Demony i takie tam
ocena: 0+x

Indentyfikator podmiotu: SCP-PL-150

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: Obiekt należy przechowywać w pomieszczeniu 3x3x3 [m]. Do przechowalni ma prawo wejść tylko jedna osoba, w przypadku wejścia osób dwóch zaleca się jak najszybsze usunięcie personelu z pomieszczenia i podjęcie procedur dyscyplinarnych wobec ich.
W przechowalni znajdować muszą się dwie pary drzwi położone równolegle do siebie. W przypadku chęci dokonania eksperymętu, należy zasłonić jedną pare drzwi kurtyną o kolorze takim samym jak kolor ściany. Przechowalni musi pilnować czterech uzbrojonych strażników, po dwóch po obu stronach przechowalni.

Opis: Podmiot to przypominająca plamę smoły anomalia o średnicy jednego metra.
Została odkryta przez Agenta [Usunięto] w dniu ██ Marca 2███ roku.
Podmiot nie przejawia właściwości anomalnych dopóki wokół niego znajdują się dwie pary drzwi (po obu stronach pokoju) za którymi musi stać dwóch pracowników klasy D.
Personel musi się zmieniać średnio co pół godziny ze względu na █████ dochodzące zza drzwi.

Kiedy zabierze się zza jednych z drzwi człowieka i po jednej minucie nie pojawi się jakikolwiek inny lub ten sam człowiek, █████ ustaną i wszyscy pracownicy zaczną być zdezorientowani, z plamy wyłoni się jedna postać oznaczona jako SCP-PL-150-1. Obiekt pochodny zacznie przenikać przez drzwi (nie stwierdzono o umiejętności przechodzenia przez inny obiekt) za którymi stoi drugi członek personelu. Następnie postać zacznie się przyklejać do członka personelu póki ów członek nie będzie cały pokryty obiektem pochodnym. Następnie człowiek (z SCP-PL-150-1) zmierzą ku plamie smoły i znikną w niej, nie wiadomo co dzieje się dalej z personelem.
Do pomieszczenia trzeba wchodzić pojedyńczo, w innym przypadku członkom personelu grozi ████.

Zaleca się interakcję z anomalią tylko podczas zasłonięcia jednych drzwi. Wtedy plama zacznie się otwierać tworząc studnię bez dna. Wtedy z plamy wyjdzie postać ze smoły o inteligencji ostatnio wchłoniętego człowieka, jest zaliczany on jako SCP-PL-150-A. Do pomieszczenia może wejść tylko jedna osoba z klasy D, ze względu na duże ryzyko śmierci. Większa ilość ludzi w pomieszczeniu skutkuje ponownym pojawieniem się SCP-PL-150-1.

Dodatek: SCP-PL-150-A ma świadomość poprzedniej wchłoniętej osoby.
Osoba ta opisuje otchłań jako coś w rodzaju "czyśca", tylko z tego nie ma ucieczki.
Udało się nawiązać kontakt ze świadomością D-6072 poprzez innego członka personelu klasy D.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License