Mój pierwszy "projekt" - Alpixel

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-156

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne czynności przechowawcze:

SCP-PL-156 Musi być przechowywany w Pokoju o wymiarach 35m kwadratowych powierzchni. Pod żadnym pozorem nikt nie może zbliżyć się do obiektu na odległość 1,5m bez uprzednich przygotowań.

Opis:

SCP-PL-156 to unosząca się 10 centymetrów nad ziemią bezkształtna kupa plazmy o kolorze fioletowym, po zbliżeniu się do podmiotu na odległość 1,5 metra osoba, która tego dokonała zniknie, według przechwyconych nagrań osoby które zniknęły pojawiały się w losowych miejscach takich jak:
losowy dom bądź mieszkanie, środek ulicy, losowe miejsce na oceanie atlantyckim czy też losowe miejsce 10 kilometrów nad ziemią. W związku z nadmienionymi incydentami aby uzyskać dostęp do SCP-PL-156 wymagany jest poziom uprawnień trzeci i wyższe, a także zgoda administratora ośrodka ██.

Dodatek:

Dnia ██ maja 20██ podmiot zaczął emitować dziwne dźwięki, obecnie trwają badania, których celem jest ustalenie dlaczego podmiot zaczął emitować dźwięki dopiero teraz po █ latach od zabezpieczenia podmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License