Majak
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-187

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Każdy z elementów obiektu SCP-PL-187 należy przechowywać oddzielnie, w skrzyniach wykonanych ze szkła kwarcowego a następnie umieszczonych w kontenerach ołowianych o ścianach grubych na minimum 0,5 metra. Pomieszczenie do przechowywania powinno być wydajnie chłodzone poprzez instalację ciekłego azotu lub helu. Ze względu na skrajnie niestabilny charakter obiektu nie powinno się ingerować w jego przechowywanie bez pisemnego polecenia bezpośrednio od zarządu. Dostęp dla pracowników naukowych 5 stopnia, wyłącznie zdalnie przy pomocy manipulatorów.

Opis: Obiekt stanowi grzebień do lameli, używany przy konserwacji chłodnic (do prostowania zagniecionych żeber radiatora). Znaleziony w szlace hutniczej na terenie obecnego o

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License