Firia

Witaj w mojej piaskownicy, podróżniku! o/
Tutaj znajdziesz moje prace.

SCP-PL-159 — Czytająca z krwi

ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-159

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-159 obecnie rezyduje w Ośrodku 14 w Polsce. Dostęp do przechowalni ograniczony jest do personelu z upoważnieniem poziomu 3. Przechowalnia obiektu jest wyposażona w biurko, krzesło, łózko szpitalne z pasami unieruchamiającymi oraz jedną kamerę bezpieczeństwa w celu jego stałego monitoringu. W przechowalni nie powinny znajdować się żadne niebezpieczne narzędzia lub potencjalnie niebezpieczne (takie jak np. długopisy lub ołówki). Do przechowalni mogą być dostarczane flamastry oraz kartki. Zezwala się istocie na korzystanie z nich w celu przeprowadzenia testów psychologicznych lub poczynienia rożnych notatek opisujących jej stan. Zezwala się także na pisanie wierszy i opowiadań lub rysowanie. Jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia testów można udostępnić komputer bez połączenia z internetem. SCP-PL-159 pozwala się na opuszczanie przechowalni i poruszanie się po ośrodku pod nadzorem dr. Robakowskiego, gdy istota nie wykazuje żadnych objawów chorób psychicznych.

Podmiot musi zostać poddany przynajmniej raz dziennie standardowym badaniom krwi oraz badaniom psychologicznym. W sytuacji, gdy SCP-PL-159 zaczyna przejawiać jakiekolwiek objawy chorób psychicznych, musi zostać przydzielony do niego przynajmniej jeden strażnik po odbytym kursie pierwszej pomocy, wyposażony w apteczkę. Niezbędne w takich sytuacjach jest terapia psychiatryczna i testy pod kątem ustąpienia objawów. Jeśli obiekt nie reaguje na terapie lub wykazuje zaostrzenie objawów, musi zostać unieruchomiony przez przypięcie do łóżka w przechowalni lub ubrany w kaftan bezpieczeństwa. Powinno się powiadomić o tym dr. Robakowskiego, który zaleci podanie środków uspakajających lub odpowiednich preparatów amnezyjnych. Nie należy dopuścić, by istota wyrządziła sobie krzywdę.

Wszelkie testy z użyciem SCP-PL-159 muszą być zatwierdzone i przeprowadzane pod nadzorem dr Robakowskiego, przynajmniej jednego psychiatry oraz członka personelu medycznego. Na dwa dni przed i dwa tygodnie po eksperymentach należy przeprowadzać szeroko pojęte badania psychologiczne i psychiatryczne. W trakcie eksperymentów istota powinna być przywiązana do łóżka lub ubrana w kaftan bezpieczeństwa do czasu, gdy nie zostanie stwierdzona jej stabilność psychiczna. Przez czas trwania eksperymentów i przynajmniej dwa tygodnie po ich zakończeniu badania krwi powinny być wykonywane 3 razy dziennie.

Opis: SCP-PL-159 to humanoid, kobieta rasy kaukaskiej, znana wcześniej jako Anna Wich. Urodzona 12.09.1987r we ████████ w Polsce. Istota waży 65 kg, ma 156 cm wzrostu, ciemne, kręcone włosy i zielone oczy. Stwierdzono krótkowzroczność -3,5 dioptrii. Skóra obiektu ma tendencje do bliznowacenia. Blizny rożnego rodzaju i pochodzenia pokrywają całą skórę, ale najwięcej jest ich na przedramionach, nadgarstkach oraz udach. Podmiot choruje na anemie i z tego powodu musi być pod stałą opieką medyczną.

Stan psychiczny SCP-PL-159 często ulega zmianie (prawdopodobnie cierpi na zaburzenie afektywne dwubiegunowe lub zespól stresu pourazowego) zależy od wykorzystania jego anomalnych umiejętności. Istota cierpi na zaburzenia pamięci oraz dysmorfofobię i wydaje się to być jej naturalnym stanem, choć na stopień nasilenia objawów wpływa wykorzystywanie jego umiejętności. Krótko po eksperymentach podmiot wykazuje oznaki apatii mimo nadwrażliwości na bodźce. Istota może też doznać stresu pourazowego w wyniku przejęcia drastycznych wspomnień lub przejąć samą chorobę psychiczną. Przejmowanie kolejnych wspomnień może zniwelować objawy niektórych chorób psychicznych, jednak częściej zauważane jest pogłębienie objawów. Objawy przejętych chorób psychicznych mogą też zostać złagodzone, a czasem całkowicie zniwelowane, odpowiednim dawkowaniem preparatów amnezyjnych, ale ich podawanie wiąże się z ryzykiem pogłębienia dysmorfofobii i amnezji oraz do wystąpienia depresji. W skrajnych przypadkach pogorszenia stanu psychicznego podmiotu, może on próbować popełnić samobójstwo. Istota czasem odmawia testów ze względu na swój zły stan emocjonalny.

