J23

Identyfikator podmiotu: SCP-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-XXX nie wymaga aplikacji nadzwyczajnych procedur przechowawczych. Obiekt należy przechowywać w standardowej szafie przechowawczej na Terenie Placówki Magazynującej ██.

Opis: Obiekt jest doskonale białym prawie idealnym prostopadłościanem o wymiarach 240 X 117 X 44. Posiada on otwór w kształcie prostokąta o bokach 120 X 58,5 i głębokości równej 30

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License