Identyfikator podmiotu: SCP-PL-170

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-170 musi stale znajdować się w odległości co najmniej 20 [km] 50 [km] od miejsc zamieszkanych przez ludność cywilną.

Obiekt musi być przechowywany na środku pomieszczenia o dowolnych wymiarach. Ściany i drzwi przechowalni SCP-PL-170 muszą być dźwiękoszczelne, a kamery wewnątrz przechowalni nie mogą rejestrować dźwięku( powyższe środki bezpieczeństwa okazały się nieskuteczne). W przechowalni podmiotu muszą znajdować się 4 kamery umieszczone po przeciwnych stronach pomieszczenia.

Kamery mogą rejestrować obraz wyłącznie w podczerwieni. Zabrania się oglądania zdjęć lub nagrań podmiotu niewykonanych w podczerwieni przez pracowników klasy wyższej niż D.

Drzwi przechowalni SCP-PL-170 muszą być zabezpieczone zamkiem szyfrowym oraz pilnowane przez 3 uzbrojonych strażników. Strażnicy przechowalni muszą codziennie odbywać sesje z psychologiem pod kątem rozpoznania wpływu podmiotu. Kod do zamka musi być znany i podawany tylko przez wyznaczonego do tego pracownika z upoważnieniem poziomu 4 znajdującemu się w innej placówce, określanemu mianem nadzorcy. Kod musi być zmieniany codziennie.

Dostęp do podmiotu mogą uzyskać( za zgodą nadzorcy) pracownicy z upoważnieniem poziomu 3 i wyższego. Kontakt wzrokowy z podmiotem mogą utrzymywać wyznaczeni pracownicy klasy D.

Opis: SCP-PL-170 to diament o wymiarach 20 [cm] x 12 [cm] x 10 [cm] i wadze 1242 [g]. Swoim rozmiarem przewyższa nawet( oficjalnie uznawany za największy i najczystszy w historii) diament Cullinan.

Każda osoba, która spojrzy na podmiot lub jego zdjęcie odczuje znaczną potrzebę nawiązania z nim kontaktu fizycznego( w przypadku nagrań i zdjęć wykonanych w podczerwieni efekt ten nie występuje). Gdy do tego dojdzie, obiekt zacznie wpływać na tę osobę( nie ma znaczenia późniejsza odległość między tą osobą a SCP-PL-170 ), od teraz określanej mianem SCP-PL-170-01. "Sugestie'' podmiotu sprawią, że podejmowane przez SCP-PL-170-01 decyzje i działania zapewnią mu sukces w interesującej go dziedzinie.

Po upłynięciu od 1 tygodnia do 15 lat( w każdym przypadku ten okres jest inny) SCP-PL-170-01 stwierdzi, że nie potrzebuje już pomocy SCP-PL-170 i chcąc to sobie udowodnić przestanie reagować na ''sugestie'' obiektu. Działanie to najprawdopodobniej zakończy się znaczną ilością niepowodzeń, co w większości sytuacji doprowadzi do samobójstwa SCP-PL-170-01. Jak dotąd wszelkie próby powstrzymania SCP-PL-170-01 od samobójstwa gdy już się na nie zdecydował kończyły się niepowodzeniem.

Notatka: Próbowaliśmy wszystkiego. Jeden z nich po prostu zatrzymał się i przestał oddychać. Nie wiem czy dalsze próby mają jakikolwiek sens.

Podmiot potrafi emitować fale dźwiękowe w promieniu około 10 kilometrów 30 kilometrów
od swojej pozycji, które w ciągu kilku dni( potrzebny czas jest zależny od siły psychicznej danej osoby) wywołują efekt identyczny jak w sytuacji nawiązania z SCP-PL-170 kontaktu wzrokowego. Obiekt najprawdopodobniej ma kontrolę nad tymi falami, ponieważ są one słyszane wyłącznie przez wybrane osoby. Wysunięto hipotezę, iż obiekt może posiadać świadomość, ponieważ fale te były słyszane głównie przez pracowników o poziomie upoważnienia umożliwiającym dostęp do przechowalni SCP-PL-170. Po wprowadzeniu nadzorcy i zamku szyfrowego fale w większości zaprzestały manifestacji.

Pozyskanie: Podmiot został pozyskany 30 kwietnia 1945 roku przez agenta █████████ ██████, działającego w Berlinie( Niemcy) pod przykrywką jako █████ ██████. Do pozyskania doszło w tzw. Führerbunker. Agent od dłuższego czasu próbował wykraść SCP-PL-170. Podczas pozyskania doszło do strzelaniny, w której zginęli Adolf Hitler oraz Ewa Braun. Agentowi udało się upozorować samobójstwo, natomiast fundacja przekupiła rosyjskich śledczych oraz utworzyła teorie spiskowe mające odwieść innych od spekulacji nad możliwością zamordowania Adolfa Hitlera i Ewy Braun.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License