SCP-PL-143 / Zamówienie nr 0001

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-143

Klasa podmiotu: Bezpieczne

UYs6xL2.png

Eksponowane komponenty SCP-PL-143-A, B oraz E.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie obiekty pozostają zamknięte w pomieszczeniu przechowawczym o niskim nadzorze z dostępem poziomu drugiego lub wyższego. Personel klasy D pod żadnym pozorem nie może być dopuszczony do żadnego elementu SCP-PL-143 celem zapobieżenia możliwej ucieczce. Wszelkie testy powinny być przeprowadzane z pomocą dobrowolnie zgłaszającego się personelu Ośrodka po ówczesnym dokonaniu badań psychologicznych, podobnych do tych potrzebnych do nadania uprawnień noszenia broni palnej. Ze względu na nieanomalne procesy korozyjne, zachodzące w metalowych częściach, raz na miesiąc należy przeprowadzić standardową konserwację obiektów.

Opis: SCP-PL-143 to zbiór ubrań i pancerza, stylizowany na wyposażenie siedemnastowiecznego towarzysza husarskiego. Każdy z elementów zbroi husarskiej przejawia inne zdolności anomalne, zaś wszystkie obiekty noszą na sobie logo niezindeksowanej organizacji "ZPD Pola Elizejskie".1 Zbiór został znaleziony i pozyskany 12 września 201█ r. w prywatnej posesji ██████ █████████, milionera, zamieszkującego na terenie woj. podlaskiego po anonimowym doniesieniu do lokalnej placówki Fundacji o rzekomym planowaniu popełnienia przestępstwa z użyciem obiektów anomalnych. W celu weryfikacji informacji i zabezpieczenia anomalii wysłano na miejsce zespół zabezpieczający w eskorcie personelu uzbrojonego w karabiny na gumowe kule oraz standardową broń automatyczną.

Po dotarciu na miejsce, zespołowi udało się zlokalizować i pozyskać pięć przedmiotów o potwierdzonych właściwościach anomalnych oraz zabezpieczyć korespondencję między p. █████████ a "ZPD Pola Elizejskie". Sama posiadłość p. █████████ została zastana opuszczona, zaś zapis z kamer monitoringu - usunięty. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić aktualnej lokalizacji milionera.

Opis: Stalowy szyszak z mosiężnymi zdobieniami na nasalu, grzebieniu i ochronie uszu (policzkach) i karku. Sam środek nasala ozdobiony jest czerwonym rubinem z mosiężną koroną dokoła. Hełm wykonany precyzyjnie pasuje najlepiej na głowę o obwodzie ok. 58 cm. Skóra wykorzystana do obszycia wnętrza hełmu jest syntentyczna.

Właściwości anomalne: Hełm stanowi zagrożenie poznawcze. Po założeniu, każda osoba trzecia obserwująca nosiciela hełmu bezpośrednio, nie jest w stanie określić żadnych jego cech charakterystycznych, takich jak wysokość, kolor oczu, skóry, płeć, głos czy sposób poruszania się. Badania wykazały, iż nawet cechy bardziej związane z przestrzenią wokół nosiciela, jak posiadanie środka lokomocji bądź położenie, podawane przez obserwatorów, nie zawsze są zgodne z rzeczywistością. Po zdjęciu hełmu, obserwujący uznają, że opis osoby noszącej całkowicie nie odpowiada opisowi, który podawali podczas testu, oraz wyrażą zgodny sprzeciw wobec założenia, że osoba ta była tą samą, która nosiła hełm.

Najczęściej podawaną cechą charakterystyczną jest posiadanie przez nosiciela litewskiego akcentu - należy zaznaczyć, że żaden z testów nie był przeprowadzany na mężczyźnie posiadającym takowy akcent. Niedozwolone jest używanie obiektu bez odpowiedniego zezwolenia.

Korespondencja znaleziona w posesji milionera wydaje się dawać odpowiedź odnośnie genezy SCP-PL-143, jednakże wciąż niewyjaśnionym jest czy Fundacja została poinformowana przez omawianą organizację, czy też osobę niepowiązaną. Poniżej znajduje się niekompletna transkrypcja korespondencji ██████ █████████ z kierownictwem organizacji "ZPD Pola Elizejskie".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License