Matrix error 404

SCP-PL-098 Piwo całkowicie bezalkoholowe

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-098

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Rewizja 4

Obecnie SCP-PL-098 zabezpieczono jest w 173 puszkach po piwie bezalkoholowym marki █████, o pojemności 500 ml, przy czym każda zawiera dokładnie 400 ml podmiotu. Dotychczas w celach doświadczalnych zużyto 4 opakowania.
Na każdej z puszek nadrukowana jest ta sama godzina produkcji (23:17) oraz data przydatności do spożycia (23.5.2019).

{$name}

Instancja SCP-PL-098. Ze zdjęcia usunięte zostały elementy utajnione.

Wszystkie instancje obiektu przechowywane są na terenie Obiektu Magazynowego 5, w pomieszczeniu zabezpieczonym standardowymi drzwiami pancernymi. Zabrania się wnoszenia na teren przechowalni jakichkolwiek puszek, butelek, bidonów i tym podobnych pojemników na płyny, pod karą wydalenia z fundacji i\lub terminacji.

Raz na pół roku należy dokonać inspekcji, dokumentując ilość instancji SCP-PL-098 znajdujących się w przechowalni.
Wnioski o przyznanie dostępu do podmiotu należy zgłaszać Komisji ds. etyki.

Opis: SCP-PL-098 to ciecz identyczna pod względem właściwości chemicznych i fizycznych ze zwyczajnym piwem bezalkoholowym, z tą różnicą, iż z nieznanych przyczyn nie wietrzeje i nie psuje się wraz z upływem czasu, pomimo dostępu powietrza (nie wykazano właściwości antybiotycznych).

Każda ilość podmiotu powyżej 2 gramów, po dostaniu się do ludzkiego układu krwionośnego (podana doustnie i strawiona lub w wyniku iniekcji) w sposób anormalny powoduje zaniknięcie całego alkoholu etylowego znajdującego się we krwi w ciągu około 30 sekund. Efekt utrzymuje się nawet po wydaleniu podmiotu z organizmu i według obecnego stanu wiedzy jest nieodwracalny. Dożywotnio uniemożliwia to osobie poddanej działaniu SCP-PL-098 popadnięcie w stan upojenia alkoholowego.

Dotychczas nie zaobserwowano działania podmiotu na zwierzęta i rośliny; nie odkryto co dzieje się z etanolem, który znika pod jego wpływem, wykluczono jedynie zwyczajny rozkład alkoholu. Doktor █████ wysnuł teorię, według której [EDYTOWANO].

Pozyskanie: SCP-PL-098 odkryto, gdy do jednego z agentów Fundacji, pracującego jako lekarz, zgłosił się mężczyzna w wieku około 40 lat. Skarżył się on na niemożność upicia się, pomimo spożycia 1,5 litra wódki marki ████████. Agent po zbadaniu sprawy zawiadomił Fundację. W wyniku wszczętego dochodzenia na terenie całego kraju zabezpieczono ███ instancji SCP-PL-098. ██ osobom podano środki amnezyjne i umieszczono w ośrodkach odwykowych.

Do tej pory prawdopodobnie nie zabezpieczono wszystkich instancji podmiotu. Szacuje się, iż może być ich nawet [USUNIĘTO].

Dodatek:Nie uzyskano zgody na próbę neutralizacji działania podmiotu za pomocą SCP-500.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License