Raidman

Identyfikator podmiotu: SCP-5481

Klasa podmiotu: Euclid

Poziom zagrożenia: Niebieski

Specjalne Czynności Przechowawcze: W związku z brakiem możliwości przeniesienia SCP-5481, wokół podmiotu wybudowana została Strefa-548. Strefa-548 zamieszkiwana jest przez siły obronne przygotowane do zajmowania się zagrożeniami powstałymi w wyniku badań nad SCP-5481 oraz ochrony badaczy pracujących nad obiektem i jego właściwościami. Do powyższej strefy mają być dostarczani pracownicy Klasy D, którzy są niezbędni do przeprowadzania kolejnych badań nad obiektem, jednakże taka operacja musi być wcześniej zatwierdzona przez osobę nadzorującą. Dla własnego bezpieczeństwa, żaden pracownik placówki nie może nigdy zbliżać się do SCP-5481 bez asysty przynajmniej dwóch ochroniarzy, uzbrojonych w szybkostrzelną broń wielolufową lub granatniki. W samym środku strefy znajduje się wyizolowana komora jaskini, zabezpieczona drzwiami z kwasoodpornej stali o grubości 1 m, które zabezpieczają obiekt. Każda próba nieautoryzowanego wejścia przez kogokolwiek musi zostać zakończona terminacją.

Opis: SCP-5481 to rzymska fontanna wykonana z marmuru o wysokości 234 cm w najwyższym, centralnym punkcie. Sam obiekt znajduje się w największej komorze. Podłoga pomieszczenia ma kształt elipsy o wymiarach 15 x 20 m, a ściany oraz sufit są wykonane z wygładzonego dolomitu. Do tej komory prowadzi tylko jedno wejście, które zostało zamknięte za pomocą stalowych drzwi, po jednym z eksperymentów zmienionych na kwasoodporne. Cała konstrukcja znajduje się w kompleksie jaskiń w pobliżu miejscowości [USUNIĘTO], Włochy. Pochodzenie ani historia obiektu nie są znane.

Fontanna znajduje się na małym wyniesieniu, a wokół niego roztacza się mały akwen z cieczą w ciemnobordowym kolorze. Skład cieczy to w 45% woda, 45% to czerwona substancja organiczna dotąd nieznana ludzkości, która najprawdopodobniej pochodzi z samej fontanny, a 10% to zanieczyszczenia, w tym cząstki stałe. Do fontanny prowadzi jedna ścieżka wyniesiona ponad taflę ciemnej mazi. Wokół akwenu, tuż przy samej ścianie, narysowany jest czerwony owal. Linia go tworząca ma grubość 5 cm, a badania wykazały, że do namalowania tego kształtu została użyta ludzka krew.

W rzucie z góry fontanna ma kształt koła o promieniu 140 cm; na jej obrzeżu (murku), znajdują się cztery, równo rozmieszczone posągi rzymskiej bogini Fortuny, a każdy z nich jest wyposażony w inny jej atrybut. Posągi zwrócone są twarzą na zewnątrz fontanny, zgodnie z głównymi kierunkami geograficznymi. Wyposażenie każdej z rzeźb: strona północna – róg obfitości; strona zachodnia – ster; strona południowa – brak przedmiotu w rękach, zawiązane oczy; strona wschodnia – koło. W samym środku fontanny znajduje się monument, na którego czterech bokach znajdują się cztery tablice z opisami po łacinie.
Treść opisów po przetłumaczeniu:
strona północna –

„śmiałych Fortuna wspiera”

strona zachodnia –

„Fortuna boi się odważnych i uciska bojaźliwych”

strona południowa –

„Fortuna jest ślepa i ślepymi czyni swoich wybranych”

strona wschodnia –

„Fortuna wspiera stanowczych – znajdziesz to, czego się spodziewasz”.

