańców pobliskich miasteczek, pod pretekstem zagrożenia biologicznego.

[AKTUALIZACJA]
Wygląda na to że byt SCP-PL-XXX jest w stanie zarażać ludzi i przemieniać ich w instancje SCP-PL-XXX-3 dlatego nikt nie może zbliżać się do bytu bliżej niż na około 20 metrów. Jest to obecnie jedyny znany zasięg anormalnego działania podmiotu. Po wchłonięciu zarodnika bytu dany człowiek od tej chwili nazywany podmiotem SCP-PL-XXX-2 zaczyna wymiotować krwią a po następnych 5 minutach z naturalnych otworów ciała zaczyna wypływać ten sam ciemnobrązowy płyn co z podmiotu jak i instancji, po następnych 10 minutach od ciała zaczną odpadać płaty skóry, aż podmiot umrze a następnie powstanie jako SCP-PL-XXX-3. Od razu po powstaniu SCP-XXX-3, podmiot należy podać terminacji.

Dodatek C-234E: Podczas badań nad podmiotem SCP-PL-XXX, Dr. ██████ oraz D-6548 i dwóch żołnierzy MFO zostali zarażeni przez podmiot, zostając SCP-PL-XXX-2. Dr.██████ nakazał zaprzestania badań ze względu na złe samopoczucie. D-6548 został umieszczony z powrotem do swojej celi, gdzie przełamał zabezpieczenia i zabił dwóch członków personelu ochrony. D-6548 został zabity po 30 minutach od ucieczki, jedyne po czym mogliśmy go rozpoznać to uniform personelu klasy D, reszta ciała była █████ ██████. Po godzinie znaleziono Dr.██████ oraz dwóch
żołnierzy w takim samym stanie jak D-6548. Na monitoringu udało ustalić się przebieg przemiany od momentu pisania tego dokumentu wszystkich zarażonych nazywamy podmiotami SCP-PL-XXX-2 a przemienionych SCP-PL-XXX-3.

Dodatek C-233A:
Przesłuchanie Porucznika Adamowicza, który dowodził MFO podczas czyszczenia miasteczka z wszelkich instalacji SCP-PL-XXX-1 SCP-PL-XXX-3 -Zmieniona na polecenie Dr.████.
Log z przesłuchania

Przesłuchiwany: Porucznik Adamowicz
Przesłuchujący: Dr. M███
Wstęp: Przesłuchanie z operacji wyczyszczenia miasteczka z instancji SCP-PL-XXX-1
<Początek logu, dnia 04.06.200█r. Godzina 19:45>
Dr. M███: A więc Poruczniku, czy mógłbyś opisać mi zdarzenia z dnia 04.01.200█r.
Por. Adamowicz:(jąka się) Tak… to było… nie byliśmy na to przygotowani!
Dr. M███: Co przez to rozumiesz Poruczniku?
Por. Adamowicz (Podnosi głos i wstaję z miejsca) Co przez to rozumiem? (krzyczy) To że posłaliście nas na pewną śmierć!!! Tylko jakimś cudem przeżyliśmy
Dr. M███:(Tym samym tonem) Proszę się uspokoić, w innym wypadku zastosujemy środki przymusu.
Por. Adamowicz:(Siada na miejsce) Przepraszam panią, ale to było straszne… żeby zabić jednego, musiałem zużyć połowę amunicji w magazynku.
Dr. M███: Rozumiem, czy możesz mi powiedzieć ile ich było?
Por. Adamowicz: Zbyt wielu! Byli zbyt szybcy!
Dr. M███: Czy możesz dokładniej opisać te istoty?
Por. Adamowicz: (Cały blednie) Na Boga! Proszę nie kaźcie mi sobie tego przypominać! (wpada w panikę) Jak rozszarpują moich ludzi na strzępy!!!
Dr. M███: Proszę się uspokoić, chciałabym zaznaczyć że rodziny zmarłych dostały odszkodowanie.
Por. Adamowicz: (Wpada w histeryczny śmiech) Gówno! To im nie zwróci życia!!! (histeryczny śmiech)
Dr. M███: Proszę się uspokoić, bo będziemy zmuszeni użyć środków przymusu/
Por. Adamowicz: (Śmieje się dalej)
Dr. M███: Zaleca się jak najszybsze podanie Por. Adamowiczowi środek amnezyjny klasy A.
<Koniec logu, dnia 04.06.200█r. Godzina 21:30>
Podsumowanie: Por. Adamowiczowi podano środek amnezyjny klasy A, poczym został przywrócony do służby. Miasteczko zostało zbombardowane, by uniknąć dalszych strat w ludziach. Dnia 25.06.200█r. wysłano odział MFO by pozbyć się ocalałych instancji, misja została zakończona sukcesem. Do opinii publicznej podano że w tym dniu przeprowadzano manewry wojskowe, a wszystkie materiały, które miały temu zaprzeczyć zostały przechwycone przez Agentów i zniszczone.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License