Anomalne właściwości podmiotu aktywują się po dostaniu się krwi innej osoby do krwiobiegu obiektu. SCP-PL-159 wykazuje znajomość myśli, emocji, wspomnień i wiedzy tego człowieka, ale tylko do momentu, w którym krew została pobrana z jego krwiobiegu. Obiekt wykazuje taką znajomość, nawet jeśli dana osoba nie żyje lub czasem, gdy nie pamięta danych wydarzeń lub nie jest ich świadoma. W niektórych przypadkach zdarza się, że podmiot w ten sposób przejmuje umiejętności lub cechy.

Nieznane jest jak ilość krwi i jej jakość wpływają na zdolności anomalne istoty, ale wiadome jest, że obiekt łatwiej przyswaja informacje podczas snu.

Pozyskanie: Anna Wich była młodszą naukowiec w Ośrodku 14. Fundacja zwerbowała ją, gdy była na studiach. Uwagę zwróciła jej nieprzeciętna wiedza w dziedzinie botaniki oraz otwartość umysłu. Zaproponowano jej współpracę, na co ta się zgodziła. Pracowała przy badaniu próbek biologicznych oraz jako personel medyczny. Naukowiec nie wykazywała zdolności anomalnych przez 4 lata pracy w Fundacji.

Dnia ██.██.████ r. brała udział w wypadku samochodowym. Została przewieziona do Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, a jej stan oceniano na krytyczny. Poddano ją szeregu zabiegów ratujących życie, w tym transfuzji krwi. Po odzyskaniu przez nią świadomości wykazywała oznaki szoku spowodowanego zdarzeniem oraz znacznej amnezji. Nie pamiętała wypadku oraz nie znała swoich danych, ale zaczęła się utożsamiać i wykazywać dużą wiedzę na temat życia kobiety, której krew została użyta do transfuzji. Pracownicy Fundacji uznali to za zdolności anomalne i zgłosili to dyrektorowi Ośrodka 14, w którym Wich ówcześnie pracowała. Fundacja zdecydowała na natychmiastowe zabezpieczenie podmiotu. Szczegóły dostępne są w Logu przesłuchania PL-159-01.


Szkice

ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-181

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-181 powinien być przechowywany w gablocie wykonanej ze szkła hartowanego, umieszczony na czterech drewnianych podpórkach przymocowanych do

scp pl 181 powinien byc umieszczony na czterech drewnianych podpukkach w gablocie wykonanej ze szkla hartowanego. Musi ona znajdowac sie na stabilnym podlozu oraz zostac zabezpieczona przed uszkodzeniem. W razie uszkodzenia gabloty nalezy zabezpieczyc obiekt w podobny sposob chroniac go przed uszkodzeniem mechanicxnym. Gablota z scp pl 181 ma znajdowac sie w biorze przydzielonego do badania obiektu badacza.

Opis: Jest to papierowy samolot wykonany techniką origami na podstawie popularnego szablonu "Glider #2". Papier uzyty do wykonania samolotu to prawdopodobnie kartka z zeszytu ucznia pierwszej lub drugiej klasy szkoly podstawowej. Zostala wyrwana, na co wskazuje jedna postrzepiona krawędź kartki, z zeszytu formatu A5 w „trzy linie”, w ktorym linie występują co 5 mm i nie są identyczne: na przemian są dwie grubsze, różowe i jedna cieńsza, niebieska. Nie udało sie odnalezc zeszytu z ktorego zostala wyrwana.
W chwili pisania raportu, po bokach samolotu, z obu stron widnieja liczby 373 zapisane niebieskim atramentem, a prawe skrzydlo samolotu jest uszkodznone (zgniecione).
Anomalna wlasciwoscia obiektu jest pojawianie sie na nim oznaczen roznych typow samolotow pasazerskich. Oznaczenia na samolocie obejmuja:
Model samolotu
Nazwa Linii lotniczych
Numer seryjny samolotu
Nazwa wlasna samolotu
Numer lotu
Trasa rejsu(państwa lub miasta w ich orginalnych jezykach lub jezyku angielskim)
Międzynarodowy kod samolotowy.
Zaobserwowano pojawienie sie maksymalnie trzech oznaczen na raz, ale w ponad polowie przypadkow obserwowana jest tylko jedno oznaczenie.
Gdy oznaczenie zostanie zaobserwowane samolot zostanie samoistnie uszkodzony. Uszkodzenia te beda odpowiadac uszkodzeniom samolotu pasarzerskiemu o takich oznaczeniach jak na papierowym samolocie. W 20% przypadkow oznaczenia na samolocie pojawily sie bez jakichkolwiek uszkodzen.

[[footnoteblock]]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License