wykolejony pociąg pomysłów Tymskyy'ego
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi być przechowywany w izolowanym termicznie pomieszczeniu próżniowym w którym ma znajdować się awaryjny system chłodzący,który po wykryciu dowolnego gazu ma utrzymać temperaturę od 0°K do 1°K .Dodatkowo pomieszczenie w którym się znajduje musi być całkowicie puste jeśli nie są prowadzone żadne badania nad obiektem i oddzielone od reszty placówki za pośrednictwem śluzy powietrznej.

Opis: SCP-PL-XXX zmienia swoje zachowanie i wygląd w zależności od warunkóww jakich się znajduje:
temperatura od 0°K do 1°K i nie dotyka substancji o stanie innym niż gazowy lub znajduje się w próżni
Obiekt zakrzywia obraz podobnie do czarnej dziury i unosi się 1,5m nad ziemią,po kontakcie z wiązką laserową porusza się w kierunku źródła wiązki nie zmieniając wysokości względem podłoża z prędkością 1m/s(w przypadku kilku wiązek porusza się do najbliższego źródła)
temperatura od 1°K wzwyż lub dotyka substancji o innym stanie niż gazowy
Obiekt zaczyna się poruszać w losowych kierunkach na obszarze zależnym od temperatury(1°K=1m3) z prędkością,która też jest zależna od temperatury(1°K=0,5m/s).Dodatkowo obiekt przyjmuje formę białej,świetlistej kuli,emituje białe światło i miota wiązkami światła w przypadkowe cele(najczęściej najbliższe).Siła wiązki jest dostosowywana do obiektu tak aby całkowicie został zniszczony.Jeżeli SCP-PL-XXX nawiąże w tym stanie kontakt z jakąkolwek substancją pochłonie ją i po 0,1s wypluje jej dwa razy więcej jesli obiekt z którym nawiązuje kontakt składa się z kilku substancji to po pochłonięciu go SCP-PL-XXX wypluje dwie identyczne do pochłoniętego obiektu repliki.SCP-PL-XXX preferuje pochłaniać ciecze zamiast gazów oraz ciała stałe zamiast cieczy.


[[footnoteblock]]
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License