SCP-PL-145-Kula lękowa
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-145

Klasa podmiotu: Euclit

Specjalne czynności przechowywacze:Podmioty znajdują się w ośrodku 33 w pomieszczeniach o wymiarach 5mx5mx3m, z wentylacjami które prowadzą do pokoju testowego o wymiarach 10mx10mx3m. Pomieszczenie w którym znajduje się podmiot nakazuje się dotrzymać natężenia światła pomiędzy 7500LX a 9000LX. Co 3 dni i po testach jest przeprowadzana obowiązkowa kontrola pomieszczenia w celu sprawdzenia czy nie powstały SCP-PL-145-A. W czasie w którym jest kontrola byt powinien znajdować się w pomieszczeniu zastępczym. W razie testów nad mgłą poziom światła nakazuje się zmniejszyć do 2000LX i włóczyć wentylację. Dostęp do podmiotów posiadają tylko personel z 4 i większym poziomem upoważnienia lub z zgodą dyrektora nad badaniami Dr.████.

Opis:Aktualnie fundacja posiada dwa podmioty. Obiekty to czarne kule z nieznanej substancji która pochłania światło. Kulę mają średnice 1m z której produkuje się czarna mgła
Natężenie światła ponad 7000LX neutralizuje tworzenie mgły przez byt. Podmiot jest podatny na działanie magnetyczne które przyciąga podmiot. byt przy zetknięciu z jakąkolwiek substancją zdezintegruje ową substancje (oprócz gazów). Natężenie światła powyżej 10000LX może zniszczyć podmiot, więcej na ten temat w teście nr.4

Pierwszy podmiot został pozyskany dnia ██/█/████ po serii morderstw w miejscowości ████████████. Fundacja zaciekawiła się tymi zdarzeniami po tym jak znaleziono martwego SCP-PL-145-A. Fundacja badała to przez kilka dni potem odnaleziono SCP-PL-145.

Drugi obiekt został znaleziony przez(Aktualnie byłego) Ag.██████ dnia █/██/████, w odległości █ Km. od █████████ █████.

Mgła ma właściwości halucynacyjne, po wdychaniu przez organizm wtedy widzi swój największy lęk. (stan halucynacji trwa około 15 minut). Mgła która składa się z:

  • Tlen 10%
  • Azot 5%
  • Nitrobenzen 20%
  • Benzen 10 %
  • Woda 50%
  • Dwutlenek węgla 5%

SCP-PL-145-A tworzy się wewnątrz SCP-PL-145 przez około 20 godzin kiedy jest dookoła podmiotu natężenie światła jest większe od 6000LX , ale kiedy natężenie jest mniejsze od 6000LX wtedy trwa to 15 minut mniej za każde 100LX mniej (przy 2000LX trwa to około 10 godzin). SCP-PL-145-A to czarny pasożyt z czterema odnóżami i okiem w środku ciała. Jego wielkość to 15cm wysokości i 10cm szerokości. Jest agresywny wobec istot żywych, kiedy twór znajdzie się w odległości najwyżej 2m wtedy skacze na głowę żywej istoty i miażdży mu czaszkę za pomocą odnóż. Jedyna znana broń która może zgładzić twór to promień światła o natężeniu 9000LX. Nakazuje się zgładzić Twór od razu po odnalezieniu chyba gdy jest potrzebny do badań wtedy trzeba używać promień światła o natężeniu 7500LX co osłabi podmiot.

Załączniki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License