MFO Sigma-5 ("Faceci w Czerni")

Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-5 ("Faceci w Czerni")

Celem formacji jest wykrywanie, zabezpieczanie , utajnianie oraz kontrola wszelkich obiektów i istot pochodzenia pozaziemskiego. Formacja brała udział w zabezpieczaniu obiektu SCP-PL-148

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License