"Dzieła" nephratha

[[tabview]]
[[SC-PL-173]]
Identyfikator podmiotu: SCP-PL-173

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako, że przeniesienie SCP-PL-173 jest niemożliwe, wybudowano wokół niego Ośrodek Badawczy i Zapobiegawczy 21. Obszar w promieniu ███ [km] wokół obiektu jest pustynny niezamieszkały jednak personel znajdujący się w Ośrodku musi zapobiegać wszelkiemu bezpośredniemu kontaktowi lub jego obserwacji osobom nieautoryzowanym.
Personelowi pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wnętrza SCP-PL-173-1, chyba że w wypadku jego krytycznego naruszenia lub eksperymentu zatwierdzonego przez ██ ████

Opis: SCP-PL-173 składa się z trzech elementów: kamiennej budowli (SCP-PL-173-1), naczynia przypominającego misę (SCP-PL-173-2) oraz bytu humanoidalnego (SCP-PL-173-3)

SCP-PL-173-1 to budowla wzniesiona z niezidentyfikowanego typu kamienia. Styl architektoniczny jest niemożliwy do powiązania z żadną znaną cywilizacją. Powstanie datowane jest na ok. 6500 r. p.n.e.
Obiekt ma kształt prostopadłościanu o wymiarach: 5,5 [m] wysokości, 7 [m] szerokości i 20 [m] długości]. Wejście do obiektu zamknięte jest wrotami wykonanymi z materiału przypominającego brąz, o wysokości 4 [m] i szerokości 3 [m]. Nad wrotami znajdują się inskrypcje w nieznanym języku [Uaktualniono- patrz: Dodatek 173-2] oraz prymitywna rzeźba przedstawiająca humanoidalną postać, w miejscu głowy posiadającą obiekt przypominający serce. Wnętrze obiektu to prosty korytarz, po bokach którego znajduje się rząd kolumn, rowy i śluzy. Na końcu korytarza znajduje się mały basen o wysokości ok. 0,5 [m] wypełniony nieznaną czarną substancją i kamienny ołtarz, na którym zlokalizowany jest SCP-PL-173-2.
Przekroczenie przez człowieka granicy między Obszarem Badawczym a SCP-PL-173-1 w 40 [%] spowoduje materializację SCP-PL-173-3 w losowym miejscu wewnątrz obiektu i zamknięcie się jego "wrót".
Wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu sugeruje, że pełnił funkcję świątyni lub innej budowli sakralnej nieznanego dotąd ludu lub cywilizacji.

SCP-PL-173-2 to naczynie przypominające misę o średnicy 40 [cm] wykonane z granitu. Na obiekcie wyryte są inskrypcje identyczne do tych znajdujących się ponad wrotami SCP-PL-173-1. Waga podmiotu uniemożliwia jego relokację. Bezpośredni kontakt człowieka z SCP-PL-173-2 powoduje natychmiastowe zmaterializowanie się
SCP-PL-173-3 wewnątrz basenu z czarną substancją i zamknięcie się wrót SCP-PL-173-1.

SCP-PL-173-3 to szczupła kobieta niemożliwa do zakwalifikowania do jakiejkolwiek grupy etnicznej, o wysokości ok. 1,85 [m] ubrana w długą, nieprześwitującą białą suknię. Podmiot posiada długie, czarne włosy i bladą cerę. SCP-PL-173-3 nosi maskę z nieznanego materiału zakrywającą całą przednią część twarzy. Maska przedstawia ludzką czaszkę bez żuchwy i otworu nosowego, z długimi ponad normę kłami i byczymy rogami wyrastającymi z boków kości czołowej. Zaobserwowano, ze podczas "pożywiania się" podmiot wysuwa spod maski nienaturalnie długi język.

SCP-PL-173-3 po zmaterializowaniu stanie w bezruchu w stronę osoby wkraczającej na teren
SCP-PL-173-1 lub wchodzącej w kontakt z SCP-PL-173-2. Ofiara po kilku sekundach zostanie sparaliżowana i odczuje nieodpartą chęć kontaktu z SCP-PL-173-3 po czym paraliż ustąpi a ofiara zacznie kierować się w stronę podmiotu. Gdy znajdzie się w odległości ok. 1,5 [m] od podmiotu zacznie na wszelkie możliwe próbować spowodować jak największy ubytek własnej krwii gryząc i raniąc swoje żyły oraz inne naczynia krwionośne doprowadzając do zgonu na skutek wykrwawienia. Następne SCP-PL-173-3 wysunie spod maski swój "język" i zacznie spijać krew z ciała ofiary po czym wróci do SCP-PL-173-2 i zacznie zwracać do niego część krwii, która w niewytłumaczalny sposób zacznie spływać do rowów wewnątrz SCP-PL-173-1 śluzami. SCP-PL-173-3 wróci następnie do basenu z czarną substancją i zacznie się w nim zapadać aż do całkowitego zniknięcia podmiotu.
W przypadku wejścia do obiektu liczby ludzi większej niż 1, SCP-PL-173-3 sparaliżuje wszystkich obecnych, ale pożywi się wszystkimi oprócz ostatniej osoby, która weszła na teren obiektu. Po tym paraliż ostatniej osoby ustąpi i będzie można nawiązać względnie bezpieczny kontakt z SCP-PL-173-3.

