Klejący w ręce kubek
rating: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-139

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-139 powinien być przechowywany w przezroczystej szklanej skrzynce 12cm x 12cm x 12cm w biurze doktora ████. Doktor ████ wykazał zgodę na przechowywanie obiektu w jego miejscu pracy.

Opis: SCP-PL-139 to kubek koloru białego mieszczący w sobie 400ml z napisem "Hate sticky Mondays". Kubek ten przylega do czyjejś dłoni gdy ktoś go chwyci do następnego poniedziałku. Ponadto przykleja się do wszystkiego w poniedziałki.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License