GremlinBox
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-142

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:
SCP-PL-142 to Byt znajdujący się w gabinecie Dr. Bright'a. Przebywa w klatce Faradaya
o wymiarach: 1x1 metrów (m) i wysokości 2 metrów (m). Zalecana jest codzienna kontorla
stanu klatki oraz podmiotu SCP-PL-142-A w ubiorze izolacyjnym. W razie wykrycia nieprawidłowości
wymagane jest natychmiastowe zabezpieczenie układu SCP-PL-142-A przed zwarciem oraz
przygotowanie uziemienia w razie wejścia bytu w stan rozbicia.

Opis:
Podmiot SCP-PL-142 składa się na podmioty SCP-PL-142-A oraz SCP-PL-142-B dzielącego się na pięć pomiotów C.

Podmiot A to pięć (5) połączonych ze sobą bokami bateri typu LR20 (aktualnie nazywanych D) tworzących zamknięty obwód elektryczny poprzez połączenie jednym kablem w centrum "okręgu" strony dodatniej do ujemnej. Około 25 centymetrów, około 40 centymetrów, na różnych wysokościach nie przekraczających 1 metra (m) nad Podmiotem A lewituje Podmiot B.

Podmiot B to pierścień składający się z pięciu Podmiotów typu C. Pierścień ma średnicę
około 3 cm lecz można ją poszerzyć do nieograniczenie dużych rozmiarów używając materiałów
nieprzewodzących prądu elektrycznego. Możliwe jest podłączenie kabli elektrycznych do okręgu
aby czerpać zeń energię elektryczną, lecz pomiot zdaje się odczuwać dyskomfort z tym związany
oraz w skrajnych przypadkach przechodzić w stan rozbicia.

Podmioty C to byty najwyraźniej rozumne lecz kierują się bardzo podstawowymi instynktami.
Składają się głównie z plazmy i czystej energii elektrycznej. Potrafią komunikować się
gestykulując oraz wypalając na powierzchniach różne wzory, które przypominają runy
z mitologii Nordyckiej. Potrafią zmieniać wygląd formy fizycznej zależnie od osoby którą widzą.
W stanie normalnym są przyjazne pracownikom i zachowują jasno-niebieski kolor.
Po wejściu w stan rozbicia ich zachowanie zmienia się drastycznie.

Dodatek dotyczący rozbicia:

Wejście w stan rozbicia zdaje się powodować chęć samoobrony Bytu wywołane dyskomfortem lub bólem powodowanym pobieraniem elektryczności z układu. Podczas stanu rozbicia pierścień rozdiela się na pięć osobnych bytów zmieniających zachowanie i kolor. Dotychczas zaobserwowano stałe zmienianie stanów Bytów C. Na przykład Byt C-2 w stanie rozbicia zawsze staje się czerwony i otwarcie wrogi dla wszystkich istot które zobaczy lub wyczuje. Za to Byt C-5 staje się szary i zaczyna chować się w miejsca, które uważa za bezpieczne.

Dodatek informacyjny:
Podmiot został pozyskany w niejasnych warunkach, gdyż został znaleziony w silniku w jednym z samolotów
grupy przechwyceniowej ███████████████ w trakcie rutynowej kontroli maszyn dnia ██.██.██████ roku.

Moim aktualnym priorytetem jest ustalenie skąd to coś bierze energię na egzystencję przez te lata.
Może to brama do nieskończonej energii!?
-Dr.Bright

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License