Piwnica Kedria

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: REWIZJA TRZECIA W wyniku natury manifestacji, miejsca występowania i nawracających się problemów z metodami wykorzystywanymi do zabezpieczenia podmiotu, oddział MFO Psi-5(“Tropiciele Drzew”) od dnia ██.██, do dnia ██.██; od godziny ██:██, do godziny ██:██ będzie w trybie co pół godziny zgłaszał uwidocznienie lub jego brak, bądź inne nieprawidłowości wynikające z ingerencji zewnętrznej na terenie przebiegającym od ██°█ i ██°█ do ██.█°█ i ██°█(Łężyce-Żyznów)do jednego z trzech wybranych posterunków obserwacyjnych.

W przypadku braku raportu od grupy Psi-5 po pięciominutowym opóźnieniu, czy wysłania przez Psi-5 sygnału wyrażającego potrzebę natychmiastowej pomocy, jednostka MFO Beta-6(“Uchy Duchy”) zostanie wysłana ze strefy █ w celu opanowania sytuacji. W obliczu podjęcia takiej akcji przez pierwszą drużynę oddziału, zarówno każda wyznaczona osoba personelu ochrony jak i agenci polowi obecni w placówce mają obowiązek uzbrojenia i w czasie nieprzekraczającym dziesięciu minut zgłosić gotowość do asysty drugiej drużynie MFO Beta-6.

W sytuacji zainicjowania przez wszystkich trzech kapitanów drużyn MFO(bądź ich zastępców) kodu KRYZYS-XXX, dyrektor wyżej wymienionej placówki w trybie natychmiastowym powinien podjąć decyzję o zainicjowaniu protokołu 12 wobec ludności cywilnej znajdującej się na terenie monitorowanym przez MFO Psi-5. W przypadku odrzucenia decyzji o protokole i operacji niezakończonej po upłynięciu trzydziestu minut od ostatniej próby aktywowania kodu, bądź zakończonej niepowodzeniem, dyrektor strefy █ jest zobowiązany do wydania rozkazu: [UTAJNIONO], wykorzystania amnestyków bądź wznowienia wcześniej opisanego protokołu wobec wszystkich osób postronnych. Decyzja ta powinna zostać podjęta zgodnie z ostatnim znanym indywidualnym dla każdej formacji raportem.

Opis: REWIZJA DRUGA Obecnie, zgodnie z raportami dokładny opis natury żadnej z manifestacji SCP-PL-XXX nie może zostać sprecyzowany.

Obiekty, które się pojawiają zwykle pozostają pod łatwo kontrolowaną liczbą od 5 do 10 osobników, zależnie od sezonu. Znane jednak są przypadki przekroczenia tych ilości. Według statystyk, wzrost tej liczby najczęściej występuje w drugim miesiącu ponownego ujawnienia. Niewykluczone, że wzrost tej liczby następuje losowo, jednak obecnie jest uważane iż następuje on w wyniku wielu, dotąd jeszcze w większości nieopisanych aczkolwiek zauważalnych czynników. Do nich należą:

  • Częstość występowania ludzi zarówno podczas jak i poza czasem wznowienia cyklu manifestacji.
  • Wiek i płeć człowieka wstępującego na teren ukazania obiektów.
  • Cel przybycia wyżej wymienionych.
  • Fazy księżyca.

Osobniki, oznaczone jako SCP-PL-XXX-A-# mogą zostać aktywowane od ██:██ do ██:██. Do aktywowania wymagane są 2 osoby, przekraczające wiek █ lat, przebywające między sobą w odległości nie większej niż 20 metrów, pozostające w możliwym kontakcie wzrokowym. Jeżeli kryteria zostaną spełnione, w losowej kolejności dojdzie do manifestacji obiektów SCP-PL-XXX-A. W odstępie czasu nie większym niż 1 godzina, wszystkie zarejestrowane jednostki powinny się ujawnić.

Po ujawnieniu SCP-PL-XXX-A pozostają w większości przypadków nieruchome, jednak znane są akcje, przez które obiekty mogą wejść w stan agresywny. Najczęściej notowanym przypadkiem jest oświetlenie obiektu światłem o częstotliwości wystarczającej aby “twarz” podmiotu była widoczna(w tym przypadku nie jest potrzebne uzyskanie kontaktu wzrokowego z manifestacją). Po wejściu w stan agresji, każda osoba obecna na wyżej oznaczonym terenie stanie się celem dla każdej manifestacji SCP-PL-XXX-A.

W przypadku destrukcji obiekt pod zaimkiem -A w procesie nieprzekraczającym 10 sekund rozpocznie przeistoczenie w skalny obelisk, o wzroście około 50 centymetrów, 30 centymetrów wszerz, z namalowanym ornamentem o efektach zagrożenia poznawczego; w tej formie oznaczony jako SCP-PL-XXX-B. Gdy człowiek wejdzie w kontakt wzrokowy z ornamentem, obelisk ulegnie rozkruszeniu i po dokładnie 12 sekundach i 7 setnych osoba, która nawiązała kontakt wzrokowy wejdzie w proces przemienienia w obiekt -A.

Najczęściej notowanymi osobnikami SCP-PL-XXX-A są:
Oznaczenie obiektu Opis Komentarz
SCP-PL-XXX-A-1 Podmiot składa się głównie z Larix decidua wypełnionej skałą macierzystą. Jako jedyny nie posiada orbów reprezentujących oczy - formacja oczodołu pozostaje pusta. Wzrost około trzech metrów. Prawdopodobnie najstarszy ze wszystkich.
SCP-PL-XXX-A-2 Podmiot składa się zewnętrznie z kory Picea abies i gleby, która w większości porośnięta jest gęstą trawą. Wzrost około dwóch metrów, dwudziestu centymetrów. -
SCP-PL-XXX-A-5 Złożony z nieznanego drzewa(“łapy” i liście wskazują jednak na rodzinę Quercus) i gleby, z ulepionym pokryciem głowy składającym się z Vitis vinifera i bliżej nieznanego mchu; agenci scharakteryzowali ono „na wzór kaptura lub czapki lotnika.” Obecnie jedyny obiekt, którego obelisk udało się schwytać.
SCP-PL-XXX-A-10 Podmiot złożony głównie z masy ulepionej błotem, korą Pinus pinaster Aiton oraz zróżnicowanymi wodorostami i porostami. Poruszając się może oddać wrażenie “gibkiego”. Jako jedyny wykorzystuje turlanie się, głównie w formie ataku. Dziesiątka daje nam możliwość, że więcej takich da się znaleźć nad morzem. Na razie nic jednak oprócz tego obiektu jako dowodu nie mamy.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License