kosmo1

Spis Treści


<Field Rumors> Karta Gracza i Postaci

<ZABAWA> Testy formatowania

<Skip> List do ciebie, skarbie

Zm6NufF.jpg

Fotografia przedstawiająca obiekty SCP-PL-XXX.

Identyfikator Podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa Podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekty SCP-PL-XXX-1 do SCP-PL-XXX-8 należy przechowywać w standardowej metalowej skrytce, w przechowalni na terenie Ośrodka Przechowawczego 10. Każdy z obiektów musi znajdować się we własnym nieprzezroczystym opakowaniu na czas jego przechowywania.

Nie więcej niż dwa (2) obiekty SCP-PL-XXX mogą być pozostawione poza ich opakowaniami naraz w trakcie testów.

Dostęp do skrytki jest przydzielony Naukowcom z upoważnieniem poziomu co najmniej trzeciego (3).

Podczas testowania obiektów SCP-PL-XXX wymagana jest obecność co najmniej jednego (1) specjalisty z zakresu psychoanalizy i psychoterapii, wyposażonego w zestaw środków amnezyjnych klasy A.

Pojedyńczy obiekt testowy nie może zostać poddany działaniu więcej niż siedmiu (7) obiektów SCP-PL-XXX, jeśli nie została uzyskana na to zgoda nadzorcy projektu. W sytuacji w której obiekt testowy ma zostać poddany działaniu wszystkich obiektów SCP-PL-XXX, należy zarezerwować dla niego odizolowaną kwaterę na terenie placówki i umieścić go w niej niezwłocznie po zakończeniu sesji testowej.

Opis: SCP-PL-XXX jest zestawem ośmiu (8) fizycznie czystych kartek papieru o wymiarach pasujących do standardowej koperty. Próby naruszenia struktury fizycznej obiektów SCP-PL-XXX poprzez zgięcie, zapisanie, zabrudzenie bądź zniszczenie przynoszą krótkotrwały efekt, po czym podmiot stopniowo odzyskuje swoją poprzednią formę bez widocznych śladów interwencji. (Patrz: Logi Eksperymentów)

Poszczególne obiekty SCP-PL-XXX są identyczne pod względem budowy i nie jest znany sposób aby je rozróżnić bez aktywowania ich anomalnych właściwości.

SCP-PL-XXX-1 do SCP-PL-XXX-4 zostały zabezpieczone dnia ██/██/20██ w mieszkaniu Marty ███████████. (Patrz: Raport Policyjny z dnia ██/██/20██)

Adres na kopercie każdego z czterech listów był identyczny i prowadził do mieszkania Adama ██████, gdzie, po uprzednim wywiadzie, został wysłany oddział MFO Sigma-45.

W mieszkaniu Adama ██████ zostały znalezione i zabezpieczone obiekty SCP-PL-XXX-5 do SCP-PL-XXX-8. (Patrz: Raport MFO Sigma-45 z dnia ██/██/20██)

Adresy na znalezionych kopertach prowadziły z powrotem do mieszkania Marty ███████████. Biorąc pod uwagę daty znalezione na kopertach w obu mieszkaniach, można założyć że obiekty były dostarczane do obu osób w tych samych dniach, z trzydniowymi odstępami czasowymi.

<INNE> Autorstwo obrazów

Obraz Licencja Źródło
Zm6NufF.jpg CC0 https://pixabay.com/pl/dokumenty-litery-koperty-puste-2503363/
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License