Cyro i jego piaskownica

█ ██ ███ ████ █████ ██████ ███████ ████████ █████████ ██████████ ███████████

  • Dokument ten jest do użytku Cyra, zakazuje się edytowanie go bez uprzedniej zgody. By uzyskać zgodę zaproponuj pizzę w cztery oczy.

X- W produkcji
X1- Gotowe na forum
Y- Zatwierdzone
Y1- Opublikowane
v#- Wersja

Pamięć podręczna Cyra : http://scpsandbox-pl.wikidot.com/pamiec-podreczna-cyra
Dokumentacja Cyro #2- Opowieści : http://scpsandbox-pl.wikidot.com/dokumentacjacyra

Obiekty klasy bezpieczne

Obiekty klasy Eucllid

Obiekty klasy Keter/Niestandardowej

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License