Photoshop rzeczywistości

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-X

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjane Czynności Przechowawcze: SCP-PL-X jest przechowywany na twardym dysku komputera marki ████ w bloku wschodnim ośrodka 15. Komputer trzymany jest w przechowalni o wymiarach 4m na 4m na 2m. Wejścia do przechowalni ma pilnować jeden strażnik uzbrojony w pistolet, gaz pieprzowy, pałkę policyją i paralizator. Do obiektu mogą się dostać jedynie naukowcy z kartą dostępu poziomu 3 wzwyż wraz z krótkim opisem eksperymentu jaki będą przeprowadzać. Podczas badań zaleca się używać okularów z filtrem UV. W związku z anormalnym działaniem podmiotu kategorycznie zabrania się przebywania w pobliżu obiektu Dr Bright'owi.

Opis: SCP-PL-X jest programem do tworzenia i edycji grafiki stylistycznie praktycznie nieróżniącym się od popularnego Adobe Photoshop. Jedyne różnice występują w nazwie, która brzmi "Reality Photoshop" oraz loga aplikacji, w której cechą wyróżniającą od loga Adobe Photoshop jest litera "r" w indeksie górnym. Nie da się w żaden sposób ingerować w kod źródłowy obietu, przenieść go na inne urządzenie, odinstalować z komputera przechowującego, ani skopiować go na nim. Podmiot działa praktycznie jak Photoshop z tą różnicą, że zamiast edytować zdjęcia, edytuje rzeczywistość przedstawioną na grafice. Po zakończonej edycji danej grafiki należy zapisać postępy pracy za pomocą przycisku "zapisz" w zakładce "plik", bądź użyć skrótu klawiszowego Ctrl+S. Wtedy w miejscu przedstawionym na zdjęciu dochodzi do bardzo jasnego rozbłyku światła UV. Zjawisko trwa ok. 2 sekundy po czym światło znika, a miejsce zaczyna wyglądać tak jak grafika po edycji w podmiocie. Badania nad zmodyfkiowanymi obiektami dowodzą, że są one w pełni materialne.

Dodatek: 1. Przez czas i zasoby potrzebne do nauki obsługi nad podmiotem naukowcy przydzieleni do SCP-PL-X jednogłośnie zdecydowali się nad pozyskaniem doświadczonego grafika z zewnątrz. Został on pozyskany dwa dni po decyzji z pomocą ███████ ██████████████. Następnie został on szczegółowo przebadany pod kątem lojalności wobec fundacji oraz zdrowia psychicznego. Grafik został poddany obserwacji do momentu uzyskania pełnego zaufania fundacji. W przypadku zachownia znacząco odbiegającego od normy należy zaaplikować środek amnezyjny klasy zależącej od czasu pobytu w placówce i dostarczyć do jego domu. Po utracie grafika należy pozyskać następnego.

Dziennik eksperymentów:

Eksperyment SCP-PL-X-01:
1. Wykonano zdjęcie podmiotu
2. Plik graficzny został dostarczony do podmiotu.
3. Grafik dostał polecenie wklejenia resoraka na zdjęcie pokoju testowego.
4. Grafik wykonał zapis.
5. W pokoju testowym nastąpił impuls światła UV trwający 2 sekundy.
6. W pokoju testowym pojawił się czerwony resorak taki jaki został wklejony w edytorze.
Po wykonaniu kilku testów nie znaleziono żadnych niezgodności z isniejącym modelem resoraka.

Eksperyment SCP-PL-X-02:
1. Do pokoju testowego została prowadzona cegła ze specjalnym oznaczeniem.
2. Wykonano zdjęcie.
3. Plik graficzny został dostarczony do podmiotu.
4. Polecono grafikowi wymazać cegłę ze zdjęcia.
5. Grafik wykonał zapis.
6. W pokoju testowym nastąpił impuls światła UV trwający 2 sekundy.
7. Cegły nie było w pokoju.
Po zbadaniu miejsca wcześniejszego przebywania cegły nie znaleziono żadnego śladu. Po ███ poszukiwań zrezygnowano z dalszej obławy. Obiekt uznano za zaginiony.
Dopisek Dr ███: Po tym eksperymencie podmiot pokazał, że jest zdolny do wymazywania obiektów z rzeczywistości. Ta umiejętność jest zbyt niebezpieczna. Wnoszę wniosek o zmienienie klasy podmiotu na Euclid.
Wniosek wciąż jest rozpatrywany przez radę O5.

