Happy 2k18!!!

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-119

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-119 powinien być przetrzymywany w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu , tak by nie stykał się z podłożem. Wskazane jest by podmiot znajdował się w ośrodku , w którym przebywa wiele niebezpiecznych SCP. Ośrodek powinien posiadać wyposażony silos rakietowy. Dostęp do detonacji udziela się personelowi z kartą poziomu 5 , OMNI lub specjalną detonacyjną.

Opis podmiotu: SCP-PL-119 jest 10 tonową głowicą nazwaną CCS. Typ głowic został uznany przez fundacje jako : "Zabrania się testów.". SCP-PL-119 można w razie zrywu zabezpieczeń zdalnie aktywować , zryw był by też pierwszym testem SCP-PL-119. Sam obiekt SCP-PL-119 nie jest anomalią , jest nią serce głowicy. Nienaruszalny rdzeń SCP-19-PL-12. Jego działanie mające na celu chronić głowice aż do momentu uruchomienia. Robi to w sposób absolutnie losowy. Czasem razi sapera prądem , czasem dezintegruje , zmienia go w część siebie , inicjuje odliczanie do detonacji. Obiekt został zabezpieczony po tym gdy rząd RP przechwycił głowicę , która bronią się zmieniała strukturę cząsteczkową wszystkiego w okół. Od 2000 dzieje się to raz w miesiącu. Nigdy nie wiadoma kiedy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License