Sama fontanna zawiera czerwoną ciecz organiczną nieznanego pochodzenia, taką samą, jaka w rozcieńczonym stanie znajduje się wokół fontanny. Płyn nie posiada żadnych właściwości anomalnych, jednakże po jego wypiciu jeden z posągów fontanny zaczyna się obracać w kierunku jej środka, po czym następuje jasny rozbłysk światła, dochodzący z samego użytkownika. W jego trakcie zachodzi wybrana przez SCP-5481 modyfikacja w ciele lub umyśle pijącego – w zależności od tego, który z posągów się obróci, mają one różny efekt. Nie jest do końca wyjaśnione, na jakiej podstawie obiekt dokonuje przemian i w jaki sposób je robi ani jakie czynniki powodują obrót poszczególnego z posągów. Badania nad składem chemicznym oraz właściwościami płynu są nieustannie prowadzone. Wszystkie eksperymenty z użyciem SCP-5481 muszą odbywać się zgodnie z ustaloną procedurą standardową. Logi z przeprowadzonych testów, jak i również raport z incydentu, znajdują się w kolejnych dodatkach do tego raportu.

Dodatek 1: Procedura standardowa

Dokument ten przedstawia wszystkie czynności, jakie muszą zostać wykonane, aby eksperyment mógł być poprawnie przeprowadzony.
1) Pracownik klasy D (lub inna osoba, który zgodziła się poddać eksperymentowi) musi zostać doprowadzony do pokoju przesłuchań, gdzie zostanie sporządzony dokładny wywiad psychologiczny i psychiatryczny. W przypadku ewentualnych eksperymentów na zwierzętach należy odnotować każde zachowanie/cechę fizyczną obiektu odbiegającą od normy przed rozpoczęciem badań. W przypadku badań przy użyciu innych obiektów SCP (po otrzymaniu zgody od Rady O5) należy wzmocnić kontyngent ochronny Strefy - 548 na czas eksperymentu.
2) Obiekt testowy musi zostać doprowadzony do głównej komory jaskini w obecności przynajmniej dwóch pracowników ochrony, uzbrojonych w broń wielolufową lub granatniki. Obiekt musi zostać wyposażony w naczynie o objętości min. 100 ml, aby mógł nabrać płynu w celu jego wypicia.
3) Pracownicy ochrony wchodzą wraz z obiektem testowym do komory. Zostają oni jednak przy wejściu, a obiekt ma podążać w stronę fontanny. Od momentu wejścia całe zdarzenie musi być monitorowane za pomocą przynajmniej dwóch kamer, umiejscowionych w przeciwległych częściach komory.
4) Obiekt testowy ma zanurzyć kubek w płynie znajdującym się wewnątrz fontanny oraz wypić pobraną w ten sposób ciecz, nie opuszczając przy tym obszaru zaznaczonego czerwonym owalem.
5) Po błysku światła, który nastąpi zaraz po konsumpcji płynu, pracownicy ochrony muszą jak najszybciej przechwycić obiekt i doprowadzić go do pokoju przesłuchań, gdzie powtórnie zostaną przeprowadzone wywiady i wstępne badania medyczne. Jeśli po wykonaniu eksperymentu, obiekt stanie się agresywny i nie będzie współpracować, należy wykonać szybką terminację obiektu, jednakże pracownicy ochrony mają dokonać wszelkich starań, aby obiekt żywy dotarł do pokoju przesłuchań.
6) W razie konieczności obiekt testowy może zostać przesłuchany w ambulatorium, o ile zajdzie taka potrzeba.

