kooda

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-133
Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako, że do manifestacji SCP-PL-133-A muszą zostać spełnione ściśle określone, trudne do odtworzenia w placówce, warunki obiekt może pozostać w plastikowym pojemniku o wymiarach 30x50 cm w jednostce przechowawczej ███

Aktualizacja: Z uwagi na podobieństwo SCP-PL-133 do SCP-1048 obiekt został przeniesiony do przechowalni o wymiarach 3x3m. W pomieszczeniu utrzymywane jest stałe oświetlenie oraz warunki atmosferyczne (20oC, 50% wilgotności). Dla zwiększenia bezpieczeństwa przechowalni zainstalowano monitoring.

Aktualizacja 2: Całodobowe monitorowanie udowodniło iż SCP-PL-133 regularnie znika z przechowalni by po jakimś czasie pojawić się z powrotem. Śledztwo wykazało iż nieobecności pokrywają się z manifestacjami SCP-PL-133-A. Ponieważ obiekt nie stwarza zagrożenia dla większości cywili (patrz. zał 1) nie ma potrzeby opracowywania bardziej skutecznych procedur przechowywania.

Opis: Obecnie SCP-PL-133 to pluszowy miś o wysokości 30cm koloru jasnobrązowego, wykonany z dobrej jakości tkaniny. Jako, że próby rozcięcia obiektu nie powiodły się nie wiadomo co stanowi jego wypełnienie. Badanie rentgenowskie wykazało iż w środku zabawki znajduje się pustka, jednak w dotyku obiekt sprawia wrażenie wypchanego. Oczy SCP-PL-133 zostały wykonane z kwarcu i obsydianu. Sposób w jaki SCP-PL-133 pojawia się w sypialni dziecka pozostaje tajemnicą (ani ono ani członkowie rodziny nie są w stanie przypomnieć sobie momentu zakupu/otrzymania podobnej zabawki).
Przedmiot nie posiada metki ani żadnych znaków pozwalających na identyfikację wytwórcy. Ustalono iż wygląd zabawki odpowiada serii wyprodukowanej w roku ████ w ██████████, jednak datowanie węglowe wykazało iż obiekt jest znacznie starszy niż fabryka o co najmniej ███████

Według relacji świadków SCP-PL-133-A jest wysokim (około 2m) stworzeniem, poruszającym się na czterech łapach. Zgodnie ze szkicem wykonanym przez jednego ze świadków manifestacji, istota jest mieszańcem niedźwiedzia i gada, obciągniętym cielistą błoną. Z grzbietu obiektu wyrastają, twarde kolce w kolorze odpowiadającym futerku SCP-PL-133. Kończyny stworzenia wyposażone są w szpony.
Historia obiektu: Pierwsze doniesienia o manifestacjach SCP-PL-133-A pochodzą z lat 20-tych XIX w. (zał. „Zeznanie Elizabeth Burtham”), jednak poszlaki wskazują na znacznie wyższy wiek obiektu. Co ciekawe forma SCP-PL-133 wydaje się zmieniać na przestrzeni lat tak by obiekt mógł lepiej kamuflować się w miejscach manifestacji.

Kto i dlaczego stworzył SCP-PL-133 w dalszym ciągu pozostaje przedmiotem badań naukowców Fundacji. Na szczęście obiekt wydaje się nie zauważać przeprowadzanych na nim testów bądź nie powodują one u niego dyskomfortu i reakcji obronnej.
Pozyskany podczas kinderbalu przez agenta ████████. Sprawa zakończyła się aresztowaniem brata mężczyzny w związku ze stosowaniem przemocy wobec do żony i dzieci.

Manifestacja obiektu:
Od chwili pojawienia się obiektu w sypialni dziecka czas, po którym dochodzi do manifestacji SCP-PL-133-A waha się od kilku godzin do kilkunastu dni. Warunkiem jest by obiekt przebywał w pomieszczeniu w którym dziecko (właściciel zabawki) doświadcza przemocy i/lub molestowania seksualnego. W czasie zdarzenia SCP-PL-133 ulega szybkiej transformacji w SCP-PL-133-A a następnie pożera sprawcę (zał. 2). W znanych przypadkach kiedy ofierze udało się zbiec z pomieszczenia jej zwłoki odnajdywane były najdalej kilkaset metrów od miejsca manifestacji. Po zabiciu celu (rzadziej celów) obiekt znika ignorując pozostałe osoby obecne w domu (dzieci, członków rodziny, osoby postronne).

Dodatek:

Obiekty eksperymentu: 5-letnia dziewczyna rasy białej pozyskana z ████████,pracownik D-███

Nadzorujący: Dr.████

Wstęp: Eksperyment nr.1 wykonany dn.██-██-████ w celu wywołania manifestacji SCP-PL-133-A w kontrolowanych warunkach przechowalni.

<Początek logu>
<do przechowalni zostaje wprowadzona mała dziewczynka, po chwili dołącza do niej pracownik klasy D>
Dr.████: Uderz ją.
Osoba: Co?
Dr.████: Uderz tę dziewczynkę.
Osoba: Pojebało cię? Niby dlaczego miałbym bić tego dzieciaka?
Dr.████: D-███ niezastosowanie się do poleceń osoby nadzorującej eksperyment stanowi pogwałcenie twojego kontraktu.
<Pracownik klasy D uderza dziecko otwartą dłonią, mimo to nie dochodzi do manifestacji SCP-PL-133-A.>
<Koniec logu>

Podsumowanie: Obiekt wydaje się wiedzieć czy intencje atakującego są prawdziwe. To może oznaczać iż posiada pewnego rodzaju świadomość. Jeśli tak jest to myślę, że mu u nas dobrze. Bo niby dlaczego wraca do przechowalni po każdej manifestacji?
Dr.████

D-███ został zutylizowany zgodnie z protokołami bezpieczeństwa, dziecko otrzymało preparat amnezyjny klasy B, a następnie zostało odesłane do ██████

Prośba Dr. █████ o wykonanie testu SCP-PL-133 z pracownikami klasy D skazanymi za przestępstwa seksualne wobec nieletnich zostaje odrzucona. Uprzedzam iż kolejne takie podania spotkają się z konsekwencjami. Nie zapominajmy jak cienka jest granica pomiędzy nauką a barbarzyństwem.
O5-███

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License