MFO Sigma-5 ("Faceci w Czerni")

Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-5 ("Faceci w Czerni")

Celem formacji jest wykrywanie, zabezpieczanie , utajnianie oraz kontrola wszelkich obiektów i istot pochodzenia pozaziemskiego. Formacja brała udział w zabezpieczaniu obiektu SCP-PL-148

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License