Dodatek 2: Opis instancji SCP-5481-1

Podczas jednego z eksperymentów przeprowadzanych przez dr [USUNIĘTO] przy pomocy pracowników klasy D, z brunatnej mazi wyłoniły się trzy instancje SCP-5481-1. Każda z nich była zbudowana właśnie z tego płynu, miała około 2 m wysokości, humanoidalny, choć bardzo wychudzony, kształt i była bardzo agresywna wobec pracujących. Ich zadaniem było zneutralizowanie zagrożenia powstałego w wyniku prac przy fontannie, a sprowadzało się to do wciągnięcia ofiar do akwenu lub trafienie w nich kulą mazi, wyprodukowanej z ich rąk. Substancja, w zależności od sposobu użycia przez instancje, ma właściwości żrące lub bardzo wysoką lepkość. Dokładne wartości podstawowych właściwości fizycznych cieczy w tych stanach nie są poznane ani to w jaki sposób SCP-5481-1 jest w stanie wpływać na ich zmianę. Istotną obserwacją jest to, że instancje można zneutralizować poprzez przerwanie ciągłości struktury ich ciała, co udało się dokonać dwóm pracownikom ochrony, którzy ciągłym ogniem przecięli jedną z nich. Podejrzewa się, że ilość pojawiających się SCP-5481-1 jest zależna od ilości osób tworzących zagrożenie dla SCP-5481 i znajdujących się w obszarze czerwonego owalu, gdyż po opuszczeniu terenu przez jedynego żywego pracownika klasy D, pozostała instancja natychmiast znikła w mazi. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wnioskuje się o używanie przez strażników znajdujących się w środku komory jedynie szybkostrzelnych broni wielolufowych [np. typu minigun] lub granatników.
Przypuszcza się, że instancje SCP-5481-1 były pierwotnie ludźmi, którzy w jakiś sposób próbowali odkryć źródło powstawania cieczy z fontanny lub w jakiś inny sposób naruszyli zasady korzystania z niej, co spowodowało wchłonięcie ich do systemów obronnych obiektu. Nie wiadomo czy zniszczenie instancji SCP-5481-1 ma skutek trwały czy jedynie chwilowy oraz ile takich obiektów może się znajdować w akwenie.

Dodatek 3: Raport z incydentu 5481.1

Dr [USUNIĘTO]: Po znalezieniu i zabezpieczeniu obiektu okazało się, że miejscowa ludność z pobliskich wiosek używała fontanny do pewnego rodzaju inicjacji. Młodych mężczyzn w wieku pomiędzy 20 a 25 rokiem życia, którzy mieli pełnić w ich hierarchii społecznej jakąś ważniejszą rolę, wysyłano do fontanny, aby przeszli próbę. Jeśli wracali do wioski zdrowi i w pełni poczytalni, to oznaczało, że są gotowi na piastowanie przypisywanej im funkcji. Po uniemożliwieniu przez Fundację prowadzenia dalszych działań przez okoliczną ludność, ci zebrali się w dużą grupę i szturmem próbowali odbić placówkę z rąk Fundacji. Mając świadomość takiej możliwości, wcześniej wystosowałem wniosek do Rady O5 o czasowe zwiększenie kontyngentu ochronnego. Dzięki temu sam atak został dość łatwo odparty. Jednostki, które wykazywały się największą agresywnością wśród nacierających zostały poddane terminacji, a reszcie ludzi podano środki amnezyjne. Po tym incydencie nie zanotowano więcej prób ataku na Strefę-548.

Dodatek 4: Dziennik eksperymentów dr [USUNIĘTO]

Podmiot: D-4522, mężczyzna rasy kaukaskiej, 30 lat, 90 kg wagi, 180 cm wzrostu, skazany za zabójstwa na tle rasowym
Przebieg: Mężczyzna, w towarzystwie dwóch uzbrojonych strażników stojących przy wejściu, podszedł do fontanny, trzymając w ręku wcześniej dany mu mały pojemnik na płyn. Po zanurzeniu i wypiciu zawartości, obrócił się południowy posąg, a następnie z ciała podmiotu wydobył się bardzo jasny błysk światła. Zaraz po tym okazało się, że kolor jego skóry zmienił się i stał się przedstawicielem rasy afrykańskiej. Obiekt zdając sobie sprawę z efektu, wpadł w szał i próbował zaatakować strażników, co skończyło się szybką terminacją obiektu. Po zbadaniu fontanny okazało się, że ilość cieczy zawarta w niej nie uległa zmianie.
Wnioski: Efekt negatywny dla obiektu. Należy zbadać, skąd bierze się dodatkowa ilość płynu i jak on jest uzupełniany. Należy przeprowadzać dalsze testy dla weryfikacji, który z posągów daje efekty pozytywne.