Eksperyment SCP-PL-X-03:
1. Do pokoju testowego wprowadzono aluminiowy sześcian o wymiarach 2cm na 2cm na 2cm.
2. Wykonano zdjęcie.
3. Plik graficzny został dostarczony do podmiotu.
4. Polecono grafikowi powiękrzyć sześcian 10 razy.
5. Grafik wykonał zapis.
6. W pokoju testowym nastąpił impuls światła UV trwający 2 sekundy.
7. W pokoju testowym znaleziono aluminiowy sześcian o wymiarach 20cm na 20cm.
Po zbadaniu obiektu okazało się, że ma taką samą gęstość jak sześcian kontrolny.

Eksperyment SCP-PL-X-04:
1. Do pokoju testowego wprowadzono aluminiową kulkę o średnicy 5cm.
2. Wykonano zdjęcie.
3. Plik graficzny został dostarczony do podmiotu.
4. Polecono grafikowi uformować obiekt wedle uznania.
5. Grafik wykonał zapis.
6. W pokoju testowym nastąpił impuls światła UV trwający 2 sekundy.
7. W pokoju testowym znaleziono aluminiowy obiekt o falicznym krztałcie o wysokości ok. 1m.
Dopisek Dr ████: Bardzo śmieszne ██████. Dr Bright byłby z ciebie dumny. Następnym razem pomyśl dwa razy zanim się do tego zabierzesz.

Eksperyment SCP-PL-X-05:
1. Do pokoju testowego prowadzono obiekt D-562.
2. Wykonano zdjęcie.
3. Plik graficzny został dostarczony do podmiotu.
4. Polecono grafikowi usunąć D-562 ramię.
5. Grafik po dosyć długim wachaniu wykonał polecenie.
6. Grafik wykonał zapis.
7. W pokoju testowym nastąpił impuls światła UV trwający 2 sekundy.
8. D-562 zaczął jęczeć z bólu. Po wejściu do pokoju testowego zaobserwowano plamę krwi wyciekającej z rany w miejscu łączenia barku z ramieniem. D-562 wkrótce zemdlał z powodu utraty krwi. Ranę poddano badaniom. Nie wykryto śladów cięcia ani rozrywania. Rana była nieprawdopodobnie gładka. Po incydencie D-562 został poddany terminacji.
Dopisek Dr █████: Wiem, że D-562 był seryjnym mordercą, ale to nadal jest okrutne. Wnoszę o zaprzestanie testów na ludziach.
Wniosek został rozpatrzony negatywnie przez radę O5.
Dopisek O5-█: Eksperymenty nad SCP-PL-X będą się odbywać z większą rozwagą niż wcześniej. Będą się odbywać na zwierzętach. Eksperymenty na ludziach będą jednak kontynuowane ze względu na szansę postępu w zakresie ulepszenia gatunku ludzkiego. Będą one się odbywać jednak rzadko ze względu na nacisk Komitetu ds. Etyki.

Eksperyment SCP-PL-X-06
1. Do pokoju testowego wprowadzono białą mysz laboratoryjną.
2. Wykonano zdjęcie.
3. Plik graficzny został dostarczony do podmiotu.
4. Polecono grafikowi zmienić kolor futra.
5. Grafik wykonał zapis.
6. W pokoju testowym nastąpił impuls światła UV trwający 2 sekundy.
7. Mysz zmieniła kolor futra na fioletowy.
Po zbadaniu myszy wykryto nieznany wcześniej pigment, który zabarwił futro na kolor fioletowy. Trwają dalsze badania. Mysz zaklasyfikowano jako SCP-PL-X-A i poddano dalszym obserwacjom.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License