moje prace
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-133

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi być przechowywany w gazoszczelnym pomieszczeniu bez okien wyposażonym w wentylację posiadającą system filtrujący a przed wyjściem musi się znajdować pomieszczenie posiadające gazoszczelne drzwi oraz system odkażający.Wszelki sprzęt znajdujący się w przechowywalni nie może być sterowany radiowo.Do przechowywalni można tylko wchodzić na czas eksperymentu a przed wejściem do przechowywalni należy zażyć środki amnezyjne klasy C. osoba,która nie stosuje się do wymienionych zasad albo będzie okazywała objawy oddziaływania obiektu na nią zostanie terminowana w trybie natychmiastowym.W zwązku z incydentem 133PL-3 cały personel jednostki biologicznej w której znajduje się obiekt muszą nosić maski gazowe osoby w których znajdują się zarodniki obiektu zostaną terminowane a ich zwłoki zostaną poddane pełnej procedurze odkażania i spalone.Jeśli obiekt zdoła ucieć z przechowywalni należy go atakować tylko przy pomocy miotaczy ognia.

Opis: SCP-PL-133 to skupisko współgrających ze sobą mikroorganizmów posiadających taki sam wygląd oraz kod genetyczny.Każdy z organizmów z których się składa obiekt jest zdolny do przyjęcia dowolnych właściwości chemicznych i fizycznych oraz wytwarzania zarodników poprzez które jest w stanie infekować żywe istoty.Obiekt wykazuje też zdolności telepatyczne obejmujące:zbiorowe i indywidualne halucynacje,czytanie myśli oraz możliwość prowadzenia rozmowy telepatycznej z innymi organizmami żywymi organizmami(musi jednak wpierw wiedzieć gdzie się one znajdują) posiada też zdolność manipulacji energii lub właściwości obiektów(jednak znowu musi wpierw wiedzieć gdzie znajduje się dany obiekt).Istoty zainfekowane zarodnikami SCP-PL-133 powoli transformują się w SCP-PL-133-1.SCP-PL-133-1 zazwyczaj kształtem rzypomina zainfekowany organim jednak prawie zawsze posiada gruby pancerz chitynowy z dodadkowymi kończynami o różnych kształtach i zastosowaniach i jest pod pełną kontrolą SCP-PL-133.

pozyskanie: SCP-PL-133 pozyskano po tym jak członkowie MFO theta potwierdzili,że to on jest źródłem SCP-PL-133-1,które ciągle atakowały wsie znajdujące się przy pspółrzędnych geograficznych ███,███,███ na których znajdował się meteor zawierający SCP-PL-133.Po wyelyminowaniu wszystkich instancji SCP-PL-133-1 i przetransportowaniu SCP-PL-133 do ośrodka 45 podano wszystkim mieszkańcom wsi środki amnezyjne klasy B.Po czterech eksperymentach i dwóch incydentach SCP-PL-133 został przeniesiony do jednostki biologicznej 3 w strefie 36 gdzie obecnie jest tam przechowywany.


notatka: Proszę ważniejszy personel o zachowanie bezpiecznego dystansu od przechowywalni obiektu ze względu na jego agresywne zachowanie w ostatnim czasie.
-Dr.█████████


Dodatek:

raport z incydentu 133PL-3

Do incydentu doszło podczas eksperymentu nr.5,który miał na celu zbadać wpływ obiektu na ludzki >organizm D-3050 ,który był testerem został zainfekowany zarodnikami SCP-PL-133 i przemienił się >w SCP-PL-133-1.Po przybyciu ochrony SCP-PL-133-1 zabił pięciu ochroniarzy w tym samym czasie >SCP-PL-133 wypuścił chmurę zarodników infekując całą jednostkę biologiczną 3 w strefie 36 w >której się znajdował.Sytuacja została później opanowana przez mobilną formację operacyjną >theta.Żaden członek personelu nie przeżył.


Przesłuchanie SCP-PL-133

przesłuchujący: D-4000

nadzorujący: Dr.█████████

Wstęp: D-4000 jest zdrowym męszczyzną w wieku 40 lat.Został wyposażony mikrofon i kamerę a pomieszczenie wyposażono w głośniki.

<Początek logu, 00:00:00>

Dr.█████████: Otwórz drzwi.

D-4000: (otwiera drzwi)

Dr.█████████: Dobrze.Teraz zamknij drzwi.

D-4000: (zamyka drzwi)

Dr.█████████: Otwórz drugie drzwi.

D-4000: (otwiera drugie drzwi)

Dr.█████████: A teraz je zamknij.

D-4000: (zamyka drugie drzwi)
SCP-PL-133: (przyjmuje formę 18 letniego męszczyzny oraz stołu z dwoma krzesłami)Chodź i usiądź sobie.

D-4000: (siada na jednym z krzeseł)
SCP-PL-133: (siada na drugim krześle)Co ciebie tutaj sprowadza?

D-4000: Yyy…Mam rozkaz ciebie przesłuchać.Czy się na to zgadzasz?

SCP-PL-133: Oczywiście.

D-4000: Ok.Czy możesz powiedzieć coś o sobie?

SCP-PL-133: Jasne!Mam około 4mld. lat obecnie interesuję się formami życia na tej planecie a zwłaszcza waszą fundacją,trafiłem tutaj z powodu swoich "właściwości anomalnych".

D-4000: Czyli uważasz,że twoje zdolności są całkowicie normalne?

SCP-PL-133: Oczywiście.

D-4000: Czy chciałbyś powiedzieć czy możesz powiedzieć skąd pochodzisz?

SCP-PL-133: Niestety nie.

<00:31:36>
D-4000: Ok.Czy wiesz jak w takim razie pozyskałeś swoje umiejętności?

SCP-PL-133: Tak.Ale nie powiem.Chociarz mogę powiedzieć,że głównie ich używam do ochrony wszechświata.

Dr.█████████: Ok.To wszystko co chcieliśmy wiedzieć,D-4000 wyjdź z pomieszczenia tak jak do niego wszedłeś ale przed otwarciem drugich drzwi przeprowadź pełną procedurę odkażania.Tylko szybko,bo środek amnezyjny przestanie działać!

D-4000: (postępuje zgodnie z rozkazami)

SCP-PL-133: (przyjmuje formę bezkształtnej,czarnej substancji i wypuszcza chmurę zarodników infekując D-4000)
<Koniec logu, 00:40:32>

Podsumowanie: Ochrona zneutralizowała D-4000 używając miotaczy ognia,ogień uszkodził też SCP-PL-133,który później zregenerował uszkodzone tkanki.Najwidoczniej obiekt nie chce żebyśmy się dowiedzieli skąd posiada właściwości anomalne aczkolwiek twierdzi,że one nie są anormalne i jest bardzo rozmowny.Jak widać na końcu logu obiekt bardzo desperacko próbuje uciec z przechowywalni,przez co można wyjaśnić jego agresywne zachowanie w ostatnim czasie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License