Podmiot: Trzech pracowników klasy D wyposażonych w szpadle i łopaty.
Przebieg: Obiekty otrzymały zadanie dokopania się do źródła fontanny. Po pierwszych pracach z ciemnej mazi wyłoniły się trzy instancje SCP-5481-1, które natychmiast zaatakowały trójkę kopaczy. Jeden z pracowników klasy D został złapany przez jednego z SCP-5481-1 i wciągnięty do płynu. Dwaj pozostali zaczęli uciekać w kierunku wyjścia, a personel ochronny otworzył ogień w kierunku anomalnych obiektów. Drugi z kopaczy został trafiony przez jednego ze stworów rzuconą przez niego kulą z mazi i rozpuścił się prawie natychmiast. Pracownikom ochrony po opróżnieniu prawie całych magazynków w ich karabinach szturmowych, udało się zneutralizować jedno z SCP-5481-1. Po opuszczeniu obszaru ograniczonego czerwonym owalem, pozostała instancja SCP-5481-1 powróciła z powrotem do akwenu.
Wnioski: Jakiekolwiek próby odkrycia źródła płynu lub ingerencja w strukturalną budowę fontanny spotyka się z natychmiastowym agresywnym działaniem ochronnym ze strony fontanny i jej systemów obrony. Dopóki nie zostanie odkryte, czym jest ta substancja i jak można się przed nią ochronić, jakiekolwiek prace dotyczące odnalezienia źródła zostają wstrzymane do odwołania. Wymieniono drzwi blokujące dostęp do komory na grubsze i kwasoodporne.

Podmiot: D-4531, mężczyzna rasy kaukaskiej, 25 lat, 120 kg wagi, 175 cm wzrostu, skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i spowodowanie śmierci 3 osób.
Przebieg: Procedura standardowa. Obiekt zanurzył kubek i pewnie wypił jego zawartość. Tym razem obrócił się wschodni posąg, a po standardowym błysku światła okazało się, że D-4531 wyraźnie schudł – po pomiarze dokonanym po eksperymencie waga wynosiła 70 kg. Efekt utrzymuje się nawet po opuszczeniu komory. Brak oznak innych zmian.
Wnioski: Wschodni posąg, pomimo pozytywnej zmiany, może losowo przyporządkowywać zmienione cechy, o czym świadczyłby atrybut. Wciąż zagadką jest, co wpływa na to, która z rzeźb się obróci. Potrzebne dalsze testy.

Podmiot: D-4532, kobieta rasy kaukaskiej, 45 lat, 64 kg wagi, 171 cm wzrostu, zaburzenie dysocjacyjne tożsamości (osobowość mnoga).
Przebieg: Po początkowych problemach z klasą D, udało się przeprowadzić eksperyment. Po wypiciu przez kobietę płynu, obróciła się północna rzeźba. Po standardowym błysku światła, oczom badaczy ukazały się dwie kobiety rasy kaukaskiej o identycznym wyglądzie. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że mają identyczny kod genetyczny. Oprócz tego każda z nich przedstawia cechy jednej z dwóch osobowości, które wcześniej można było zaobserwować u D-4532. Ani D-4532-1 ani D-4532-2 nie przejawiają żadnych oznak anomalnych oraz symptomów choroby osobowości mnogiej.
Wnioski: Efekt przerósł oczekiwania kogokolwiek zajmującego się tą instancją. Należy zwiększyć liczbę dostarczanych przez Fundację pracowników klasy D z chorobami psychicznymi lub defektami fizycznymi i zastanowić się nad użyciem SCP-5481 w ich leczeniu. Aktualnie obie D-4532 poddawane są dalszej obserwacji w Strefie.