Próby zbadania w jaki sposób istota o wysokości SCP-PL-173-3 zapada się całkowicie w tak małym basenie nie przyniosły rezultatów.

Dodatek 173-1: Po obserwacjach poczynionych za pomocą monitoringu podczas kontaktów personelu klasy D z SCP-PL-173-3 stwierdza się, że podmiot potrafi zmieniać swoje położenie nie poruszając jednocześnie żadną częścią swojego ciała. Sposób w jaki to robi pozostaje nieznany
Dodatek 173-2: Na podstawie kamiennej tablicy, odnalezionej ██ kilometrów [km] od obiektu w ruinach budowli przypominającej stylem SCP-PL-173-1, zawierającej tłumaczenie części glifów zawartych w inskrypcji nad wrotami obiektu na staroegipski a następnie przetłumaczone na grekę udało się odszyfrować główną część wspomnianej inskrypcji: "Wejdź dziecię, posiłek czeka".
Ze względu na brak podobieństwa wspomnianych glifów do żadnych znanych wcześniej oraz biorąc pod uwagę datowanie powstania SCP-PL-173-1 stwierdzono, że należą one do nieznanej wcześniej cywilizacji starszej od sumeryjskiej, chińskiej czy Indusu.
Dodatek 173-3:SCP-PL-173 zostało odkryte w 19██ r. przez grupę agentów Fundacji wysłanych na teren █████ w celu zabezpieczenia i przechwycenia SCP-PL-███. SCP-PL-173-1 było wówczas w 78 [%] zagrzebane pod piaskiem, z całkowicie odsłoniętą częścią frontową. Kontakt agentów z SCP-PL-173-1 zakończył się liczbą ich zgonów w ilości █ oraz niepowodzeniem operacji zabezpieczenia SCP-███. Z misji powróciło █ agentów, w tym jeden mający uprzednio kontakt z SCP-PL-173-1.
Przesłuchanie agenta zaowocowało odkryciem zdolności SCP-PL-173-3 do komunikacji w co najmniej dwóch [2] językach. Agent doniósł, że słyszał szepty, których źródłem zdawało się być SCP-PL-173-3.
Na tej podstawie podjęto decyzję o próbie przesłuchania SCP-PL-173-3.

Przesłuchiwany: SCP-PL-173-3

Przesłuchujący: Dr. Rran

Wstęp: Przesłuchanie przeprowadzono przy udziale ██ przedstawicieli personelu klasy D, którzy weszli w bezpośredni kontakt z SCP-PL-173-2 w celu zmaterializowania się SCP-PL-173-3. Dr.Rran jako ostatni weszedł na teren SCP-PL-173-1 Podmiot po zmaterializowaniu się spowodował paraliż wszystkich obecnych, w tym Dr. Rran, jednak zgodnie z przewidywaniami pożywił się wszystkimi obecnymi poza ostatnią osobą, która weszła na teren SCP-PL-173-1 po czym stanął przy SCP-PL-173-2. Całość przesłuchania nagrana została przez mikrofon w posiadaniu Dr. Rran'a

<Początek logu, (opcjonalna informacja o czasie)>

Przesłuchujący: Witam. Nazywam się Dr. Rran. Chciałbym zadać ci kilka pytań.
Podmiot szepcze w nieznanym języku
Przesłuchujący: CHCIAŁBYM zadać ci kilka pytań
SCP-PL-173-3: (szepcze coraz głośniej) Ssłyszałam (znowu szepcze)
Przesłuchujący: Dobrze. Więc kim jesteś?
Podmiot szepcze, po chwili jednak milknie i głośno wypowiada słowo:
SCP-PL-173-3: Klzul
Przesłuchujący: Ehmm, Klzul? To twoje imię?
Podmiot zaczyna szybko szeptać, dalej nie odpowiadając na pytanie
Przesłuchujący:Dobrze. Skąd pochodzisz?
Podmiot przestaje szeptać
SCP-PL-173-3: Dom…tak dawno…zagrzebany…oni.
Przesłuchujący:To miejsce to twój dom?
SCP-PL-173-3: Taak…i nie. To nowy dom…ale i o nim moje dzieci zapomniały
Przesłuchujący: Więc co się stało z twoim starym domem
SCP-PL-173-3:Oni…zabrali…krew…ostrze…kamienny grobowiec…
Przesłuchujący:Kim są ci oni?
Podmiot zdaje się być wzburzony
SCP-PL-173-3: Zdraajcy…zabili dzieci…dali to
Przesłuchujący: A więc miałaś dzieci?
Czerwony płyn zaczyna ściekać po masce podmiotu
SCP-PL-173-3: Stare przepadły…nowe zapomniały…
Podmiot znów szepcze
Przesłuchujący:Kim są…
Podmiot nagle przestaje szeptać
SCP-PL-173-3: Oodejdź
Wrota SCP-PL-173-1 nagle się otwierają. Szepty SCP-PL-173-3 nasilają się. SCP-PL-173-3 zdaje się żądać opuszczenia obiektu przez przesłuchującego. Dr. Rran opuszcza teren SCP-PL-173-1. Wrota obiektu zatrzaskują się
<Koniec logu>

Podsumowanie: Po przeprowadzeniu przesłuchania wrota SCP-PL-173-1 były niemożliwe do otwarcia przez następne 36 godzin [h]

[[/tab]]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License