SNDBXCLDACSDND
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-XXX oraz SCP-PL-XXX-A powinny być przechowywane w identycznych standardowych celach dla humanoidów, których lokalizacja zostanie wcześniej aprobowana przez [2] dowolnych naukowców nadzorujących projektu. Jeżeli jest to możliwe, ośrodki przechowawcze powinny być skonstruowane według identycznych planów celem uniknięcia przypadkowych zniszczeń podczas testów. Wysoce zalecane jest także utrzymywanie stałej łączności pomiędzy odpowiadającymi placówkami.

Działania i obecność samego SCP-PL-XXX mogą być bezpiecznie ignorowane. W razie niepożądanego zachowania należy spacyfikować SCP-PL-XXX-A. Zmieniono ze względu na Incydent 15b; szczegóły poniżej.

Opis: SCP-PL-XXX jest efektem wpływającym na 38 letniego mężczyznę rasy kaukaskiej, określanego mianem SCP-PL-XXX-A materializującym się pod postacią matowoczarnego humanoida naśladującego w czasie rzeczywistym ruchy pierwowzoru. Geneza oraz właściwości fizyczne są obiektu niemożliwe do przebadania ze względu na jego niestabilny stan skupienia.

SCP-PL-XXX nie wejdzie w interakcję z otoczeniem, dopóki odpowiadającego jej ruchu nie wykona SCP-PL-XXX-A. Próby niezależnego pozyskania próbki podmiotu zakończyły się pobraniem gęstej, szybko utleniającej się cieczy. Godny uwagi jest fakt, że obiekt natychmiastowo uzupełnia jej niedobór w punkcie pobrania i wydaje się być zdolny do nieograniczonej jej reprodukcji; ze względu na swoją naturę prawdopodobnie nie jest także świadomy jej ubytku.

Mimika SCP-PL-XXX cechuje się perfekcyjnym odwzorowaniem każdego ruchu SCP-PL-XXX-A w odbiciu lustrzanym bez jakiegokolwiek opóźnienia. Dotychczasowe testy wykazały, że efekt ten zachodzi w odległościach powyżej 350 [tys. km] zaprzeczając założeniom szczególnej teorii względności.

Jeżeli zwrot i kierunek przemieszczania się SCP-PL-XXX-A na to pozwolą, podmiot będzie zbliżał się do wzorca z identyczną prędkością. Wszelkie przeszkody fizyczne znajdujące się na trasie SCP-PL-XXX zostaną uszkodzone na wskutek kolizji z obiektem, aczkolwiek dojdzie do tego bez przejawiania jakichkolwiek działań agresywnych. Jeżeli SCP-PL-XXX-A zostanie przyspieszony z użyciem pojazdu, byt zachowa mimikę prędkości i adekwatną pozycję (Możliwe jest wówczas zaobserwowanie swoistej lewitacji, sprzecznej z testami w których masa podmiotu została określona na 89 [kg].).

Do spotkania SCP-PL-XXX i SCP-PL-XXX-A zawsze dojdzie na południku 53°1'20" (lokalizacja precyzyjna zaczyna się wahać przy dokładniejszych koordynatach) oraz odpowiadającym mu 126°58'40"; dochodzi wtedy do kolizji obu podmiotów. Z relacji SCP-PL-XXX-A wynika, że próby przemieszczenia obiektu w kontakcie bezpośrednim [BETON]. Oznacza to, że niezależnie od sytuacji SCP-PL-XXX-A nigdy nie może znaleźć się w m.in. zachodniej Europie, oraz na znacznych częściach kontynentów amerykańskich i afrykańskiego.

Incydent 15b:
Dnia ██/██/████, o godzinie 14:58 czasu lokalnego SCP-PL-XXX podjął nieudaną próbę przełamania zabezpieczeń. Mimo efektywnego unieszkodliwienia strażnika oraz dezaktywacji zabezpieczeń, obiekt nie mógł kontynuować ruchu poza celę. Porównania zapisów monitoringu wykazały, że ciało nieprzytomnego wówczas SCP-PL-XXX-A opierało się, z zachowaniem mimiki, w pozycji stojącej o wschodnią ścianę celi. Sam SCP-PL-XXX-A potwierdził na późniejszych przesłuchaniach, że śnił o ucieczce z "podobnego miejsca". Na drodze dalszych testów ustalono, że podmiot nie znał rozkładu placówki symetrycznej, oraz potwierdzono, że posiadał możliwość ingerencji w zachowanie obiektu niezależnie od swojego ciała. W oparciu o pozostałe obserwacje stwierdzono, że pomiędzy zabezpieczonymi bytami istnieje możliwość transferu świadomości SCP-PL-XXX-A, jeżeli nie jest ona w stanie kontrolować predefiniowanego ciała. Działa również na bardziej instynktownym poziomie; wykazuje problemy z kojarzeniem faktów oraz aplikacją ciągu przyczynowo-skutkowego.

Zaktualizowano procedury przechowawcze.

(Chyba nie do końca rozumiem ten moduł na dole. Ktoś by mógł oświecić?)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License