Podmiot: D-4533, mężczyzna rasy kaukaskiej, 20 lat, 90 kg wagi, 190 cm wzrostu, seryjny morderca – gwałciciel o bardzo agresywnym nastawieniu.
Przebieg: Mężczyźnie kazano podejść jedynie do akwenu otaczającego fontannę i pobrać ciemnobordową ciecz do naczynia. Następnie obiekt wypił zawartość kubka. Po chwili w kierunku D-4533 zaczęła płynąć struga mazi z akwenu, gromadząc się na powierzchni ciała obiektu i oblepiając je. W momencie, w którym maź całkowicie pokryła D-4533, instancja przybrała kształt zbliżony do SCP-5481-1, przejęła kontrolę nad klasą D i zaczęła atakować personel ochronny. Po użyciu granatnika i rozerwaniu obiektu, zagrożenie zostało zneutralizowane.
Wnioski: Z powyższego eksperymentu wynika, że najprawdopodobniej instancje SCP-5481-1 były wcześniej ludźmi i przez niewłaściwe używanie SCP-5481 osoby te zostały uwięzione przez maź i służą jako system obrony. Należy zbadać głębokość akwenu wokół fontanny oraz to, w jaki sposób tworzą się instancje SCP-5481-1

Podmiot: D-4532, kobieta rasy kaukaskiej, 45 lat, 64 kg wagi, 171 cm wzrostu, brak cech szczególnych, skazana za wiele różnych przestępstw, w tym m.in. malwersacje finansowe, mobbing, znęcanie się, tortury.
Przebieg: Kazano kobiecie nabrać płynu do kubka, wynieść go poza komorę i w osobnym pomieszczeniu wypić. Kobieta nie rozbłysła, a badacz znajdujący się w komorze fontanny nie zaobserwował żadnych zmian ani ruchów.
Wnioski: Osoba, która ma zamiar wypić płyn i poddać się woli Fortuny, musi znajdować się w obrębie czerwonego owalu. Inaczej efekt nie zachodzi.

Podmiot: Pracownik techniczny David [USUNIĘTO] o upoważnieniu poziomu 1, 26 lat, 72 kg wagi, 179 cm wzrostu, ochotnik o pogodnym charakterze, bez żadnej przeszłości kryminalnej, lekki niedowład lewej strony ciała i brak lewej stopy – wstawiona proteza.
Przebieg: Przed rozpoczęciem przeprowadzono szczegółowe badania psychologiczne i psychiatryczne, które od tego momentu należeć będą do procedury standardowej. Zgodnie z tym, co ustalono, David bardzo pragnął wrócić do pełni sprawności i dlatego zdecydował się wziąć udział w eksperymencie. Wdrożono pozostałe elementy procedury standardowej. Obiekt zanurzył kubek i wypił jego zawartość bardzo szybko, wręcz łapczywie. Po obróceniu się zachodniej rzeźby oraz po standardowym błysku światła, pracownik techniczny odzyskał pełnię władania we wszystkich kończynach oraz odrosła mu lewa stopa. Po eksperymencie przeprowadzono wywiad i badania obiektu testowego.
Wnioski: Bazując na wynikach tego i poprzednich eksperymentów można wywnioskować, że efekty nakładane przez SCP-5481 zdają się mieć wiele wspólnego z historią obiektu testowego, jego nastawieniem do samego działania oraz jego marzeń. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że opisy na monumencie mają duży wpływ na wynik eksperymentów. Choć niejednoznaczne wydaje się być przyporządkowanie obrotu posągów do poszczególnych obiektów testowych, to efekty zdają pokrywać się z charakterem danej osoby. Należy rozważyć próby na innych SCP oraz na zwierzętach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License