Kapi-Lip
ocena: 0+x

Kwiat Płomieni

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa Podmiotu: Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: Obiekt należy trzymać w zamkniętym pomieszczeniu o wymiarach minimalnych 2,5 X 2,5 X 3 [m]. W przechowalni musi znajdować się wentylacja, lampy ultrafioletowe, spryskiwacze wodne i termometr alarmujący, gdy temperatura pomieszczenia będzie większa niż 50oC. W przypadku przekroczenia temperatury należy spryskiwać obiekt wodą dopóki temperatura nie zmaleje do, od 20 do 30oC. Zabrania się dotykania rośliny przez personel, jak również wnoszenia rożnego rodzaju materii organicznej (np.jedzenia czy zwierząt) do pomieszczenia. Dostęp do przechowalni ma personel z upoważnieniem poziomu 2 lub wyższego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License